Talousministeri patistaa kaasufirmaa EU-muutokseen

Eesti Gaas:n (10178905) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . johtokunnan jäsen Raul Kotov protestoi, että Viron talous-ja viestintäministeriö on lähettänyt firmalle oman EU-muutosesityksen ennen yhtiön varsinaista kuulemista asiassa.

Talous-ja viestintäministeri Juhan Parts lähetti tiistaina Eesti Gaas:lle muutosesityksen, jonka mukaan firman olisi v 2015 mennessä luovuttava kaasun siirtoverkon omistuksestaan.

Kotovin mukaan ministeriö on pyytänyt Eesti Gaas:a esittämään kantansa vasta 7. kesäkuuta. Johtava kaasufirma ei voi - Kotovin mukaan - antaa arviotaan lakiluonnoksesta ilman sen omia tarkempia oikeudelliset ja taloudelliset analyyseja.

Talous-ja viestintäministeriön alivaltiosihteeri Einari Kisel taas sanoo, että ministeriö on pitänyt useamman kuukauden aikana jo neuvotteluja Eesti Gaas:n johtajien ja omistajien kanssa. Näin ollen ei voi mitenkään väittää, että emme ole kuulleet yhtiön kantaa asiasta, päättää Kisel. Vaikka siirtoverkon omistuksen irrottamiseen liittyy osapuolten välillä erimielisyyksiä, on se lopulta kompromissi, jonka pitäisi vastata vähän kaikkien osapuolten etuja. Yhteisenä intressinä tulisi olla Kiselin mukaan maakaasun käytön vetovoiman kasvu kuluttajien keskuudessa. Ministeriön esitys edistää tätä ajatusta merkittävästi, hän sanoi.

Kisel on aiemmin tiedottanut, että siirtoverkon osuus olisi esityksen mukaan saatetaan vastaamaan Euroopan unionin III energiapaketin vaatimuksia v 2015 mennessä. Luonnoksen mukaan uudella Viron säännöksellä täydennetään lakia, joka edellyttää kaasuverkon haltijan toiminnan täydellistä taloudellista irrottamista tuotannosta ja myynnistä.Verkonhaltijaa valvoo taho, joka ei saa suoraan tai välillisesti määräysvaltaa kaasun tuotantoon ja myynnin, eikä sillä ole oikeutta nimittää hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä, eikä olla enemmistöomistuksessa tuotantoyhtiöön.

Tällä hetkellä tällaista siirtopalvelua tarjoaa Virossa vain Eesti Gaas:n oma tytäryhtiö EG Võrguteenus (11197170) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . . Viron kilpailuviraston tehtävänä on valvoa, että ko siirtofirma täyttää omistajuuden EU-vaatimukset jatkossa.

Omistusrakenne Eesti Gaas:ssa on seuraava:

  • Venäläinen OAO Gazprom, 37,02 %
  • Saksalainen E. ON Ruhrgas International GmbH: lle, 33,66 %
  • Suomalainen Fortum Heat and Gas Oy, 17,72 %
  • Latvialainen Itera Latvija, 9,85 %
  • Muita pienomistajia, 1,75 %
  • Siirtoyritys AS EG Võrguteenus on 100 % Eesti Gaas:n hallussa

Toim. Eesti Gaas on lähtenyt paikallisesti jo reagoimaan tähänkin muutokseen kuluttajien suuntaan taatakseen omat marginaalinsa. Paikallisesti on esim Eesti Gaas:n hallinnoimista talo- ja huoneistokohtaisista kaasumittareista alettu perimään yhä korkeampaa kk-vuokraa. Koska laki sen nyt sallii, ovat taas monet kuluttajat alkaneet ostaa omia kaasumittareita itselleen ja lopettaneet Eesti Gaas:n mittaripalvelun käytön.

Get Directions

Kantavaverkkoyhtiö myy siirtovarmuutta saaristolle

Kantaverkkoyhtiö Elering (11022625) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . investoi Virossa lähivuosina Muhun,  Saarenmaan ja  Hiidenmaan toimitusvarmuuden parantamiseen sähköverkossaan yhteensä 12 miljoonaa euroa, joka korvaa v2012 mennessä mantereen ja Muhun välillä poistettavan kaapelin uudella huomattavasti tehokkaammalla ja myös rakentaa uuden kaapelin Pienen salmen yli.

