Lähipalvelut esiin kodin ostajalle & vuokraajalle yhä helpommin

Muuton & uuden kodin paikan haussa on kiva tietää, että netistä voit löytää lähipalvelut aina vaan entistäkin helpommin tuoreista ja paikallisten päivittämistä lähteistä. Jos olet katselemassa Tallinnaa kohteena asua, tästä pikku jutusta on sinulle apua suunnittelussa.

Usein kaupungin keskustan vetovoimaa aina selitetään palvelujen valtavalla saatavuudella & ylitarjonnalla, mutta tilanne on muuttajalle nyt enstistäkin parempi myös kaukaisemmissa vähemmän populaareisssa lähiöissä koska netissä luodaan taustalla jatkuvasti jaettu sisältöä paikallisesti parhaista palveluista & alueen vinkeistä asujilleen.

Osana isoa integraatiota olemme luoneet palvelujen tarkan haun osaksi myös kotiselaintamme, missä autetaan kodin ostajaa erilaisilla hinnoittelukartoilla samalla. Oheisesta kuvasta näkyy miltä tulos voi näyttää vaikkapa Mustamäelle muuttavalle uudelle opiskelijalle lähellä TTÜ:ta yhdestä alueen talosta katsoen.

Tuplanapauttamalla luotu lähipalvelukuva ruokaloista & joukkoliikenteestä

Useimmista osoitteista löytyy hyvää tietoa kaikista kuvan viidestä eri palvelulajeista painikkeensa takaa: kaupoista, ravintoloista, joukkoliikenteestä, kouluista & virkistyspuistoista lapsiperheille vastaavien painikkeidensa takaa.

Eikä siinä edes kaikki: bonuksena jokaisen palvelun oma ympäristökuvakin on saatavilla saman tien helposti.

Symbolinsa alta avattu ilmakuva Pagaripoisid -kahvilasta korkeakoulun läheltä
Kaikki lähipalvelut siirtyvät näin yhä lähemmäksi sinua eikä uuden kodin & osoitteen hakijan tarvitse enää ihmetellä miten niitä löydät parhaiten tuntemattomiltakaan Tallinnan seuduilta.

 

Viroon nousee EU:n uljas IT-päämaja n. 8 miljoonalla eurolla 2017

Viron hallitus hyväksyi omalta osaltaan sopimuksen Viron ja EU: n viraston laaja-alaisten tietojärjestelmien uudesta toimitilasta, jonka mukaisesti valtio rakentaa & osoittaa tälle EU-virastolle uuden päämajan 8,4 miljoonalla eurolla Tallinnasta.

"Tällä on symbolinen merkitys Virollle: tietotekniikkaviraston päämaja sijaitsee Tallinnassa & Virossa. Se vahvistaa kuvaa Viron IT-teknologiaan pystyvästä valtiosta", sanoi sisäministeri Hanno Pevkur.

"On hyvin tärkeää, että se koko strategisen suunnittelun tiimi  tulee sijaitsemaan täällä. Siis ne ihmiset, jotka käsittelevät tietojärjestelmien kehitystyötä koko EU:n oikeus- ja sisäpoliittisissa asioissa."

Viro lupaa rakentaa virastolle toimistotilaa n 100 ihmiselle ja antaa sen vapaaseen käyttöön EU:lle. Tilan on määrä valmistua joulukuussa 2017 ja valtion talousarvion strategiassa vuosille 2014-2017 sille osoitetaan budjetista kaikkiaan 8,4 miljoonaa euroa.

Sopimus määrittelee myös työntekijöiden aseman maassa tietotekniikkavirastossa. Esimerkiksi, kaikki työntekijät saavat yhdenvertaisen kohtelun ja koskemattomuuden diplomaattisten edustustojen tapaan. Viron valtion maahanmuuttoa koskevat rajoitukset eivät myöskään koske EU viraston työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään

  • http://www.baltic-course.com/eng/real_estate/?doc=100028

Liikennevirasto: enemmistö virolaisia ei käytä vielä ID-tunnistusta vaan pankkitunnuksia

Viron liikennevirasto vahvisti, että uusien sähköisten palveluiden käyttöä ei tapahdu sille paljonkaan ID-kortin kautta, vaan pankkitunnuksin.

