Koko kaupunginosa hintojen laskuun 1. kertaa laman jälkeen

Nõmmen kaupunginosa on lähtenyt ensimmäistä kertaa kotien hintojensa laskuun sen myyjillä Tallinnassa: sen koko vuotta taaksepäin kuvaava trendi on nyt n -20 €/m2 suuntaamassa kohti etelää eli pyynnöt yleisesti halpenemassa. Tämä on se ainut ja ensimmäinen koko kaupunginosa kaikista Tallinnan kahdeksasta suuresta alueesta kun näin tapahtuu vuoden 2019 kiinteistölaman pohjakosketusten jälkeen. Globaalin suhdanteen viilentyminen alkaa näin konkreettisesti näkyä & tuntua myös paikallisesti yhä enemmän.

Nõmmen hinnoittelun kehitys & sen trendi tähän päivään asti

Sosioekonomisesti virolainen alue

Nõmmen alue on historiallisesti tärkeä virolaisille, koska se sisältää puistomaisesti erittäin tyypillisiä Viron itsenäisyyden ajoilta rakennettuja vanhoja taloja ja koteja.

Sitä ovat myös tyypillisesti asuttaneet viime vuosiin asti enimmäkseen virolaiset itse selvänä enemmistönä. Nämä alueella asuvat virolaiset ovat enimmäkseen tavallista kansaa eli "rahvasta" hieman toisin kuin toisella vastakkaisella suuralueella Piritalla.

Kotien myynnin näkökulmasta alue on ollut kuitenkin vain marginaalinen kiinnostuksen kohde suurelle yleisölle: kauppoja on käyty tyypillisesti aina toiseksi laiskimmin kuukaudesta toiseen eli vain hieman rikasta Piritaa enemmän. Trendin kääntyminen alas kertoo kuitenkin myyjien muuttuneista tunnelmista aivan viime viikoilta kun markkinoille on nyt kasaantunut lisää yhä halvempia myymättömiä koteja.

Ne muutoksen muutamat lähiöt

Viime kuukausien laskutrendin käynnistymistä ovat selvästi markkinakuvan perusteella tukeneet vain kaksi lähiötä: Männiku ja Nõmme (/ lähiöllä on sama nimi kuin kaupunginosalla tällä alueella).

Näistä ensimmäisen hinta- & listaustrendi näyttää seuraavalta.

Männikun lähiön kotihinnoittelun kehitys sekä m2-hinnan että myyntimäärien avulla

Tästä kuvasta näet hyvin miten hinnoittelu on laskutrendissä lähennellen nyt n -50 €/m2 tasoa alueella samalla kun listausten määrät ovat karkeasti 2x viimeisen vuoden kuluessa.

Myyjät ovat heränneet yhä enemmän myyntilaidalle jota taas markkinat eivät ole pystyneet sulattamaan ajan kuluessa. Tästä kilpailusta on seurauksena ollut lisääntynyt laskupaine pyyntöjä kohtaan ja erityisesti ihan viime viikkoina.

Tämä trendi tulee yhä syvenemään lisää lähikuukausina ellei nyt mitään aika isoa muutosta tapahdu lähiön pyyntöjen nykyisissä tasoissa.

Nõmme:n lähiössä tilanne ei ole yhtä haastava toistaiseksi: vaikka siellä myös on laskevaa trendiä keskihinnoissa eivät kotien määrät markkinoilla ole kuitenkaan juurikaan nousseet.

Mitä sitten seuraavaksi

Globaalin kiinteistömarkkinan edelleen vääjäämättä viilentyessä kalliimmassa lainaympäristössä on hyvä katsoa hieman eteenpäin kaupunginosien tasolla mitä Tallinnassa voit odottaa & nähdä markkinoilla jatkossa ns "isossa kuvassa".

Teknisesti markkinat alkavat aina pehmetä helpoimmin juuri sellaisilla alueilla, joissa:

  • Kauppaa käydään vähemmän kuukausittain & viikoittain
  • Asuu alemman elintason asukkaita enemmän

Pelkästään näillä ehdoilla huomion voit kääntää melko vahvasti kahteen kaupunginosaan eli Kristiinen ja Haaberstin kaupunginosiin. Näistä tn se seuraava laskutrendin aloittaja kaupungissa on Haabersti, jolla on nyt noin seitsemän viikkoa aikaa pitää vielä nousevaa markkinaa pystyssä keskihintansa puolesta jos katsoo sen hintatrendiä nykyisellään. Haaberstin alueella vaikuttaa myös erittäin suuri näkemysero uusien ja vanhojen kotien myyjien välillä, joka omalta osaltaan entisestään tehostaa lisää tätä kehittyvää hinnoittelun prosessia.