Nyt on olemassa Virtsu ja Võiküla  välillä kaikkiaan kuusi 35 kV siirtokaapelia,  jotka korvataan 110 kV uudella kaapelilla. Uusittava kaapeli upotetaan meren pohjaan, jotta sen vaurioitumisen riskit (ahtojäät, ankkurit, jne) minimoituvat. Kiitos uuden kaapelin ja siinä käytetyn korkeamman siirtojännitteen se voi olla niin tehokas, että pystyy yksinään kuuden 35 kV kaapelin tehon siirtoon sähkössä mantereelta Muhun käyttöön, josta se sitten ilmakaapeleilla jaetaan Saarenmaalle ja Hiidenmaalle eteenpäin.

Samanaikaisesti uusien kaapelointien kanssa v2012 kunnostetaan myös Muhun ja Saarenmaan  sähköntoimitusten  tärkeä  kauttakulkukeskus eli Võikülan sähköasema.  Leisin sähköasema, jonka kautta sähköä saa Hiidenmaa, on tarkoitus kunnostaa vuoteen 2016 mennessä.

http://www.e24.ee/?id=449722

Get Directions

Öljymyynti kilpailuviraston syyniin

Kolme suurinta polttoaineiden vähittäisjakelijaa: Neste BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . , Statoil BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely .  ja Lukoil BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . ovat Latvian lehdistön raportoimana joutuneet maan kilpailuviranomaisen tehotarkastukseen. Kolmosia epäillään paikallisesti maan kilpailulain rikkomisesta.
--
Kilpailuviranomaisen tiedottaja Inita Kabanova sanoi medialle, että tutkinta on todella alkanut,  mutta enemmän tästä aiheesta nyt ei voi paljastaa.  Latvian omat tiedotusvälineet raportoivat, että virasto on käynyt myös kolmessa yrityksessä paikan päällä.
--


Statoilin viestintäpäällikkö Jaana Pauts sanoi, että voidaan vahvistaa että Latvian kilpailuviranomaisen työntekijät  kävivät SIA Latvia Statoil toimistossa ja huoltoasemilla tietoja keräten.
--
Statoil on vastuullinen yritys ja toimii kilpailuviraston kanssa täydessä yhteistyössä jotta varmistetaan terve kilpailu polttoaineiden vähittäismarkkinoilla. Lisätietoa emme voi tällä hetkellä tarjota koska Latvia nkilpailuviranomaisen aloittama tutkimus on vielä edelleen kesken.

Kilpailuvirasto puoltaa sähkön hinnankorotuksia tuottajamonopolille

Kansallinen kilpailuvirasto (ts Konkurentsiamet) siunasi tänään virolaisille kuluttajille uudet hinnankorotukset sähkön tariffeissa.

Kilpailuvirasto hyväksyi Eesti energian BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . sähkön  jakeluverkon 3 vuoden uuden  investointiohjelman, joka tarkoittaa että sähköasiakkaan kuukausittainen lasku tälle monopolifirmalle kasvaa nyt 1. elokuuta keskimäärin +6%.

Jakeluverkoston yksikkö investoi vuosina 2011-2014 suunnitelman mukaan sähköverkon uudistamiseen yhteensä 300 miljoonaa euroa.  Investointisuunnitelman rahoittamiseksi  kasvaa siirtopalvelun hinta 1. elokuuta keskimäärin 0,39 senttiä / kWh. Keskimääräinen nousu perustuu siihen,  että siirtomaksut muodostavat kuluttajahinnasta maassa nyt  hieman yli kolmanneksen.Firman päällikkö Tarmo Meren mukaan tulisi investointien tuloksena keskimääräinen sähkökatkosten määrä  kotitaloutta kohden kolmen vuoden aikana supistua n -20%.

Toim. Ns poliittinen takinkääntö tapahtui tässä asiassa nopeasti ja tehokkaasti: vielä viime syksynä käytti RTL:n pj & pääministeri Ansip näkyvästi omana vaalivalttinaan vastustaa silloisia aivan saman valtionyhtiön ehdottamia sähkönhinnan korotuksia, josta yhtiö sitten näyttävästi vetäytyi. Nyt, kun vaalit on käyty ovat RTL:n johtajat siirtyneet syrjään blokkaamasta energiayhtiön ylimääräistä sähköveroa kuluttajilleen. Näyttävästi on päätöksen tultua käynnistynyt myös pomojen median mielikuvakampanjointi paikallisesti mm teemoilla: johdon bonukset laskussa, maksamme liikaa venäjän kaasusta ja uusiutuvam tuulienergian tuotanto kasvussa. Kaikissa uutisissa äänessä Eesti energian ja Eleringin terävin PR-kärki.


