Asuntojen viikkokatsaus (04.06.): yhtenäinen korjaus hintarallia vastaan

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2190 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pirita (-55 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-34 €/m2 ), Nomme (-13 €/m2 ), Kesklinn (-12 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 ), Mustamae (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Haabersti (+8 €/m2 ), Kristiine (+4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2680 €/m2 tasoille.
Myynti-imoitukset katosivat kolmelta alueelta samaan tapaan: Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme. Tämä laski hivenen Tallinnan koko hinnoittelua (-13 €/m2).
Kalliin Kalamajan rauhattomuus on kasvussa viime viikoilta sen kodin myynneissä
 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haabersti:n alueella: 2101 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -22% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa jo 6 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl vain  nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Kalamaja lähiö sulki monia kalliita koteja kahdesta aivan uudesta (vm 2019) talostaan kerralla pois myynnistä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1996 €/m2 (-189 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Nomme ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi vain Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  7 aluetta tuki hinnoitelun laskuja tarjouksiinsa ja 1 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 178 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Nomme ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1880 €/m2 (-4 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Nomme ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (247 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2113 €/m2 (-41 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti  & Kesklinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (338 kpl) ja niiden keskittyminen vahvistui hieman keskustaa kohti (ts Kesklinn: 83 kpl / 25% ja Pohja-Tallinn 73 kpl / 22%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Pirita alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 35 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntokaupat 5/2018: myynti hipoi taas sataa miljoonaa

Kodit nousivat neliöhinnoiltaan 5/2018 Tallinnan toteutuneissa asuntokaupoissa:

. €/m2 (. €/m2)

Isoimmat m2-hintojen nostot koettiin: Mustamäe (+7,8%), Nomme (+7,1), Lasnamäe (+5,8%) ja Pirita (+4,8)  kaupunginosissa kun vertaillaan ed. kuukautta (m/m) toisiinsa & toteutumien m2-keskihintaa. Laskeneiden puolella hinnoissa taas olivat Kristiine (-7,9%). Kokonaisuutena Tallinnan m2-hinnat nousivat kun Lasnamäe nosti kauppojaan huippuunsa sekä samalla nosti sen m2-hintojaan. Samalla koko kaupungin liikevaihto kasvoi: n _ miljoonaan / kk (ts _ M€/kk). Tähän liikevaihtoon kuukaudelta vaikutti vahvimmin Kesklinn:n,  Lasnamäen ja Mustamäen kasvanut myynti niiden m2-hinnoillaan.
Myynnin kasvu polarisoitui halvimman & kalleimman suuralueen kesken Tallinnassa.

Keskihinnat nousussa halvemmilla alueilla

...
...

5/2018 muutti hintoja nyt niin, että toteutuneet kauppahinnat nousivat Tallinnassa - kuten (€/m2) kuukausitason alemmasta muutoskuvastakin voi havaita Mustamäen ja Lasnamäen perinteisesti halvempien suuralueiden johdolla.

Myynti takaisin huipulle

Kauppojen määrät (ts . kpl) Tallinnassa 5/2018 kodeille nousivat vrt 4/2018 kuukausitasoon (. kpl) nähden (. kpl / .%). Kuukauden koko myynnin liikevaihdon arvo nousi samalla n . milj. eurosta nyt n .  milj. euroon (ts . M€ / .%).

Kauppamäärät visuaalisesti Tallinna vs Kesklinn

Erillisiä kauppoja tuottivat eniten seuraavat Tallinnan asuinalueet:

 1. ., . kpl
 2. ., . kpl
 3. ., . kpl
 4. ., . kpl
 5. ., . kpl
 6. ., . kpl

Kaupungin halvin Lasnamäe kuroi selvästi etumatkaa nyt muihin alueisiin nähden kauppojen määrissä. Samalla neljän alueen kärki sisälsi juuri perinteisesti ne myynnin tärkeimmät alueet pääkaupungista. Pohja-Tallinn ei nyt kyennyt kasvattamaan myyntiään yhtä vauhdikkaasti kuin muut nelikosta nykyisellä tarjonnallaan & vajosi johtopakan pohjalle.