Markkinatiedon kokoaa & tarjoaa

Kotiselain tarjoaa sinulle helpon ja hauskan tavan seurata kaupunginosien ja lähiöiden kotihinnoitteluja suoraan sen kartalta.

Kannattavat kodit & markkinat kasvavat rytinällä jo keskustaan

Tallinnan eräs iso salaisuus on viime viikolta huimasti kasvaneet ostajalle kannattavat kodit & markkinat Kesklinn:n alueelta. Ensimmäistä kertaa viime kuukausilta näiden määrä lähenee nyt 350 kpl kaikkiaan nykyään. Tästä löytyy tarkempia lukuja millaisia & missä nämä kodit kaiken kaikkiaan ovatkaan ja mitä voit niiltä odottaa.

Markkinan rakenteen globaalisti jo siirtyessä kohti viileämpiä & pehmeämpiä aikoja syntyi viime viikolta ihan uusia kannattavia koteja seuraavaan tapaan.

Aivan uudet viimeiset edulliset kodit väritetty palloina kannattavien markkinan päälle Tallinnasta tänään

Kuten näkyy sijoittuvatkin ne aika tasaisesti vähän joka puolelle Tallinnaa. Näistä kuitenkin eniten etua / m2 tarjoavat vihreimmät pallot osuvat aika tarkasti kahdenlaisille alueille:

  • Paljon myymätöntä uudistuotantoa sijaitsevaan lähiympäristöön
  • Selvästi koko keskustan kaupunginosan kaukaisimmille rajoille

Toisaalta, neliömäärän kasvaessa monet oranssin & punaisen pallon koditkin tarjoavat hyvin merkittävästi ostajan etua tänään: tästä kuvastakin löytyy viikolta esim Pirita tee 26F (137 m2), Kadriorg: +44 000 € etua / koti.

Tilaisuudet selvässä kasvussa

Näiden kotien markkinathan lähtivät todelliseen kasvuun vasta n 1,5 kk sitten, mutta nyt viimeinen viikko näyttää nostaneen tilaisuudet ihan uudelle tasolle sen sopiville asiakkailleen.

Kannattavien kotien kasvu on ollut vahvaa viime viikkoina juuri Kesklinn:lle

Kokonaisuudessaan keskustassa on näiden kotien markkina nyt n 28,5 miljoonaa euroa, joista hyvin merkittävä määrä on ihan tuoretta asumatonta uudistuontantoa. Ne tarjoavat myös etuja n +25 000 €/koti markkinoilla keskimäärin tänään.

Muutamia hyödyllisiä lukuja vielä lisää tähän:

  • Koko on n 89 m2 mikä tarkoittaa useimmiten kolmiota sen tarjouksessa
  • Markkinoilla on oltu n 245 päivää & n +100 päivää yli normaalikeston
  • Kodeista 27% on viime, tänä & tulevana vuonna 2019 valmistuvaa uudistuotantoa
  • Uusien talojen rakennusvuosi on 2018,5 eli ne painottuvat jopa tulevaisuuteen
  • Vanhoista kodeista: enemmistö 75% on kolmioita / tätä isompia & 74% on talon pohjakerroksia ylempänä
Ihannetapaus siis katsoa tätä markkinaa on kun hakee vähän isompaa kotia vanhasta talosta ja haluaa päästä katutasoa ylemmäs.

Entäpä sitten ?

Ok, asuntomarkkinat pääkaupungissa - lopultakin - rauhoittuvat ja tarjontaa alkaa riittää erittäin kilpailukyisen laadun vallitessa Tallinnan kodeissa jopa kalliissa keskustassakin jatkossa.

Olisiko nyt sitten hyvä / oikein huono tilaisuus katsella asuntoa / sen vaihtoa? Paljon uutta näkemystä ja dataahan syntyy jatkuvasti, joka tukee jyrkkää muutosta markkinan koko tunnelmassa lähitulevaan toki mikrotasolla. Onhan sitten se Brexit & koko EU:n romahtaminen sen takia, jne, jne... Toisaalta, ihan oikeasti hyvin harva voi kertoa koko myllerryksen keskeltä mikä tilanne on vuodenkaan päästä. Siksi loppuajatuksena jätetään tässä hautumaan seuraavat - ne jopa positiiviset ajatukset. 🙂

Pidemmän aikavälin sijoitukseen kannattavien markkina tarjoaa jo tänään hienoja koteja, jotka voivat vuokratuotollaan maksaa hyvinkin niiden omistamisen kulut. Tallinna on tasaisesti yhä kasvava ja moderni kaupunki, jossa uusia vuokralaisia on tarjolla siten melko mukavasti. Tällaisen näkymän omaavalle sijoittajalle aika on toki mielenkiintoinen markkinoilla jo nyt. Spekulatiivista lyhyttä arvonnousun hakijaa (/skippereitä) lähiaikojen tilanne enää tuskin kuitenkaan suosii yhtä hyvin: se juna kun taisi väsähtää jo pari pysäkkiä sitten.