Tämän vuoden tammikuussa 2014 virasto avasi sen oman palvelunsa - eteenindus.mnt.ee - verkkoon, jossa voit tarkistaa ajokin taustan ennen ostopäätöksen tekemistä: omistajanvaihdokset ajoneuvolle, tilasi uuden rekisteröinnin, muuttaa ajoneuvon tiedot, nähdä onko ajoneuvo tilapäisesti poistettu rekisteristä jne.

"Omistajanvaihdospalvelun ongelmana on  se, että ihmiset käyttävät vain pankkikortin salasanaa. Teemme tutkimuksia siitä, miksi ihmiset tulevat yhä toimistoon ja eivätkä jo käytä e-palveluita, meille kerrotaan tässä, että ei ole olemassa ID-kortin PIN-koodeja", sanoi viraston päällikkö.

"Kävimme läpi Sertifiointikeskuksessa toteamassa, että kaikista ID-korteista, jotka ovat aktiivisia viimeisen 6 kk   aikana vain 37% käytti niitä sähköisesti palveluissa. Tämä tarkoittaa, että e-valtio on vain myytti ", lisäsi Lugna viraston edustajana.

Esimerkiksi auton omistajavaihdoksen palvelua voisi käyttää omana e-palveluna, mutta vain kuusi prosenttiaviraston  asiakkaista tekee näin.

Virossa on luotu paljon motiiveja käyttää e-palveluita viime aikoina, mutta käytön juurruttaminen ihmisten arkeen on ollut siis käytännössä hidasta.

Sertifiointikeskuksen oma myynti- ja markkinoinnin päällikkö Sandra Roosna huomautti, että 1,2 miljoonan ID kortin haltijoina on sekä aikuisia että lapsia, joka vaikuttaa tuloksiin ja lukemiin.

Valtion julkispalveluista (RIA) mitataan todentaminen portaalin eesti.ee kautta. Sinne mennään enemmän ID-henkilökorttia käyttäen kuin pankkitunnusten kautta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana on 56 prosenttia käyttänyt portaalia henkilökortiltaan ja 37 prosenttia pankkien kautta.

Vaikka ID-kortin käyttö on varmennettu kaksinkertaisesti vrt pankkitunnuksiin, on sen käyttö jäänyt odotuksia pienemmäksi toistaiseksi.

Selityksenä valtion edustajien puolella pidetään mm pankkien vahvaa markkinointia korttiensa ja salanalistojen käytössä.

Mobiili-ID käyttäjät yhä aktiivisempia

Swedbank BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . sanoo, että enemmän ja enemmän ihmiset käyttävät juuri mobiilia pankkitoimintaa, jonka on tarkoitus olla se nopein ja kätevin tapa käyttää myös mobiili-ID:n tunnisteita, mutta tämä vaihtoehto on käytössä nyt noin vain 25% asiakkaista. Tämä puolestaan tarkoittaa, että 75% yksityisasiakkaista käyttää yhä pankkikortin perinteistä salasanaa tai pankin PIN-laskinta.

Samaan aikaan kuitenkin vaikuttaa siltä, että ne taas, jotka ovat ottaneet mobiilin tunnuksen toimiinsa ovat  hyvin aktiivisia sen käytössä kuukausittain.

  • http://www.postimees.ee/2992125/maanteeamet-inimesed-ei-taha-kuidagi-paroolikaardist-loobuda/

Valtion verotulot yli suunnitellun 4/2014

 

Huhtikuulle 2014  tuloutumien määrä verovirastoon oli 438,4 miljoonaa, mikä on 12,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna 2013. Eniten kasvoivat veroissa segmentit: ALV ja sosiaalivakuutusmaksut eli 15,5 ja 7,1 prosenttia.