Kauppamäärät visuaalisesti alueittain

Suurimmat kasvattajat rahassa (M€) & myynnin kasvussa:

 1. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 2. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 3. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 4. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 5. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 6. . (. M€/kk ts . -> . M€)
Suurimmat kasvun alueet olivat kaupungin halvin Lasnamäe ja kallein Kesklinn, joista molemmat lisäsivät myyntiä >5 M€/kk.
.
Vain kolme tärkeimmistä suuralueista ylsi kasvuun samalla kun Pohja-Tallinn jäi paikoilleen entisen myynnin kera.
.
Tätä kuukautta kasvattivat eniten halvimman & kalleimman kaupunginosan massiivinen kauppojen sekä myynnin kasvu jopa korkeammilla m2-hinnoillaan.
.
Myynti on hyvin harvoin hiponut sadan miljoonan & tuhannen kotikaupan rajaa Tallinnassa aiemmin yleensä koskaan täällä ja on hyvä muistaa, että vastaavan tason myynnin piikkejä koettiin myös vuonna 2007 kun käytiin edellisen kuplan huipulla ennen jyrkkää korjausliikettä alemmas. On tn, että kehittäjät käyvät yhä kiihtyvää blokkikauppaa uusilla taloilla keskenään aina korkeasuhdanteiden huipuilla etsien ratkaisua vielä myymättömän salkun & sen rahoitusvaatimusten parempaan hoitoon mikä heijastuu voimalla aina myyntilukuihin markkinoille.
.
Myyntiodotukset: 6/2018
Ennusteemme perustuvat lähtökohtaisesti viime vuoden vastaavaan aikaan, jota laajennamme kotiselaimen hintabarometrin tuottaman aivan viime aikaisimman markkinakäytöksen mukaan. Kaupunginosin katsottuna ne suurimmat myyntiodotukset (vrt 6/2017 viime vuonna) kauppamäärissä kohdistuvat: Lasnamäe, Kesklinn, Mustamäe & Pohja-Talllinn kaupunginosiin.
.

Asuntojen viikkokatsaus (12.12.): kallein & halvin suurparivaljakko uusiin ennätyksiin

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2072 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Haabersti (-162 €/m2 ), Nomme (-8 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-4 €/m2 ), Kristiine (-1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Mustamae (+10 €/m2 ), Lasnamae (+9 €/m2 ), Pirita (+8 €/m2 ), Kesklinn (+4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2581 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Kesklinn, Mustamäe (1719 €/m2) & Lasnamäe (1612 €/m2) ponkaisivat kaupungin kalleimmille tasoilleen kaikkiin viime vuosiin verraten.
Jo ylirakennetun Haaberstin hintataso jousti eniten lähemmäs ostajiensa suuntaan uusissakin taloissa. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2252 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -20,0 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl nosti niitä.

Haabersti halpeni eniten kun sen Kakumäe etäisimmästä lähiöstä  poistettiin usean luksustalon listaukset myynnistä kokonaan samalla kun Pikaliiva lähiöön listattiin uusia koteja vm2017 lisää alle kaupunginosan pyyntöjen hinnan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1960 €/m2 (+42 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Mustamäe, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Kesklinn, Kristiine ja Pirita alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 5 laskuja yhteensä lievemmin.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 193 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Mustamäe ja Lasnamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1836 €/m2 (+2 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Lasnamäe ja Mustamäe alueiden nousseet tarjoukset.
 • Hinnoittelun laskua näkyi mm Haabersti, Kesklinn ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (273 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2020 €/m2 (-20 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Haabersti ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn, Mustamäe & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (365 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui vähän keskustaa kohti (ts Kesklinn: 97 kpl / 27% ja Lasnamäe 55 kpl / 15%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Haabersti alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Haabersti kaupunginosassa (ts 37 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntojen viikkokatsaus (04.12.): yhä kalliimpaa uudistuotantoa lisää markkinoille

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2082 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Mustamae (+38 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+9 €/m2 ), Kesklinn (+6 €/m2 ), Nomme (+5 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-20 €/m2 ), Kristiine (-18 €/m2 ), Lasnamae (-3 €/m2 ), Haabersti (-2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2577 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Mustamäe (1709 €/m2) ponkaisi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen viime vuosiinsa lähinnä yhden suuren uustuotannon talon voimasta.
Kolmelle tärkeälle myyntialueelle listattiin m2-hintojen noustessa kaikkein kalleinta uudistuotantoa selvästi  lisää esiin. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2244 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -20,4 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.