Markkinatiedot tarjoaa

Oliko tämä kiinnostavaa sinusta? Voit tutustua myös kannattavien kotien markkinoiden toimintaan tarkemmin tai liittyä ilmaiseksi käyttäjäksi mukaan alta vaikka heti.

Keskusta seuraa parhaiten kotimarkkinoiden laskusuhdannetta

Keskustan kallein asuntomarkkina alkaa nyt osoittaa vuoden 2018 alusta alkanutta koko Tallinnan laskusuhdannetta kaikkein selvimmin. Sen vastuu koko kaupungin pudotuksessa on 30% kauppojen lukumääristä katsottuna. Tästä artikkelista löydät täsmätietoa miten laskusuhdanne näkyy ja etenee sekä mitä kannattaa seurata myös jatkossa.

Seuraava kuva kertoo hyvin miten laskusuhdanne alkoi kauppojen määrien tippumisella viime vuoden lopusta jo alkaen.

Tallinnan kotikauppojen startannut laskutrendi (vasemmalla) erottuu samaan tapaan hyvin myös keskustassa (oikealla) vaikka kk-vaihtelut (sininen alue) ovat erittäin suuria & ennustamattomia

Kun koko Tallinnassa kauppojen laskua näyttää kertyvän n -100 kpl alkuvuodesta, niin Kesklinn:n osuus tästä on n -30 kpl. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun Tallinnassa on koettu n -10% pudotus se Kesklinn:ssa yltää jopa -18% kauppojen määrissä (ts 2x).

Markkinoiden viilentyminen heijastuu siis nopeimmin pääkaupungin perinteisesti kalleimmalle & eniten kauppaa käyvälle suuralueella. Alueen kauppamäärät & m2-hinnat tn myös ennakoivat aivan ensimmäisenä lähitulevaisuuden kehitystä.

Lähiöiden myyntitunnelma vaihtelee jyrkästi

Myyjien reaktiot & tunnelmat keskustan lähiöissä tänään jakaantuvat karkeasti hyvin selvästi kahtia: laskua jo tukeviin ja sitä vastaan yhä taisteleviin pikku alueisiin.

Laskutrendiin vuodessa siirtyneitä  lähiöitä on karkeasti puolet Kesklinn:n alueella tänään

Näistä lähiöistä voi huomata miten monet ovat sieltä ihan kalliimpien päästä nykyisellä markkinahinnallaan myyjillä ts ne usein sisältävät nykyisellään suuren määrän myymätöntä uudistuotantoa.

Reilummin laskua onkin alkanut syntyä kaikkein kalleimman ydinkeskustan lähiöön.

Maakrin lähiössä on koettu keskustan suurin kotien hintapyyntöjen lasku samalla kun myyntitarjoukset ovat rajusti lisääntyneet syksyn myötä

Keskustan kiristyvä kilpailu ihan jokaisesta kodin kaupasta ajaa nyt kalleimpia lähiöitä koteineen yhä voimakkaampien alennusten piiriin samalla kun myyjät rynnivät tarjoamaan yhä lisää kotejaan markkinoille.

Näin on siis päästy todistamaan miten asuntolainoituksen tiukkeneminen & kallistuminen heijastuu hyvin nopeasti ja suoraan reaalitalouden tunnelmiin. Miten tilanne jatkossa kehittyy ja mitä on - ehkä - odotettavissa? Tätä varten kannattaa pistäytyä vuodessa 2007 ja sen peruskuviossa, joka johti syvään pudotukseen & sinne ihan "kuilun partaalle".

Deja vu & 2007

Keskeinen tapahtuma laman käynnistymisessä hintaspiraaliin vuonna 2007 oli kauppojen romahtaminen uskottavuusrajan alapuolelle myyjien silmin katsottuna.