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kertyi 30,9 prosenttia valtion suunnitellusta budjetista vuodelle 2014, toteaa Viron rahaministeriö.


ALV-tulojen kasvu on ollut kaksinumeroinen viime kuukausina valtion kassaan:  huhtikuussa se ​​oli +15,5% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Huhtikuussa ALV:tä maksettiin 146,2 miljoonaa ja neljän ensimmäisen kuukauden tuotto oli 32,8 prosenttia budjetoidusta. Suuremmat liikevaihdon kasvut tulivat autokaupassa verrattuna viime vuoden huhtikuuhun +22,2%  ja elintarvikkeiden myynti kasvoi +9,5% tuloutuksina ALV:n segmentissä.

Henkilökohtaista tuloveroa maksettiin huhtikuussa 21,3 miljoonaa neljän ensimmäisen kuukauden aikana ja se vastaa 12,2 prosenttia suunnitellusta talousarviosta.

Palkkojen kasvulla oli myönteinen vaikutus verotuloihin kun keskipalkka nousi ensimmäisellä neljänneksellä 7,3%. Palkkaa saavien ihmisten määrä kasvoi 0,7% maaliskuussa 2014.

NDAs 2. osa: Suomi liputti vahvan & avoimen ICT:n edistämistä

Suomen rooliksi kiteytyi rahaministeriömme johtajan Riku Jylhänkankaan mukaan rakentaa maailman parasta hajautettua julkista palveluväylää kansallisesti maalle Tallinnan NDA-esitelmänsä perusteella. Toisaalta, toisen ministeriömme nettijohtaja Kirsi Miettinen myös esitti tavoitteena tukea aivan uusia pilotteja sekä taloudellisesti että teknisesti tulevina lähivuosina.

Palveluväylän rakentaminen etenee kahden eri poliittisen agendan mukaisesti nyt jatkossa Suomessa, jossa lopputuloksena valtion ICT:n asiantuntijoita palkataan yhä selvemmin vasta äskettäin aloittaneen uuden Valtorin organisaation keskitettyyn alaisuuteen. Rahoitus- ja hallinnollinen tukikuvio on jo päätetty poliittisesti ja siihen on resurssointiakin osoitettu riittävästi toteuttaa korkeimmalta taholta.

Konkreettisena saavutuksena mainittiin mm palveluväylän testausympäristön julkinen avaaminen Suomessa kaikille kiinnostuneille osapuolille Suomen tieteellisen laskennan palvelulaitoksen teknisellä tuella.

Haasteena johtaja piti Suomen massiivisen ICT-resurssoinnin liiallista kulumista erilaisen ylläpidon eri kustannuksiin, sen sijaan että näillä panostuksilla tehtäisiin aitoa kehitystyötä tulevaisuuteen.

Kiinnostavin hanke rahaministeriömme johtajan mukaan Viron suuntaan on ns "reaaliaikaisen talouden" kehittämisprojekti, joka avaisi mahdollisuuden maiden välisten yritystoiminnan verotustietojen helpompaan vaihtoon yhtenäisen Suomen palveluväylän ja virolaisittain siis paikallisen X-road:n kautta yhtenäisen sovitun teknologian turvin.

Kirsi Miettinen esitteli näyttävästi animaatioin ajatustaan uusien projektien pilotoinnin koko elinkaaresta. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen perusteella onnistuneita projekteja ei voida kopioida nykytilanteessa maailmalta, koska näitä edustavia johtavia esimerkkejä ei juurikaan mistään yksittäisestä maasta löydy suoraan hyllystä.

Näin on päädytty luomaan ns KIDE-mallia sen omassa ministeriössä, jonka vaikutukset voisivat digitalisaation myötä levitä läpi koko yhteiskunnan aina yksityiseen sektoriin saakka. Tässä ydinajatukena oli se, että kaikki syntyy pienestä, mutta voi kasvaa - kuten kide - todellisiksi hyötypalveluiksi omien käyttäjiensä hyväksynnän kautta.