Get Directions

Puutehdas ei supistu päästövaatimuksiin

Haavan puumassaa Itä-Virossa tuottava yritys Estonian Cell (10679323) haluaa yritykselle myönnettyjen hiilidioksidin (CO2) päästökiintiöiden tuntuvaa korottamista. Jos maan hallitus ei CO2-jakosuunnitelmassa ota tätä huomioon, hakenee firma Estonian Cell muutosta tuomioistuimen kautta paikallisesti.

Estonian Cell edustava asianajaja perustelee ympäristöministeriön kirjeessä yrityksen tarvetta hankkia lisää CO2-kiintiöitä: kaudella 2010-2012 olisi saatava kiintiöitä yhteensä 34 344 tonnia vuodessa.

Ympäristöministeriön Euroopan komission arvioitavaksi lähetetty CO2-jakosuunnitelman luonnoksen uusimmassa versiossa on Estonian Cell kiintiön määräksi kausiksi 2010-2012: 21 521 tonnia vuodessa.

Jos Estonian Cell:n hakemus on hylätään ja jos yritys ei ole tuomioistuimen kautta voi saavuttaa tavoitettaan ennen v2012 loppua, aikoo se kirjeensä mukaan vaatia valtiolta suoraan vahingonkorvausta. Taloudellinen vahinko syntyisi uusista päästömarkkinaoikeuksista, joita firma joutuisi ostamaan lisää markkinaehtoisesti.

http://www.e24.ee/?id=413639

Toim. Mielenkiintoista kehitystä sikäli, että valtio on ilmoittanut julkisesti myyvänsä ylimääräiset sille annetut päästöoikeudet ulos rahoittaakseen mm uusien sähköautojen ja sen jakeluverkon hankintaa julkiselle sektorille. Vastakkain ovat siis vanha paperiteollisuuden perustuotanto ja hallituksen muovailema ääniharavaksi koottu vihreämpi kehitys kun resurssointia siirtyy taskusta toiseen.

Get Directions

Tuulivoimalan generaattorille rakentaja

Moon Rise behind the San Gorgonio Pass Wind Farm

Lars Mach

OÜ my!WIND (12013166) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely .   on pieni uusi rekisteröity tuotekehitysfirma Tartussa, joka tähtää uudenlaisten tuuligeneraattoreiden tuotantoon nyt v 2011. Siihen on nyt äskettäin sijoitettu kaikkiaan 34 000 euroa uutta riskipääomaa yksityisen firman ja Viron oman SITRAn - Arengufondin BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . - toimesta.

Firman kehittämää generaattoria tarjotaan pieniin teholuokkiin ja se edustaa valmistajansa mukaan yksinkertaista, kestävää rakennetta kilpailukykyiseen hintaan.

Generaattorin uutta elektromagneettista perusrakennetta on kehitelty yhteistyössä Englannin yhden yliopiston ja paikallisen teknisen korkeakoulun tohtotutkimuksen tuloksena. Professori Ed Spoonerin (Durhamin yliopisto, UK) ja TTY:n tekniikan tohtori Ants Kallasten kehittämä alkuperäistä ratkaisua käytetään lähtökohtana ensimmäisen my!WIND OÜ:n kaupalliseen  generaattoriin. Insinööri Ott Pabut mukaan generaattorin laboratoriokokeet tehtiin TTY -tutkijoiden kanssa yhdessä. Firman oma saksalainen tj Lars Mach vahvistaa taholtaan, että jo kesällä v 2011 testausaikataulu päättyy ja  my!WIND OÜ:n  turbiinit jatkavat sarjatuotantoon.

Tältä firman innovaatiolta odotetaan paljon - ainakin paikallisesti ainakin investoijien mielissä.

Toim. Viron profiloituminen tuulivoiman tuottajaksi on haastavaa nykytilanteessa: esim Tanskaan ja sen johtavan tuulifirman Vestan menestystarinaan vrt tänne: edelleen puuttuvat ne omat suuremmat tuulivoimapuistot vaikka tuota merenrantaa riittää vähän joka suuntaan ja aina kylläkin kirjaimellisesti tuulee "jostain" päin. Nähtäväksi jää syntyykö tälle teknologialle uskoa lisäävää asiakaspohjaa vaikkapa Eesti Energian ikiomista tuulipuistohankkeista, joka ei firman kassavirtojensa perusteella ole erityisesti estynyt mitenkään käyttämästä kotimaistakaankaan tuuliteknologiaa hankinnoissa hyväkseen. Firman johtajan suora Saksan yhteys avannee monia kaupallisia portteja ja markkinoita jos tuote on toimiva ja kilpailukykyinen sen omassa luokassaan.

http://www.arengufond.ee/news/investment/news1935/

Get Directions

OSECin kaupalle hyväksyntäUSAn sijoitusten tarkistuskomissio CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) antoi eilen oikeuden paikallisen  Oil Shale Exploration Company (OSEC) ja Eesti Energian (10421629) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely .   väliseen yrityskauppaan.