Kotihintojen romahdus alkoi (vasemmalla & hintapalkit taustalla) kauppojen tiputtua liian alas / kk mihin on vielä matkaa markkinoilla tänään (oikealla)

Kuten kuva kertoo hyvin uskottavuusraja oli tuolloin n 700 kauppaa / kk kun korkeimmillaan käytiin silloin jopa n 1400 kpl / kk. Psykologisesti tämä riitti käynnistämään totaalisen markkinapaniikin laajassa mittakaavassa.

Loppujen lopuksi kaupat sakkasivat nopeasti alimmillaan 2009 alkuun reiluun 300 kpl / kk kunnes siihen löytyivät ne suuremmat pelastavat toimenpiteet, jotka pysäyttivät kaaoksen.

Nyt viilenemisen alettua kannattaa markkinoilla toimivan siis seurata laskeeko kk-kauppojen määrä < 600 - 700 kpl jatkossa. Tämä voi käynnistää isomman aallon markkinoilla kun se taas tarkoittaisi n -50% pudotusta viimeiseen huippuun nähden (n 1200 kpl / kk).

Kun laskevaa trendiä tutkii tänään, niin aikaa näyttäisi olevan ainakin 6 kk ennen kuin näemme mitään todellista testiä alittaa 700 kpl kaupoissa nykymenolla Tallinnassa. Joskin kk-muutokset ovat hyvin jyrkkiä nykyään & vaikea arvata. Positiivistakin on se, että markkinoilla on nyt paljon enemmän korjaavia yksityisiä toimijoita, jotka hidastavat elleivät jopa pysäytä kokonaan vuoden 2007 tapaisen ilmiön synnyn.

Markkinatiedot tarjoaa

Kotiselain auttaa sinua ymmärtämään hintatrendien dynamiikan yksityiskohtaisesti jopa kaupunginosien lähiöiden tasolle saakka ja näin valitsemaan sinulle sopivimman tavan osallistua markkinoille.

Kuvasta ohesta näet mm koko Tallinnan edellisessä tekstissä mainitun kauppamäärien kehitystä vrt m2-hintaan.

Asunto- & kiinteistölainoittajien iso luottamustesti vasta edessä

Suuret asuntolainojen & rakentamismarkkinoiden pankit ovat kohtaamassa bisneselämänsä haastetta piakkoin siitä, miten sijoittajat lopulta päättävät koko suhdanteen jatkosta: viime syksystä alkanut pörssikurssien notkahdus on kahdella johtavalla toimijalla tulossa testiin lähiaikoina nopeasti.
Molemmilla ruotsalaispankeilla on valtavat pelimerkit tänään Viron & Balttian markkinoilla niiden velkasalkuissaan, jota viime vuosien alati kiihtynyt rakentaminen on yhä vaan lisännyt.

Sijoittajien isot saappaat & vastuu

Osakesijoittajien päätöksenteon hetki on käsillä seuvaavan kuvan mukaan nyt melko pian jo väistämättä: mitä tapahtuu kun hinta kohtaa punaisen kohtalonviivansa?

Kotilainoittajien tämä alamäki jatku/ei: kas siinäpä ISO pulma?

Alaspäin valuvat punainen trendi & paine on jatkunut, mutta ei ole vielä kiihtynyt tavalla joka nähtiin v2007 alussa kun edellinen suuri kiinteistökriisi todella puhkesi kuplastaan. Tällöin parissa vuodessa sijoittajat myivät näiden lainoittajien arvon nopeasti aivan pohjille.

Näiden rahoitusjättien käsissä on siis jälleen aivan suoraan myös Tallinna & Viron kiinteistösektorin tulevaisuus tässä ja nyt.

Kodin ostajana, myyjänä & kiinteistöammattilaisena juuri näiden pankkien osakkeita kannattaa toki seurata ison kuvan kirkastamiseksi: edellisen kiinteistökriisin aikana näiden pankkien osakkeen arvot melko tarkasti suoraan kertoivat sekä suhdanteen huipun että lopullisen pohjan.

EKP:n QE toimii: ennätysmäärä kallista uustuotantoa ennakkomyyntiin viikossa

Euroopan keskuspankin tuore julkistus printata lisää rahaa (ts QE / velkaelvytys) markkinoille alkoi heti näkyä: viikon sisällä ennakkomerkintään ilmestyi ennätykselliset 6 kpl pien- ja kerrostaloja lisämyyntiin Tallinnassa. Suurin osa näistä on myös luksushinnoittelulla, joihin on jo pumpattu tulevienkin kuukausien m2-hintojen - siis uskottujen markkinakorotusten - premium:t reilusti sisään. Nämäkin kohteet tiukentavat ennestään jo hohtavan punaisena pullottavaa uudistuotannon kaupungin markkinaa ja kertovat myös paljolti tarinaa virolaisten rakentajien koko nykyisestä luonteesta & yltiöpäisestä rohkeudesta.