Koko NDA:n järjestävän puolueen Viron - keventävässä - osuudessa paikallisen viestintä- ja talousministeriön Taavi Kotka lähestyi maan koko ICT:n kehittämistä huumorin, sarkasmin ja sarjakuvan keinoin. Osansa saivat mm Viron vaatimaton julkisen sektorin (n 50 miljoonaa/vuosi) panostus kokonaisuutena vrt Suomeen sekä äskettäin raportoitu kansainvälinen Suomen 1. tila vastaan Viron 21. sija sen julkisen ICT:n käytön soveltamisen osalta (World Economic Forum, 2014).

Toisaalta, ansiota Suomen suuntaan satoi hyvästä ja kalliiista valmiista innovoinnista, josta Viro on voinut ihan vapaasti poimia parhaat palat mm v1999 kun ID-kortti voitiin kopioida maahan teknologiana suoraan. Merkittävimpänä huvittavana innovaationa piti edustaja lähinnä virolaisten insinöörien paikallista intoa ajaa ID-kortti osaksi lakeja eli määrätä se pakolliseksi kaikille maan kansalaisille omistettavaksi.

Viron melko erilaista lähestymistätapaa sen hallinnon julkiskoneistossa painotettiin myös sillä, että maan oma julkinen ICT-sektori ei juurikaan palkkaa / työllistä teknisiä ohjelmoijia & henkilöstöä vaan on olemassa määrittämässä prosesseja ja omia toteutettavia ideoitaan: laite- ja ohjelmistopalvelut tuottavat sitten paikalliset yksityiset toimijat antaen tuotetun (avoimen) lähdekoodin omistuksen valtiolle. Virolaisille on myös tyypillistä koko ICT -ylläpidon minimointi: lopetetaan vaan kaikki vanha kerralla & rakennetaan kokonaan uusi paketti tilalle aina puhtaalta pöydältä. Pragmaattisesti, yksityisen Nortal BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . (= ex. Webmedia) historiastaan tunnettu Kotka myös uskoi itse valtion bisnespalveluihin, jotka yltävät n 100 000 uskottuun pot. käyttötapahtumaan/vuosi.

Haasteena ei mitenkään pidetty Viron omien virastojen datasiilojen avaamista, toisin kuin Suomessa on suunniteltu, vaikka käytännössä eri pienet maan omat virastot noudattavat yhä hyvin kirjavia mekanismeja julkistaa ja saattaa omat tietovarastot julkisempaan ja automaattiseen jatkokäyttöön.

Loppujen lopuksi, ministeriö haluaisi todistaa ja ajaa eteenpäin Suomen ja Viron rajat ylittävää X-road palveluita entistä enemmän, jossa ajatuksena oli myös ehdottaa & rakentaa yhteinen kehityssäätiö maiden välille palveluväylän synergian nopeampaan edistämiseen.

Paikallisilla päättäjillä on myös hyvin tiedossa n v2020 ajoittuva Viron EU-rakennetukien tyrehtyminen valtiolle. Joten, tämänkin NDA:n kaltaisia markkinointitapahtumia nähtänee jatkossa lisää kun haetaan uusia keinoja ratkaista sen ICT-toimien jatkumista tulevaisuuteen.

  •  http://e-estonia.com/nordicday/program/
  • http://www.valtori.fi/fi-FI

 

NDAs: maan presidentti painotti dig. luottamusta & valtion roolia tunnistautumiseen

Tallinnan oma NDA (Nordic Digital Agenda) henkilöi sen avajaisensa maan presidentin Toomas Hendrik Ilveksen muodossa.  Viron johtaja painotti julkissektorin roolina mm vahvan identiteetin luontia sen kansalaisten toimintaan ja näki suuria mahdollisuuksia Viron, Suomen ja muidenkin pohjoismaiden yhteistyössä luoda helppo rajat ylittävä EU-tason järjestelmä esim terveydenhuollon toimivuuteen Viron mallin mukaan turismille.