Sopimuksen mukaan Eesti Energia ostaa OSECin osakkeet ja saa näin suurimman yhtenäisen yksityisomistuksessa olevan palavan kiven tuotannon Utahin osavaltiossa.

Kaupan vahvistus mahdollistaa Eesti Energia aloittaa valmistelut enintään 57 000 barrelia / päivätuotannon  kehittämisen kaivostuotannon ympärille.

Aluksi Eesti  Energian on tehtävä jo suoritettu geologisia tutkimuksia täydentävät tutkimusta liittämällä niihin myös Viron geologista osaamista ja yrityksiä. Lisäksi valmistellaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja jatketaan Enefit -teknologian kehittämistä ja mukauttamista Utahin oloihin sopivaksi.

Koko hankkeen koodinointi rakentamisen alkuun asti vienee arviolta 4 vuotta ja itse rakentaminen sitten sen seuraavat 3-4 vuotta.

Eesti Energia palavan kiven varannot Utah:ssa osavaltiossa arvioitiin 3,1 miljardiin tonniin ja sen sisältämän öljyn määrä n 2,1 miljardiin tynnyriin.

Eesti Energiaa vetää eri valtion yhtiöitä pitkään jo paikallisesti luotsannut Sandor Liive.

Get Directions

Eesti energia ostoksilla USAssa

The Oil Planet

Eesti Energia (10032389, 10421629) BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely .   ostaa ja investoi voittojaan USAssa palavan kiven tuotantolaitokseen Utah:n osavaltiossa ja ostaa sieltä yksityisomistuksessa nyt olevan energiafirman Oil Shale Exploration Company (OSEC) kaikki osakkeet.

Kauppahintaa ei anneta julkisuuteen.

Eesti Energian tavoitteena on paikallisesti: osavaltiossa sijaitsevien varantojen pohjalta jalostaa max  57 000 barrelia päivässä liuskeöljyä.

--
Kaupan  jälkeen hankkii Eesti Energia omistukseensa arviolta n 3,1 miljardia tonnia palavaa kiveä ja sen sisältämän öljyn määrä saattaa nousta n 2,1 miljardia tynnyriin. Tuotantohankkeen suunnitteluun varataan nyt vielä  aikaa n 4 vuotta  ja itse tuotantolaitoksen rakentaminen vienee sen 3-4 vuotta.

Kauppa on juridisesti laillinen, kunhan vaan  USAn Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) leimaa lopullisen hyväksyntänsä ulos ulkomaiselle sijoitukselle.

Investoinnin rahoitus & varat " vain vapailta energiamarkkinoilta"

Yhdysvaltain yrityskaupan ostoa ei rahoiteta Viron kuluttajien sähkö-tai siirtomaksuista, kiirehtii Eesti Energian oma palkattu PR-tiedottaja Marina Bachmann kertomaan medialle.

Kaupan rahoittamiseen käytetään - yrityksen edustajan mukaan - vain vapailla markkinoilla ansaittua omaa voittoa. Esimerkiksi liuskeöljyn myynti ja energiavienti Latviaan ja Liettuaan tuottaa investoinnin vaatimat voitot.

Toim. Onhan tämä hienoa: Eesti energialla on monopolin valtio-omisteinen markkinaosuus sähkön myynnissä kansallisesti. Yhtiön viime vuonna tuottamat voitot edustavat maan kansantaloudessa sen yhtä vankinta tukipilaria valtiollisen satamabisnesten ohessa julkiseen talouteen. Firman oman tiedottajan kommentteja tässä kovasti varmaan kaivataankin, koska monissa paikoissa sähkön hinta koetaan perheiden tulotasoon nähden juuri nyt niin korkeana, että turvallisuuden nimissä katujen ja talojen yleisestä valaistuksesta tingitään silmiinpistävän paljon verrattuna mm Suomeen ja pääkaupunkiseutuun. Surullisen kuuluisa esimerkki on mm Tallinnan kaupungin kyky sammuttaa n 2/3 katulampuista yön ajaksi pois ydinkeskustan ulkopuolisista lähiöistä vain jotta kaupungin kassa pysyisi paremmin tasapainossa.

(hae kaupparekisterin tuloksen Code -sarekkeella verotiedot)

Get Directions

Estlink1 toipunee hitaasti

Electric Sparks 2

Suomen ja Viron sähkön siirron merikaapeli Estlink1 on sen omistajan Nordic Energy Link:n (11071658) ilmoitukseen mukaan poissa pelistä pahimmassa tapauksessa muutaman viikon.