Uustuotannon tulevat mahdolliset talot sijaitsevat näin:

  • Kesklinn: 1 kpl (Kreutzwaldi 9).
  • Kristiine: 4 kpl (Tedre 53 + Tihase 17, 23 ja 25).
  • Haabersti: 1 kpl (Tiskrevälja 23).

Alkuun listoillaan nämä talot nyt sisältävät +42 kpl uusia asuntoja yhden markkinan viikon ajalta. Kalleimmin hinnoitellut ovat Tihase:n kadulla yltäessään jopa +59% premium:iin sen m2-hinnassa vrt Kristiine:n kaupunginosan normaaliin keskihintaan nykyään.

Hintapiikin luoneet talot Kristiine:n Tihasen kadulla
Kristiinen kaupunginosan koko tarjouskanta ponkaisi rajusti uuden uustuotannon takia kaikkien aikojen uuteen ennätykseen sitten v2009 kiinteistölaman aikojen keskihinnassaan.

Kristiine ampaisi jo rakettimaisesti uusiin ennätyksiinsä 1/2015

Uustuotannon paperille listaaminen on kuitenkin lähes ilmaista rakentajille ja tietyille kehittäjille paikallisesti nettiin suhteessa niiden "oikeaan" toimintaan. Tästäkin johtuen markkinat ovat kauan aikaa jo olleet Tallinnassa eufoorisessa huumassa, jossa kaupunginosien hintoja kilvan kiritetään ylemmäs jotta mm uusia myyntitoimeksiantoja saadaan nopeammin aikaan välityksessä vanhojen omistajilta. Mikä tietysti aina perustuu uskoteltuun mahtavaan voittoon omistajalle.

Kun uudistuotannon koko tilaa katsoo niin siitä näkee suoraan, että kalleimmat m2-hinnoittelut loistavat punaisina nyt esiin paitsi Tallinnan keskustassa niin Pohja-Tallinnan Kalamajassa sekä nyt myös siis Kristiinen alueen kaduilla vain yhden uuden rakentajan takia.

Kaikkein haastavin tilanne rakentajille & myyjille on yhä kuitenkin Haaberstissa oheisen kuvan mukaan: koko sen tarjouskannasta nyt aktiivisia uustuotannon kohteita nyt v2015 on jo reilut 32% (eli 98 kpl). Kun tähän ynnää sen, että kaupunginosa myynti/kk on yleensä hyvin vaatimatonta voi käsittää miten tässäkin EKP:n QE osoittaa voimansa halvan likviditeetin aikoina yhä vain spekulaviisemmassa asumisen uudessa rakentamisessa & niiden tarjouksissa.

Haaberstin uustuotanto punoittaa 1/2015 vahvimmin

Loppujen lopuksi, juna aina lopulta pysähtyy & nyt virolaisten omistajien pulmana on vain enää se missä muodossa se tällä kertaa tapahtuu: äkkirysäys / ei. EKP:n päätös loi uutta polttoainetta taas paikalliseen hohtavan punaiseen asumiskasinoon - ainakin välittäjien & ruotsalaisten päälainoittajien riemuksi.

Markkinatiedot tarjoaa: kotiselain auttaa sinua ostajana keräämällä automaattisesti markkinatilanteen kuvaa myös edellä kuvatun uustuotannon segmentistä alueittain & tarkasti, jos tavoitteenasi on ostaa uusi oma koti Tallinnasta.

 

Keskuspankki myöntyi: asuntolainojen ehtoja syytä kiristää 1/2015

Viron keskuspankki myöntyi ja aikoo ottaa käyttöön alkuvuodesta 2015 uudet ehdot asuntolainoille liikepankkien kesken, jotka sisältävät kolme uutta tiukempaa vaatimusta kiinteistö- ja asuntolainoille. Tarkoitus olisi se, että voidaan vähentää markkinoiden riskiä tulevaisuudessa uudelle kiinteistökuplalle. Äskettäinen varoituksemme Tallinnan ylikuumenevasta asuntokuplasta on siis kuultu.
  1. Ensimmäinen muutos on se, että lainan määrä voi olla enintään 85% sen vakuuden markkina-arvosta. Jos takaajana lainalle on valtion KredEx, voidaan myöntää enintään 90% vakuuden arvosta lainaa.
  2. Toinen vaatimus on, että henkilö, joka hakee lainaa, kuukausittainen lainan ja vuokranmaksu yhteensä lainaajalle voi olla enintään 50% nettotuloista. Tulo, joka tarkoittaa säännöllistä tuloa, joka on saatu pankkitilille todellisuudessa.
  3. Kolmas vaatimus on, että asuntolainan ajaksi voidaan myöntää enintään max 30 vuotta.

