Fotogalleria: Google Big Tent 2014, Tallinna

Kuvagallerian tunnelmia Tallinnan suuresta Google:n ICT -gaalasta, jossa keskusteltiin internet:n tietojen vapaudesta ja toisaalta yksilöiden tietosuojasta Big Data:n osalta.

  • http://fi.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf
  • http://research.google.com/pubs/author32412.html
  • http://fi.wikipedia.org/wiki/Toomas_Ilves

Rakennuslupa tarvitaan vain yli 60 m2:n hankkeissa

Pienten rakennusten toteuttamiseen sekä korjauksiin ei tarvita enää kuntien kirjallista suostumusta eli lupaa. Suurempien kuin 60 m2 rakennuksia vaaditaan hyväksytty erillinen rakennuslupa jatkossakin Virossa.

Tekninen valvontaviranomaisen rekennusasioista vastaava Ahto Tuulingu sanoi että yli 60 m2 hankkeissa kyseeseen tulee yleensä purku , laajennus ja kunnostustyöt. "Pieniä rakennuksia , joita ei ole osoitettu yleisölle ja joiden rakentaminen on  vain n 20-60 m2 ja korkeus enintään 5 m, rakennuslupahakemuksen sijasta riittää kirjallinen ilmoitus projektista tekijän toimesta ".

Luvan antaja: paikallishallinto tai tekninen valvontaviranomainen (TJA)

Rakennusluvan hakemusta varten on toimitettava kaksi saman sisältöistä paperia: yksi alkuperäinen leimoineen ja toinen jäljennös tästä. Rakennushanke on tarkastettava ko alan asiantuntijan toimesta. On myös maksettava valtion palvelumaksu ja toimitettava energiamerkki rakennuksesta, jos sitä vaaditaan.

Uusi aloitus myöhemmin vaatii luvan uusimisen

Ennen hakemista pitäisi olla tietoinen myös siitä , että rakennuslupa raukeaa voimasta mikäli rakentaminen ei ole alkanut kahden vuoden kuluessa hyväksytyn luvan julkaisupäiväivästä. Paikallishallintoon ilmoitetaan normaalisti kun ensimmäiset työt käynnistetään hankkeessa.

"Rakennuksen omistajan on haettava myös uutta rakennuslupaa , jos hanke muuttuu olennaisesti keskeisiltä osiltaan ", sanoo Tuuling . "Esimerkiksi paloturvallisuus , energiatehokkuus pakottavia kuormituksen mitoitukset tai muut tärkeät tekniset muutokset voivat vaatia tätä. "

Rakennusluvat myönnetään tai annetaa siitä eri päätös aina max 20 päivän kuluessa hakemuksen asiapapereiden toimituksesta.

Rakennuttajat huolellisia

NCC Ehitus:n BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . johtaja Toomas Alle sanoo, että he aina tarkistavat rakentajien kanssa tarvittavat luvat kuntoon . "Tilannetta, jossa työ olisi tehty jo puutteellisen luvan kera, emme ole onneksi kohdanneet ", hän sanoo . "Olemme kuitenkin ajoittain kohdanneet asiakkaita, joilla on halu aloittaa rakentaminen niin pian kuin mahdollista ja jopa ennen kuin he saavat rakennuslupaa hyväksytyksi. "

Toimitusjohtaja Harju Ehituse:sta Aavo Teder toteaa, että  rakennuslupa on aina tarpeen ja se tarkistetaan aina heidänkin toimissaan. " Jos lupaa ei ole saatu, niin rakentamisen aloittaminen on viivästynyt ", hän sanoo .

Kuka hakee lupaa?

Rakennusluvan hakemuksen tekee maan tai rakennuksen omistaja tai sen osaomistaja, jolle kuuluu suurin osa kiinteistöstä. Myös kyseessä voi olla asunnon omistaja tai sen enemmistöstä vastaava omistaja.

Julkisen vesistöjen tapauksessa rantahankkeissa lupa myönnetään henkilölle, joka omistaa sen kiinteistön tai ranta-alueen.