Mustamäe kallistui kun sen Mustamäe & Kadaka lähiöiden rajalla listautui lisää yksi iso 8-kerroksinen kerrostalo vm 2018 myyntiin jo ennestään runsaan lähiötarjonnan lisäksi.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1918 €/m2 (-84 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Nõmme ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Kristiine ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 236 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1834 €/m2 (-38 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Pirita ja Nõmme alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Lasnamäe ja Pohja-Tallinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (252 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Pirita.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2040 €/m2 (+7 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta nousi mm Mustamäe, Kristiine ja Lasnamäe alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pirita & Nõmme niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 3 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (394 kpl) ja niiden keskittyminen laimeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 101 kpl / 26% ja Lasnamäe 59 kpl / 15%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Kristiine alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Mustamäe eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Haabersti kaupunginosassa (ts jo 42 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Kehittäjä jousti upouutta pientaloaan 1/4 miljoonan alemmas

Uudet kodit TTÜ korkeakoulun läheisyydessä Nõmmen puolella
19 kpl ALE-koteja / vko
TTÜ:n kampuksen lähistöllä Mustamäen rajoilla suuri paikallinen kiinteistökehittäjä päätyi viime viikolla tarkistamaan uusien kotien hintojaan hulppeasti eli jopa n -240 000 € halvemmaksi talostaan vm 2017. Tämän pikku muutoksen johdosta n pari kymmentä kotia halpeni ostajalle nyt niin, että uuteen maalämmön taloon pääsee nyt isoon kaksioon alk 1645 €/m2. Tämä kehitys on suoraa jatkumoa viime kuukausien opiskelija-alueen koetulle viilenemiselle & sen uusien talojen ALE-muutoksille.

Tällainen hinnoittelumuutos on aika poikkeuksellista Tallinnassa & siksi siitä kannattaa tässä kertoa hieman tarkemmin lisää.

Keskustassa on ollut myös syksyn mittaan hyvin agressiivisesti hinnoiteltuja uusien kotien tarjouksia, jotka aiheuttavat hintapainetta nyt jo kaukausimpiin kaupungin projekteihin (ts "Tsunami"-efekti toimii vapailla markkinoilla). Tässäkään talossa ei ole ulkonaisesti varsin mitään vikaa, mutta haaste on vain alati tihenevä kilpailutilanne mm superkilpailtua keskustaa vastaan.

Nykymarkkinoilla näiden monien alennusten jälkeen talossa onkin nyt kaksi kotia (25-4 ja 25-9) ns "in the money" -tilanteessa, ostajan silmin. Tämä näkyy seuraavasta kuvasta parhaiten sen isolle & halvimmalle kaksiolle.

Iso kaksio tarkisti hintaansa alemmaksi tarkkaan sen normaalin myyntiarvion mukaan (153 - 154 pv) tällä kertaa

Nyt sen 1. jouluisen ALE:nsa myötä on siis tarjolla noin +9% (eli 12 500 €) etua vrt paikalliseen markkinaan tänään kodin ympäriltä. Parasta tässä ostajalle on havaita, että lisäarvo koostuu paljon muustakin kuin vain sijainnista (kts oikea palkki + prosentit): kaikki muut tekijät paitsi huonemäärä kun ovat plussalla kodin hyväksi.

Markkinatiedot tarjoaaKotiselain auttaa sinua havaitsemaan yllättävät & massiiviset hintojen muutokset kaupunginosin koko Tallinnaan.

 

 

Asuntojen viikkokatsaus (20.11.): uudistuotanto dominoi ALE-muutoksia

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2078 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Nomme (-5 €/m2 ), Kesklinn (-3 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-3 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Lasnamae (+9 €/m2 ), Mustamae (+5 €/m2 ), Kristiine (+3 €/m2 ), Haabersti (+1 €/m2 ), Pirita (+1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2569 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Lasnamäe (1608 €/m2) nousi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen viime vuosiltaan.
Jo yliarvostetuin Pohja-Tallinn koki  lievää viilenemistä pääkaupungissa. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Pohja-Tallinn alueella: 2119 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -20,9 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 5 kpl nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Pelguranna lähiöön listautui valtava määrä uuden talon vm 2018 uudistuotantoa takaisin tarkistettuna halvemmalla myyntiin Stroomin uimaranta-alueella.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1925 €/m2 (-104 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Lasnamäe, Pohja-Tallinn ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pirita ja Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 3 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 206 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Lasnamäe ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1798 €/m2 (+5 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Haabersti alueiden nousseet tarjoukset.
 • Hinnoittelun laskua näkyi mm Nomme ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (250 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1987 €/m2 (-111 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Lasnamäe ja Kesklinn alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pirita & Kristiine niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät nousivat (358 kpl) ja niiden keskittyminen jatkui keskustaa kohti (ts Kesklinn: 84 kpl / 23% ja Pohja-Tallinn 90 kpl / 24%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Lasnamäe alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Nomme kaupunginosassa (ts 7 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Lähipalvelut esiin kodin ostajalle & vuokraajalle yhä helpommin