"Tämä muutos on osa edellisen (ts v2007-2009, toim.) kiinteistökuplan opetusta Virossa, jossa tällaisia ​​työkaluja voidaan lisätä ja lieventää nousukauden jälkeisiä uusia kriisejä."

Tarkoitus on suojella Viron rahoitusjärjestelmän riskejä kun pankit kilpailevat nyt selvästi hyvin nopesta lainan kasvusta ottaen liiallisia riskejä samalla, pankinjohtaja Hansson sanoi. "Taustalla on jo se kokemus, jossa voimme sanoa, että asuntolainan tiukemmilla vaatimuksilla tullaan nyt suojelemaan lopulta ihan tavallisia lainanottajia markkinan ylikuumentumista vastaan."

Viron keskuspankki suunnittelee vahvistaa vaatimukset kaikille Viron pankeille: myös ulkomaisten pankkien sivukonttorit jotka vain toimivat Virossa ovat tässä väistämättä mukana.

Suunnitelman mukaan liikepankit saavat tehdä poikkeuksia vaatimuksista 15 prosenttia asuntolainoista kuukauden ajan. Poikkeuksia voivat olla vain ne tapaukset, joissa lainanottajalla on erittäin hyvä luottoluokitus tai todennettuja vakuuksia selvästi ennestään olemassa riittävästi.

Keskuspankki esittää teknisille yksityiskohdille vaatimuksia liikepankeille nyt jo 2014 marraskuussa.

  • http://www.eestipank.ee/press/eesti-pank-plaanib-kehtestada-eluasemelaenude-andmise-nouded-29102014

Valtion säätiön takaama asuntolainoitus nousi yhä nopeammin Q3/2014

Kolmannella neljänneksellä 2014 pankkien myöntämien valtion KredEx -takauksen asuntolainojen kokonaismäärä: 27,1 miljoonaa euroa ja 488 kpl. Jos lainakantaa voi verrata samaan ajanjaksoon viime vuonna kasvoi se +18,2%.

KredEx:n takaamien lainojen määrä on nyt kasvanut 34,2%. Kaikista markkinoiden asuntolainoista KredEx -takauksen lainakanta oli kolmannella neljänneksellä keskimäärin n 12% (vs Q3/2013: 10,6%).

Kolmannen neljänneksen lopulla KredEx takauskanta ylitti 33,5 miljoonaa euroa. KredEx asuntolainan takausta käyttivät Q3/2014:

  1. 231 kpl nuoret perheet - 1,7 miljoonaa euroa
  2. 251 kpl nuoria asiantuntijoita - 2,2 miljoonaa euroa ja
  3. 48 180 eurolla 6 kpl veteraaneja

Keskimääräinen KredEx takauslaina oli kolmannella neljänneksellä: 55 156 €.

Asuntolainan takausta on maassa käytetty eniten ostamalla kotia Tallinnassa (35%), Harjumaalta (16%) ja Tarttosta (7,3%). Vähiten sitä käytetään Hiidenmaalla (0,4%), Valgan läänissä (0,6%) ja Põlvamaalla (0,8%).

Säätiön takaamia lainoja on alettu myöntää vuonna 2000 ja nyttemmin niitä on nostanut maassa 23 256 kotitaloutta, joista 13 844 on nuoria perheitä.

  • http://kredex.ee/kredexist/uudised/kredexi-kaendusega-valjastatud-eluasemelaenude-maht-kasvas-342/

Paikallisen Nordean tulos kasvoi 30 milj. 9 kk v2014

Nordea Eesti BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . yhdeksän kuukauden nettotulos: 30,3 miljoonaa euroa. Asiakkaiden talletukset kasvoivat nyt n +12%

"Tavoitteenamme on edelleen tukea Viron kansantaloutta ja lisätä sen säästöjä. Nordean uusimmat talousennusteet tänä vuonna 2014 ovat nyt lähelle nollaa talouden kasvussa koko maassa", sanoo Nordean pankin toimitusjohtaja Petri Nikkilä.

Nordean Viron asiakkaiden talletukset kokonaisuutena kasvoivat kolmannella neljänneksellä Q3/2014 verrattuna edelliseen vuoteen yhteensä +12% kun taas kotitalouksien talletuskanta kasvoi +24%. Nordean talletus/lainan -suhde on noussut 44%.