  • http://www.aripaev.ee/?PublicationId=2ec7e2e8-124a-4c4a-9551-b270bb968347&ref=rss
  • http://www.tja.ee/

Sähköiset allekirjoitukset: DocuSign odottaa läpimurtoaan

DocuSign vyöryttää markkinoille sen uusimpia sähköisen allekirjoituksen sovelluksiaan myös EU:ssa yksityistoimijoille, mutta sen virallista julkista käytettävyyttä haittaavat toistaiseksi jäsenmaiden erilaiset tulkinnat hyväksyttävistä teknologioista.

Teknologinen johtajuus

Googlen sijoitussalkkuunkin kuuluva DocuSign on teknologisesti erittäin käyttäjäystävällinen sovellus sähköiseen asiointiin verkossa: asiakirjat näkyvät paperimalliaan myöten sellaisenaan useimmilla PDF-dokumenttien lukuohjelmilla ja niiden allekirjoituskin tehdään myös samalla lailla niiden omille viivoilleen.

Tämä on mahdollista, koska dokumentteihin on upotettu ns Tag:ja, jotka automaattisesti liittävät allekirjoituksen omistajansa varmenteeseen verkossa ja palvelimella. Allekirjoittajista riittää tietää sähköpostiosoite kun järjestelmä liittää sen älykkäästi ko varmenteen omistajaansa.

Edelleen, eri käyttäjiltä vaaditut allekirjoitusketjut - työjonot - on pyritty automatisoimaan dokumenttien tilan muutoksiin ja taustalla pyörii koko prosessia seuraava auditointiketju alusta loppuun asti.

Myös mobiilipuoli on hyvin tuettu: DocuSign Ink sovellus on ollut saatavilla kaikkiin tärkeimpiin mobiililaitteisiin (iOS, Android ja Windows Mobile) jo vuodesta 2011 asti.

Lisäksi, kehittäjille tarjotaan hyvin kattavat ohjelmointikirjastot (ne API:t) ja muut dokumentaatiot.

Yksityisen sektorin suosio on jo suuri: tämän allekirjoitustavan yksityinen käyttäjäkunta on vaikuttava kun jopa 90% vaikuttavimpien Fortune 500 -yrityksistä oli tehnyt sopimuksen sen käytöstä 7/2012.

Myös suurten strategisten kumppanien joukko on vaikuttava: SalesForce, MicroSoft, Google, jne.

Yksityinen sektori on siis vahvasti jo äänestänyt tämän helpon allekirjoitustekniikan puolesta.

Laillisuus vaihtelee nyt EU -jäsenmaittain

DocuSign käyttää EU:n direktiivin 1999/93/EE sen sähköisen edistyksellisen allekirjoituksen toteutusta asiakirjoissaan. Tämän hyväksyminen kaikissa jäsenmaissa ei ole automaattista, koska direktiivi jättää liikkumavaraa eri jäsenmaille sen tulkinnasta.

Virossa sähköisen allekirjoituksen hyväksyminen perustuu maan omaan ns "Estonian Digital Signatures Act" asetukseen, jossa maa vaatii ulkopuolisten varmennusten noudattavan vähintään yhtä tiukkoja turvastandardeja kuin sen omissa järjestelmissä jo käytetään. Tällä hetkellä tällaisten EU-maiden joukkoon kuuluvat: Suomi, Belgia, Espanja, Italia, Portugali, Liettua  ja Slovenia ainoastaan.

Jos siis DocuSign alkaa käyttää omissa sähköisissä allekirjoituksissaan dokumentteihin maiden ID-korttia / Mobiili-ID varmenteita, tulee siitä automaattisesti myös samalla Suomessa ja Virossa hyväksytty sähköisten allekirjoitusten alusta.

Tulevaisuudessa EU yrittää päättää aivan uudesta asetuksesta, jolla kaikki jäsenmaat velvoitetaan automaattisesti hyväksymään uuteen varmennustekniikkaan liittyvät tietyt sähköiset allekirjoitukset & tekniikat - siis myös Suomessa ja koko Balttiassa.