Muuntajan PLC-suodattimen kondensaattorit ja tarvittavien varaosien toimitukset ja asennus voi kestää useita viikkoja.

Hallituksen jäsen Gunnar Virk sanoi, että Espoon muuntajalla syttynyt tulipalo saattoi rikkoa asemalla olevaa muutakin tekniikkaa.

Yritys harkitsee myös nyt kaapelin  käynnistämisen ilman suodatinta. Ennen mahdollisen kaapelin käynnistämistä  pitää muun tekniikan kunto kuitenkin tarkistaa. sekä  tehdä tilapäisiä muutoksia muuntajalle.

Sen huonomman vaihtoehdon osalta ei voida muunninta ilman suodattimia käynnistää ja tällöin on odotettava varaosien saamista.

Estlink1:ssä tapahtui pidempi katkos myös tammikuun alussa.

Eesti–Soome merekaabli Estlinki omaniku Nordic Energy Linki teatel purunesid Espoo konverterjaamas PLC filtri kondensaatorid | e24

(hae kaupparekisterin tuloksen Code -sarekkeella verotiedot)

Get Directions

Eesti energialla liikaa rahaa

power overhead

Eesti energia on sen taseellaan mitattuna maan kaikkein rikkain yritys / valtion monopoli äskettäin julkaistun paikallisen kauppalehden artikkelinkin mukaan, jossa vertailtiin vapaita kassavarantoja. Sillä onkin melko erikoinen "ongelma": liian paljon sijoittamatonta raakaa käteistä pankkitileillä. Käytännössä viime vuoden liittyminen pohjoismaiseen sähköpörssiin sen markkinaehtoisine hintoineen oli tälle yritykselle sekä sen pääomistajalleen valtiolle oikea lottovoitto.

Eesti Energian  v2010  tilikauden liikevaihto olivat 796 miljoonaa euroa, nettotulos kasvoi 119  miljoonaan euroon  ja sen investoinnit taasen 219 miljoonaan euroon.

Firman hallituksen pj Sandor Liive nimitti v 2010 VironEnergia varten ennätysvuodeksi, koska he tuottivat ja myivät ennätysmäärän sähköä sitten v 1992 jopa kolme kertaa pienemmällä työntekijöiden määrällä.

Firman talousjohtaja Timo Kaasik puolestaan kommentoi, että hyvä talous mahdollistaa nyt firmalle kasvattaa myös investointeja lähivuosina. Viime tilikautena investoimme lähes kaksi kertaa enemmän kuin mitä teimme voittoa.

V 2010 firma investoi mm sähköverkkoihin sekä sähkön, lämmön ja öljyn tuotantoon yhteensä 219 miljoonaa euroa. Sähköverkon uudistamiseen ja sähkön saannin luotettavuuden parantamiseen taasen 60 miljoonaa euroa paloi.  Ja e-bisneksiin pantiin likoon yhteensä 63 miljoonaa euroa.

Sähkön ja lämmön tuotantoon sijoitti firma 85 miljoonaa euroa.  Suurin ja merkittävin investointi tällä alalla oli 46 miljoonaa euroa Narvan voimalaitoksiin. Aulepan tuulipuiston laajennus sai puolestaan 9 miljoonaa euroa.

Polttoaineiden liiketoiminnan investoinnit olivat 59 miljoonaa euroa, jossa suurin kohde oli Enefit-tekniikalla toimiva palavan kiven tehdaslaajennus.

V 2010 tilikauden tuotti Eesti Energia kaikkiaan jopa 10,6 terawattituntia (TWh) sähköä, joka on suurin koskaan tuotettu sähkön määrä sittemmin vuoden 1992. Sähkön myynti (lähinnä Suomeen) kasvoi 10,7  TWh, mikä on taas +12,3 prosenttia enemmän kuin v 2009.

Toim. tämä kansallisen energiayhtiön äkkirikastuminen on tuottanut erikoisia piirteitä sen ydinliiketoiminnasta poiketen. Mm vuoden lopulla energiafirma on alkanut kaupata langattomia Internet -yhteyksiä omistamassaan langattomassa verkossa. Pohjoismaissa ei ole aiemmin koettu sitä, että valtion energiayhtiöstä alkaa laajentua teleoperaattoriksi. Suurin osa näistä voitoista on saatu aikaan Suomen avulla sähkön vientituloina Estlink1 -merikaapelin kautta pohjoismaiden yhteismarkkinoille kaapelioperaatori Eleringin avustuksella.