Viron Nordean luottokanta oli syyskuun lopussa 2014 vakaa: sekä yksityishenkilöille ja yritysten lainoille ja leasing kasvoi viisi prosenttia edellisestä vuodesta 2013.

  • http://majandus24.postimees.ee/2963163/nordea-teenis-uheksa-kuuga-ule-30-miljoni-euro

Kodin lainoitus ulkomaisille ostajille entistäkin helpompaa

Uusi ketterä ja nopea asunto- ja kiinteistörahoitukseen erikoistunut toimija Tallinnassa mahdollistaa myös suomalaisten entistä helpomman oman kodin lainoituksen Viroon.

Andrus Alber

Finora Capital BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . on virolainen paikallinen rahoitus- ja lainoitusyhtiö, joka tarjoaa sen asiakkailleen joustavia ja räätälöityjä lainoitusratkaisuja. Yritys ei kilpaile suurten pankkien kanssa sen lainoillaan suoraan eikä myöskään myy & markkinoi pikavippejä. Koska yrityksen perustajilla on jo yhteensä yli 75 vuoden kokemus kansainvälisestä rahoituksesta sekä leasing -toiminnasta pystyy se tarjoamaan luotettavia ja korkealaatuisia kiinteistöjen lainoitusratkaisuja kaikille asiakkailleen.

Olette toimineet paikallisesti rahoituksen parissa ammattilaisena melko pitkään: voitko kertoa lukijoillemme aluksi miten juuri kiinteistöjen lainoja olette viime vuosina myöntäneet?

Yrityksemme aloitti kiinteistölainoituksen kuluvana v 2014. Keskimääräinen laina-aika on niissä n 5 vuotta ja olemme lainoittaneet ostajia myöskin Tallinnan ulkopuolella Virossa.

Asiakkaidenne joukossa on kuulemma jo nyt myös ulkomaalaisiakin. Minkälainen on se tyypillisin asiakkaanne tänään?

Tyypillinen asiakas on yksityishenkilö, joka haluaa uudelleen järjestellä pikavippinsä kestävämmällä & halvemmalla ratkaisulla tai joka haluaa hankkia täältä huoneiston, mutta ei onnistu saamaan lainaa pankeilta sitä varten jostain syystä. Asiakkaidemme joukossa on myös ulkomaalaisia, jotka asuvat Virossa tänä päivänä. Myöskin, Suomessa työskentelevät virolaiset ovat käyttäneet palveluitamme hyväkseen.

Kun katsotaan hieman tarkemmin lainoitusta maiden rajojen yli (esim Virosta Suomeen) missä koette olevan ne suurimmat haasteet ja uudet kasvumahdollisuudet?

Ne ulkomaalaiset (kuten suomalaiset), joiden palkka ei tule virolaiseen pankkiin ja eivät näin ollen saa kodin lainoitusta täältä tavallisilta pankeilta, ovat kiinnostava mahdollisuus meille. Meillä on jo kokemusta vastaavasta tilanteesta kun virolainen tekee töitä ja saa palkkansa Suomeen, mutta haluaakin ostaa oman asunnon Virosta. Meillä on tähän valmis rahoitusratkaisu. Suurin haasteemme on varmistaa lainan saajan lainanhoidon maksuvalmius.

Haluatteko mieluummin kasvattaa uusia asiakkuuksianne yksityisten ostajien vai jo ammattimaisempien kiinteistösijoittajien kanssa?

Tällä hetkellä asiakkaamme ovat yksityishenkilöitä. He ovat löytäneet meidät joko suoraan ja osa on myös tullut kiinteistöalan yritysten suositusten kautta.

Suomalaiset ostavat nykyään myös enenevästi asuntoja Tallinnasta kuten me kaikki täällä olemme nähneet viime vuosina: kuinka suurina pidätte mahdollisuutta kasvattaa heidän asiakkuuksiaan kanssanne?

Tässä on varmasti merkittävää potentiaalia kasvaa lisää. Heti kun saamme kiinnostavia yhteydenottoja olemme jo valmistautuneet kääntämään ja tarjoamaan kaikki sopimuksemme myös suomeksi jotta ne olisivat mahdollisimman helppo ymmärtää. Asiakaspalvelumme neuvoo ja opastaa tänä päivänä kaikkia ulkomaalaisia sujuvasti englanniksi.