Tämä toimituksen oma yhteenveto perustuu Soraisen lakitoimiston asiantuntijoiden Mihkel Miidla ja Cathriin Torop lähettämään materiaaliin, jonka koko alkuperäisen tekstin voit lukea alta löytyvästä liitteestä myös englanniksi.

Tutustuminen kannattaa yksityiselle

Huolimatta siitä, että DocuSign ei ole virallinen ID-varmenteiden ratkaisu sähköiseen asiointiin tutusminen yksityispuolella siihen kannattanee varmasti.

Vaikka tänä päivänä sen sähköiset allekirjoitukset eivät ole vielä sidottu kansallisiin ID-varmennustekniikoihin, niin melko ennustettavaa on uskoa, että EU-tason uuden allekirjoituksen direktiivin valmistuttua tämäkin globaali toimija haluaa olla eturintamassa ja sitä tukemassa teknologisesti.

Autoveron vähennysoikeutta halutaan rajoittaa yrityksille 2014

Valtiovarainministeriö lähetti tarkistetun luonnoksen laista rajoittaa autoveron vähennyksiä yrityskäytössä. Tavoitteena on vähentää sellaisten ajoneuvojen käyttöä liiketoiminnan yhteydessä, jotka liittyvät yksityisautoiluun.

Tämä voisi toteutua vuonna 2014 ja sisältyä valtion budjettiin.

Valtiovarainministeriössä on analysoitu viimeisten kuukausien nykyistä julkista keskustelua. Eri sidosryhmät ja kumppanit voivat jälleen ilmaista mielipiteensä ja tehdä ehdotuksia aina 9. joulukuuta asti.

"Hallitus ei tue autoveroa laajemmin, mutta on yksimielinen siitä, että autoveron alennuksia voidaan rajoittaa kun se ostetaan yrityksen nimi ja sitä käytetään myös yksityiskäytössä. Talousarvion valmistelussa tämä muutos vähentää julkista rahoitusvajetta ", sanoi valtiovarainministeri.

Koska tavaroista tai palveluista, joista maksaa ALV:n veroina kuluttaja, voi nyt välttää 2x verotusta kun yrityksen on mahdollisuus saada ALV takaisin. Verotuksessa on tarkoitus varmistaa, että yhtiö palautuksiin todellisuudessa liittyvät sen kulut. Lisäksi se tarjoaa etua työntekijän oman auton käyttöön ammatillisiin tarkoituksiin, joissa vapautuksen kynnys noussee 300€.

Digitaaliset kunnallisvaalit 10/2013

Virossa järjestetään nyt kunnallisvaalit 20.10.2013, jotka ottavat yhä enemmän huomioon myös paikalliset ulkomaalaiset: ilmoitus äänioikeudesta on päätetty laittaa nettiin jopa 5 eri kielellä - mukaan lukien paikalliset suomalaiset. Todistaakseen edistystään e-riigi:n projektissa sisältää paperilla lähetetty ilmoitus myös skannattavat "digitaaliset" mobiilikirjanmerkit ao nettisivustoille.

Jokaisella suomalaisella (/ ulkomaalaisella) on Virossa oikeus äänestää nykyään omissa kunnallisvaaleissa kunhan rekisteröinti asukkaaksi on tehty paikallsesti oikein. Tämä taas edellyttää maan laissa pakollisen ID-kortin tilaamista + sisään kirjautumista asumaan tiettyyn osoitteeseen maassa asukasrekisteriin.

Valtiolliset vaalit ovat maassa taas ihan eri tason asia: ulkomaan passin omaavat paikalliset kansalaiset eivät voi äänestää ja vaikuttaa näissä toistaiseksi paikallisen lain mukaan.

Minimipalkka noussee 2 vuodessa +22%: 390 €/kk

Työnantajat ja ammattiliitot sopivat, että Viron vähimmäispalkka nousee sekä ensi vuoden jälkeen että seuraavan: +35 euroa / vuosi eli nykyisestä 320€/kk -> 390 €/kk.