Ilves käsitteli perinpohjaisesti mm EU:n digitaalisen allekirjoituksen lain nykytilaa sekä teknisenä että juridisena haasteena rajat ylittäviin sopimuksiin. Tekniikan osalta Virolla ei näytä olevan juurikaan murheita kehittää omia järjestelmiään,  koska maan johtaja avoimesti liputti mm pankkien tunnistusjärjestelmiä jopa vaarallisiksi käyttää sen asiakkailleen kun verrataan näitä valtion omiin paikallisiin järjestelmiin.

Merkittävimpinä jo toteutuneina virstanpylväinä maan ICT-teknologian sovelluksina presidentti piti mm jo 3 vuotta peräkkäin tapahtunutta sähköistä äänestämisen optiota maassa sekä sähköisten reseptien kirjoitusta potilaille lääkäreiltä ilman paperia.

Kun eräs suomalainen vieras kysyi puheen päätteeksi, mitä Viro taas on itse oppinut / kopioinut muista pohjoismaista seurasi diplomaatin lausunto: kaikki on luotu tyhjästä lyhyen itsenäisyyden kestäessä ja esim sosiaalipuolella kokemukset eivät ole kasvaneet & kehittyneet vielä pohjoismaiden edistyksen mukaisella tavalla.

Virossa juuri alkanut maan 1. teemaviikko ICT:n parissa jatkuu Tallinnassa aina 30.4. saakka. Ensi viikolla paikalla nähdään ja kuullaan mm Google:n tuottamana koko internet:n avoimen protokollan luoja Vint Cerf.

  •  http://e-estonia.com/nordicday/estonian-ict-week/

 

Köyhyydessä eli noin 20% maan väestöstä v2012

Suhteellisessa köyhyydessä eli 2012 18,7 % Viron väestöstä - absoluuttisessa köyhyydessä 7,3 % tilastotoimiston mukaan.

Suhteellinen köyhyys on oli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisvuonna, kun taas absoluuttinen köyhyys sen sisällä laski 0,8 prosenttiyksikköä.

  • Suhteellisessa köyhyydessä on henkilö, jonka kuukausittaiset tulot olivat alle 329 euroa.
  • Absoluuttisessa köyhyydessä henkilö, jonka kuukausittaiset vastaavat tulot olivat alle 196 euroa.
  • 2012 erosivat köyhimpien ja rikkaimpien viidenneksen tulot 5,5 kertaisesti.

Verrattuna 2011 kasvoi 24 % yli 65-vuotiaat köyhyydessä elävien määrä.

Koulutustaso vaikuttaa köyhyyteen edelleen merkittävänä riskinä.  Samaan aikaan, kuului kolmasosa ihmisistä, joilla on korkeakoulutus rikkaimman viidenneksen osaan. Korkeakoulutus on eräs tärkeä ehto köyhyyden ehkäisemiseen.

“Koplin linjoille” lopultakin kehittäjä & ostaja 11/2013

Tallinnan kaupungin sitkeästi tarjoama jo rappeutunut vanha laivateollisuuden työläisalue puutaloineen ns "Koplin linjat" on tn löytänyt kehittäjänsä sopivaan kauppahintaan (min 1,5 milj.):  kaupungin johto nimesi tarjouskilpailun voittajakandidaatiksi virolaisen kehittäjän EST Kinnisvara  BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . firman tarjouksen. Sen ulkomaalainen asiakas - Virolaisen kiinteistöfirman oman tiedotuksen mukaan - nyt on Lontoolainen maineikas kiinteistöliikemies & -sijoittaja Paul Neville Rodney Cooke (66).

Koplin linjat on ollut myynnissä jo vuosikausia Tallinnassa sisältäen sen valmiin tarkan yksityiskohtaisen asemakaavan suunnittelun tulevalla uudistuotannon asuinalueelle mistä on johtunut myös selvästi korkeampi myyntihinta kaukaisimmalle alueelle Pohja-Tallinnassa keskustasta katsoen. Alueella vallitsee nyt surullinen köyhien ihmisten pessimistinen ilmapiiri.