Kodin lainoitus on monimutkainen palvelubisnes sekä sen kiinteistön arvon että uuden asiakassuhteen näkökulmasta: kun hyväksytte ulkomaalaisen asiakkaan lainoituksen, mitkä ovat ne peruskriteerit jotka teidän tulee saada tietää?

Meidän tulee selvittää kiinteistön arvo markkinoilla luotettavasti ja siksi lainoitammekin vain Virossa, jonka jo tunnemme hyvin entuudestaan. Lainan saajasta on tärkeää tietää nykyinen palkkatulo sekä muiden lainojen vanhat sitoumukset. Pyydämme myös uutta asiakasta toimittamaan meille joko E-portti tai Suomen Asiakastieto Oy yrityksiltä tulosteen heidän omista luottotiedoistaan.

Yrityksenne taustalla on ilmeisestikin vankka ja kokenut rahoitusalan tiimi Tallinnassa. Voitko mainita lukijoillemme Suomessa lopuksi mitkä ovat yrityksenne suurimmat saavutukset tähän mennessä?

Yrityksen perustajien kokemus on peräisin sellaisista suurimmista alan organisaatioista, kuten: Swedbank, SEB, Nordea, NASDAQ OMX, Evli ja IMF. Nyt on vielä liian varhaista yrityksen kannalta listata kovin suuria rahoitusalan voittoja, mutta jo sekin että BN4F on tässä kiinnostunut meistä osoittanee että meillä on jotain hyödyllistä tarjottavaa ja että olemme saavuttanee luottamusta yhä lisää.

 Lisätietoja

  • FINORA CAPITAL

Johtava liikepankki laski maan kasvuennustetta: 0,8% @2014

Kun vielä kevään 2014 talousennusteessaan Swedbank BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . kertoi tämän vuoden 1,8 prosentin kasvun mahdollisuudesta Virolle, niin tänään on se alentanut maan ennusteen vain n. 0,8 prosenttiin.

Swedbank sanoo, että globaali talous kasvaa ennakoitua hitaammi tänä vuonna. Jarrutusta tulee mm kun on  kehno taloudellinen tilanne euroalueella ja samaan aikaan myös kehittyvillä (mm EMEA) markkinoilla.

Johtava taloudelliset indikaattorit, kuten ostopäällikköindeksi (PMI) antavat hyviäkin ​​signaaleja elpymisestä, vaikka monet talouden indikaattorit ovat nyt varsin ristiriitaisia​​. Ensi vuonna odotamme talouden kasvua, joka voi olla epätasaista kuitenkin.

"Viron tärkeimpien kauppakumppanien (ts Suomi & Ruotsi) kasvun näkymät ovat heikentyneet yhä, mikä rajoittaa meidän kasvua myös lähitulevaisuudessa. Tänä vuonna Viron talous kasvaa 0,8 prosenttia. Meidän tärkeimpien kauppakumppanien taloudellisen tilanteen hidas paraneminen ensi vuonna 2015 kuitenkin tarjoaa  mahdollisuuden kasvuun viennin liikevaihdossa, mikä puolestaan ​​edellyttää enemmän investointeja yrityksiltä. Tämä nopeuttaa maata 2,3 prosentin kasvuun ensi vuonna 2015 Virossa. Geopoliittiset jännitteet viime aikoina ja niiden mahdollisen kärjistymisen riski on vakava uhka myöskin talouden kehitykselle maassa", summaa pääekonomisti Tõnu Mertsina.

Hänen mukaansa terävä nousu palkkojen kasvussa hidastuu hieman. "Yritykset ovat alkaneet hillitä työvoimakustannusten osuutta yhä lisää.", sanoo Mertsina. Hänen mukaansa osa yhtiöistä nostaa palkkoja samalla kun työttömyys vähenee edelleen maassa kokonaisuudessaan.

Esteenä nopean työttömyyden vähenemiselle: liian monet työnhakijat eivät täytä pätevyysvaatimuksillaan työnantajien tarpeita nyt.

"Inflaation nopeutuminen ensi vuonna 2015 ja tätä seuraavana estää reaalipalkkojen kasvua yhä lisää. Tänä vuonna noin 6 prosenttia reaalipalkkojen kasvu hidastuu ensi vuonna lähes 3,5 prosenttiin. Tämä rajoittaa kotitalouksien käytettävissä oleva tuloa, joka puolestaan ​​hillitsee yksityisen kulutuksen kasvua ", ennustaa Tõnu Mertsina maan johtavasta liikepankista.

  • http://majandus24.postimees.ee/2899143/swedbank-langetas-oluliselt-eesti-majanduskasvu-prognoosi