Poikkeuksellisesti sopimus on tällä kertaa kestoltaan kaksi vuotta, jonka aikana nostetaan työmarkkinoille heikoimmassa asemassa oleville lähes neljänneksen (+22%) palkkaa, jos hallituskin maassa hyväksyy sen - kirjoitti ERR.

Halu lisätä & parantaa maassa elintasoa vahvistettiin sekä työnantajien ja ammattiliittojen kesken.

"Emme halua lähettää yleisen palkkakehityksen paineita työmarkkinoilla, vaan päinvastoin auttaa heikon tulotason omaavia ja korostaa, että keskimääräinen palkankorotus on järkevää ja perusteltua niin kauan kuin se ei ylitä tuottavuuden kasvua."

EU:n sininen työlupa astui tänään voimaan

Sunnuntaina 19. kesäkuuta tulee Virossa ratifioiduksi EU:n direktiivi, joka helpottaa ulkomaisten korkeasti koulutettuja ammattilaisten ​​töihin pääsyä maan paikallistyömarkkinoille.

EU:n sininen kortti on väliaikainen oleskelulupa, joka myönnetään ulkomaalaiselle EU-maissa (mm. Virossa) elämiseen ja työskentelyyn.

"EU: n sinisen kortin direktiivi on suunniteltu siten, että EU:n sisään päätyisi työhön korkeasti koulutettuja  ulkomaalaisia​​,  jotka  pystyvät parantamaan jäsenvaltioidensa kilpailukykyä. Myös Viro pyrkii kaikin tavoin edistämään  koulutettujen  asiantuntijoiden maahan saapumista ja elämistä, joka edistää taloutta ja kilpailukykyä.  Alansa koulutettujen huiput ovat jatkossa tervetulleita Viroon ", sanoi sisäministeri Ken-Marti Vahtera.

Tärkein muutos, jonka Viron direktiivin täytäntöönpanolle teki oli EU sinistä korttia saaneelle korkeasti koulutettujen työntekijälle maksettavan palkan parantaminen.  Kun yleensä nyt työnantajan  on ulkomailta palkatulle  henkilölle maksettava vähintään 1,24 -kertainen Viron keskimääräinen palkka, niin EU sinistä korttia saaneelle  korkeasti koulutettuun työvoimaan tulee voimaan palkkakriteeri, joka vaatii 1,5 -kertaisesti  palkkaa maksaa.

EU: n sinisen kortin hakemiseen ulkomaalaisella on oltava asianmukainen koulutuspätevyys tai vähintään viiden vuoden ammattikokemus alalta.

Työnantajan on tehtävä minimissään 1 vuoden työsopimus palkattavan asiantuntijan kanssa.

Toim. Käytännössä minipalkkaehto asettaa ulkomaisen asiantuntijan minipalkan tällä hetkellä tasolle n 1200 € / kk, mikä tietyillä erityisaloilla on melkoisen matala tarjous. Tämä asia nousi tapetille äskettäin kun eräs paikallinen korkean teknologian johtaja valitti EU:n ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamisen byrokratiaa sekä maan korkeita työnantajan lisämaksuja.

Tallinnan tonttiveron vapaus alkaa v2012

1. tammikuuta v 2012 vapautuu nyt Tallinnassa tonttimaan verotus aina 1500 m2 asti kiinteistöverosta kokonaan.

Tämä tarkoittaa noin 180 000 Tallinnassa asuvalle perheelle kokonaan verovapautusta. Tallinnalaisten verovapaus koskee kaikkia tavallisten asuntojen omistajia, koska yhdenkään Tallinnan huoneistoon kuuluvan asukin maan koko ei ylitä edellä mainittujen rajaa huoneiston omistajaa kohti.