82 eri kiinteistön aluekokonaisuudelle löytyi nyt määräaikaan mennessä jopa 2 ostotarjousta,  joista toinen hylättiin muodollisesti puutteellisena tarjousehtoihin nähden tulkiten.

Kiinteistöt myydään lähtöhintaan min. 1,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan kelvolliset jonka jälkeen kauppaneuvottelut voivat alkaa nyt siis valitun ehdokkaan kanssa.

Apulaiskaupunginjohtaja Eha Vorgu sanoo että, tavoitteena on löytää Koplin linjoille sellainen kehittäjä, joka rakentaa asuinaluetta kokonaisuutena:  infrastruktuurin - viemärit ja vesijohtoja , kadut , urheilukentät , viheralueet jne. Kehittäjän vastuulla on myös rakentaa alueelle yleinen uimaranta, kävelykatu ja rantatie, puistoa, urheilukentät sekä lasten leikkipaikat, koiran liikunta-alueet, yms.

Koplin linjat hankkeeseen kuuluu noin 17 hehtaaria maata , josta on noin 6 hehtaaria asuintilan käyttöön kaavoitettuna. Sen asemakaavan mukaan on mahdollista rakentaa yksi-  tai max 5-kerroksisia kerrostaloja, joissa voi olla yhteensä 527 huoneistoa sekä max 38 omakotitaloa uudelle tulevalle asuinalueelle.

Get Directions

Big Data: sähkön valtatiet eivät kunnioita katuverkkoja Tallinnassa

Tiedon valtatieltä siirryttäessä fyysisen sähkön siirron maailmaan: Viron siirtoverkko ei juurikaan seuraa isojen katujen reittejä, selviää Baltic News for Finns:n tuoreimmista Big Data:n karttanäkymistä.

Viimeisimmän uuden hyödyllisen karttatason myötä on nyt mahdollista selvittää helposti miten Tallinnan infraverkostot ovat rakentuneet tietyn alueen tai osoitteen ympärillä - mukaan lukien kaasu- ja sähköverkot - käyttäen maan viraston tuottamaa paikallista Big Dataa hyväksi.

Tämä uutuus säästää aikaa ja tehostaa resurssienne käyttöä kun harkinnassa on suurempien hankkeiden kustannusrakenteen selvitys vaikkapa asunto- tai kiinteistökaupoissa.

Artikkelimme oheiskuvista näkyy hyvin miten tarkasti sähköverkostot on kartoitettu mm Vanhan kaupungin sisältä näinä aikoina.

Viron sähkö- ja kaasuverkot ovat nyt julkisesti nähtävissä kaikkien bisnesuutistemme kartoilta sekä kiinteistökaupan lisäarvopalveluista omana ilmakuvaselaimen tasonaan nimeltä: "Infra".

Vanha kaupunki on täynnä sähkön suuria valtaväyliä juuri Tallinnassa

Digitaaliset kunnallisvaalit 10/2013

Virossa järjestetään nyt kunnallisvaalit 20.10.2013, jotka ottavat yhä enemmän huomioon myös paikalliset ulkomaalaiset: ilmoitus äänioikeudesta on päätetty laittaa nettiin jopa 5 eri kielellä - mukaan lukien paikalliset suomalaiset. Todistaakseen edistystään e-riigi:n projektissa sisältää paperilla lähetetty ilmoitus myös skannattavat "digitaaliset" mobiilikirjanmerkit ao nettisivustoille.

Jokaisella suomalaisella (/ ulkomaalaisella) on Virossa oikeus äänestää nykyään omissa kunnallisvaaleissa kunhan rekisteröinti asukkaaksi on tehty paikallsesti oikein. Tämä taas edellyttää maan laissa pakollisen ID-kortin tilaamista + sisään kirjautumista asumaan tiettyyn osoitteeseen maassa asukasrekisteriin.

Valtiolliset vaalit ovat maassa taas ihan eri tason asia: ulkomaan passin omaavat paikalliset kansalaiset eivät voi äänestää ja vaikuttaa näissä toistaiseksi paikallisen lain mukaan.