Myös >1500 m2 tontin-omistajalle laskee vero vielä tuntuvasti. Jos oman asuinmaan pinta-ala on esimerkiksi 1600 m2, saa siitä 1500 m2 verovapaaksi ja lopun sata m2 kohden alkaa nykyisen 1,5 % verokannan sijaan soveltua osuus 2,5 %. Tallinnassa on tällaisia 1500 m2 ylittäviä asuinalueen käyttötarkoituksen lohkoja 2262 kpl, keskimääräinen pinta-ala on 2084 m2. Myös näiden tonttien omistajat hyötyvät pääasiassa verokannan noustessa 2,5 %.

Vapautuksen saadakseen on esitettävä hakemus, kuten vaatii uusi laki. Syyskuun alkuun mennessä valmistuu esitäytetty hakulomake, jota voidaan käyttää sekä sähköisen kuin paperiversion esittämiseen omistajilleen. Ennen tätä kannattaa varmistaa tietojen paikkansapitävyys tontti- ja väestörekisteritietojen kautta. Vapautuksen hakemus on tehtävä vain kerran ja siihen on aikaa aina 10. tammikuuta 2012 saakka.

Apulaiskaupunginjohtajan Eha Verkon mukaan johti veron maksuttomuuteen maalle se, että kotitalouksien kulut ruokaan ja asumiseen on viime vuosina kasvanut huomattavasti, kun taas kansan reaalipalkkoja on kuitenkin laskettu.

Tilastokeskuksen mukaan v 2007 on kasvanut asuminen yli neljänneksellä ja myös lämpöenergian hinta +40 %, maakaasun +33 % ja sähkön +24 %.

Tallinnassa on tällä hetkellä voimassa maaverona 1,5 %, vaikka laki on mahdollistanut sen nostaakin 2,5 %.

IRL / reformipuolueen edustajat olivat vielä luonnoksen äänestyksestä poissa. Päätös annettiin 46 ääntä puolesta, jotka tulivat keskustasta ja SDP:n osuudesta.

Toim. Maaveron osuus koko asuinkustannuksissa on vain marginaalinen, mutta symbolisesti varmaan tärkeä signaali Tallinnassa. Suurimman kasvavan blokin haukkaavat selvimmin talvikuukausien lämmitys, joka usein tuplaa kesäkauden pakolliset kuukauden omistuskustannukset vanhemmissa taloissa. Nämä inflaatiotasot osoittavat hyvin selvästi miten suuret paineet julkispalvelujen tuottajilla on nyt hintojen nostojen ns "hyviin selityksiin".

http://www.tallinnapostimees.ee/473066/kodualune-maa-on-tallinnas-uuest-aastast-maksuvaba/

Uusi kieliasetus pakottaa “virolaistamaan” yritysnimiä1. Heinäkuussa tullee voimaan uusi paikallinen kielilaki joka pakottaa Viron omia yrityksiä, jotka käyttävät vieraskielisiä sanoja nimessä, ne kääntämään viroksi.

«Yritykset, joiden rekisteröity tavaramerkki on vierasmaalainen, voivat edelleen sitä näyttää, mutta jos nimi sisältää tärkeitä kuluttajatietoja (tarjottavan sektorin palvelun, tavaran, jne) mukaan on sen mukana on oltava virolainen  käännös, joka voi olla myös kaupan sisäänkäynnin luona,» selitti kauppa-ja teollisuuskamarin oma lakimies Koidu Mölderson.

Tämä tarkoittaa, että esim Swedbank BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . pitää päärakennuksessa ja kaikkialla, missä se osoittautuu tarpeelliseksi, tiedottaa kuluttajille, että kyseessä on pankkien konttoriverkosto viroksi.

«Mutta yrityksen liikemerkki on todellakin kääntää viron kielelle, johon voidaan lisätä vieraskielinen  sana.  Kansallinen  käännös on oltava etusijalla, eikä se saa ollan näkyvissä huonommin kuin ulkomaalaisen kielen sanat,» toteaa Mölderson.

Lakimies mainitsi esimerkkinä, että kaikki cafe:t olisi muutettava kohvik -sanoiksi.

Vaikka heinäkuu on jo nyt tulossa, ei vielä yritykset ole edes tietoisia muutksesta. Esimerkiksi Coca-Cola Plaza:aa hallinnoivan Forum Cinemase johtaja Rein Palosaari kuuli laista ensimmäistä kertaa toimittajalta.

Swedbankin tiedottaja Mart Siilivask taas totesi, että tällä hetkellä ei vielä tiedetä tarkkoja muutoksia selvillä. «Mutta yhtenä esimerkkinä on varmaan se, että me liimaamme pankkikonttorien kaikkiin oviin kyltin, että kyseessä on pankki viroksikin.  Ilmeisesti on muutoksia tulossa myös toimistojen tarroihin ja julisteisiin,» hän sanoi.

Toim. Tässäpä oikea uusi kultakaivos julkiselle taloudelle, jos tämä muutos sysätään yrittäjille todella ankarasti: jokainen muutos kaupparekisterin tietoihin maksaa oman oikeusministeriön mukaisen palvelumaksunsa ja jos koko ulkomaalaisia sanoja sisältävä yrittäjäjoukko pannaan päivittämään nimiään saadaan helposti "ilmaisia" tuloja taas ministeriön kassaan. Näitä englantilaisperäisiä yrityksiä on nyt valtavasti. Onneksi, Virossa tämän tyylisiin säädöksiin & byrokratiaan suhtaudutaan melko paljon löysemmin kuin esim Suomessa käytännössä.

http://www.e24.ee/473496/keeleseadus-sunnib-ettevotteid-firmanimesid-tolkima/

Uutisportaalit vastuuseen laittomasta kopioinnistaKäräjäoikeus totesi, että  AS Eesti Ajalehed (10004521) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely .  ja AS Delfi (10586863) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . liittyviltä nettiosoitteilta  kopioidaan portaalista www.auto24.ee laittomasti tuhansia automyynnin ilmoituksia tuottamalla sen portaalin omistajalle AS Sanoma Baltics (10416931) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . vahingon - 60 000 €.

Harju maaseutua tarkemman tuomion mukaan on syytetyille  kuuluvan www.ekspressauto.ee nettiosoitteelta vuosina v 2009 marraskuuta ... 2010 helmikuuta tehty kaikkiaan 68 577 kpl laitonta kyselyä Sanoman omaan www.auto24.ee portaalin ja vain 22. toukokuuta 2009 tase sisälsi  www.ekspressauto.ee yhteensä 3422 kpl www.auto24.ee sivulta laittomasti  kopioitua myynti-ilmoitusta AS Sanoma Baltics:n raportin mukaan.

Tuomioistuin hyväksyi kanteen yrityksen syytettyjä vastaan ​​ja kieltää heitä www.auto24.ee portaalissa julkaistujen teosten kopioiminen ja tietokantojen käytön ilman AS Sanoma Baltics kirjallista lupaa jatkossa.

Lisäksi on AS Sanoma Viron ja yhteisvastuullisesti maksamaan Delfi AS AS Sanoma Balticsile  menetys 32  kk:n  ilmoitusten käyttöluvan suuruus eli 60 000 €.

AS Sanoma Baltics johtokunnan jäsenen Margus Tomberg on todistanut syytettyjen kopioineen portaalissa julkaistun ilmoitukset ja valokuvat sekä julkaissut ne omalla nimellään verkkosivuillaan laittomasti ilmoittamatta edes lähdettä. Tämä toiminta ei lakannut huolimatta useista kirjallisesti pyynnöstä rikkomisen lopettamiseksi.

Yritystä edustava asianajotoimisto Glimstedt (11067332) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . Asiamies Marko Tiiman:n mukaan kyseessä on nyt uusi ennakkotapaus luovan tietokannan omistajien tekijänoikeuksien suojan varmistamisessa EU-asetuksen mukaan.

Tuomioistuin näin vahvisti tietokantojen suojan ja omistuksen Virossa EU-direktiivin perusteella AS Sanoma Baltics omistamaan perustamaan portaaliin.

http://www.e24.ee/463572/kohus-portaalid-kopeerisid-ebaseaduslikult-tuhandeid-autom%C3%BC%C3%BCgikuulutusi/

Get Directions