Muuton & uuden kodin paikan haussa on kiva tietää, että netistä voit löytää lähipalvelut aina vaan entistäkin helpommin tuoreista ja paikallisten päivittämistä lähteistä. Jos olet katselemassa Tallinnaa kohteena asua, tästä pikku jutusta on sinulle apua suunnittelussa.

Usein kaupungin keskustan vetovoimaa aina selitetään palvelujen valtavalla saatavuudella & ylitarjonnalla, mutta tilanne on muuttajalle nyt enstistäkin parempi myös kaukaisemmissa vähemmän populaareisssa lähiöissä koska netissä luodaan taustalla jatkuvasti jaettu sisältöä paikallisesti parhaista palveluista & alueen vinkeistä asujilleen.

Osana isoa integraatiota olemme luoneet palvelujen tarkan haun osaksi myös kotiselaintamme, missä autetaan kodin ostajaa erilaisilla hinnoittelukartoilla samalla. Oheisesta kuvasta näkyy miltä tulos voi näyttää vaikkapa Mustamäelle muuttavalle uudelle opiskelijalle lähellä TTÜ:ta yhdestä alueen talosta katsoen.

Tuplanapauttamalla luotu lähipalvelukuva ruokaloista & joukkoliikenteestä

Useimmista osoitteista löytyy hyvää tietoa kaikista kuvan viidestä eri palvelulajeista painikkeensa takaa: kaupoista, ravintoloista, joukkoliikenteestä, kouluista & virkistyspuistoista lapsiperheille vastaavien painikkeidensa takaa.

Eikä siinä edes kaikki: bonuksena jokaisen palvelun oma ympäristökuvakin on saatavilla saman tien helposti.

Symbolinsa alta avattu ilmakuva Pagaripoisid -kahvilasta korkeakoulun läheltä
Kaikki lähipalvelut siirtyvät näin yhä lähemmäksi sinua eikä uuden kodin & osoitteen hakijan tarvitse enää ihmetellä miten niitä löydät parhaiten tuntemattomiltakaan Tallinnan seuduilta.

 

Asuntojen viikkokatsaus (21.08.): jousto alemmas jatkui pääkaupungissa

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2054 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Nomme (-17 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-16 €/m2 ), Lasnamae (-4 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Pirita (+21 €/m2 ), Haabersti (+10 €/m2 ), Kristiine (+7 €/m2 ), Mustamae (+5 €/m2 ), Kesklinn (+3 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2552 €/m2 tasoille.
 Uimarantalähiö - Pelguranna - jatkoi halpenemistaan 9. viikkoa nousutrendinsä alla.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haaberstin alueella: 1945 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -24 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 5 kpl nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Pelguranna uimarannan lähiö listasi monia uusia edullisia koteja myyntiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1894 €/m2 (-7 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Nomme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Lasnamäe ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 3 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 228 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Nomme.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1843 €/m2 (+27 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Nomme ja Haabersti alueiden nousseet tarjoukset.
 • Hinnoittelun laskua näkyi mm Mustamäe ja Kesklinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (245 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2056 €/m2 (+13 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta nousi mm Mustamäe, Haabersti ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Kesklinn niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (488 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 157 kpl / 32% ja Lasnamäe 75 kpl / 15%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Haabersti alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskuja keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 13 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntojen viikkokatsaus (24.07.): markkina ennakoi jo opiskelujen alkua

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 2074 €/m2.

Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Nomme (+18 €/m2 ), Haabersti (+7 €/m2 ), Mustamae (+7 €/m2 ), Kesklinn (+5 €/m2 ), Lasnamae (+4 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-35 €/m2 ), Kristiine (-11 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-6 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2551 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Mustamäe (1628 €/m2) ponkaisi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 yhden uustuotannon talon voimasta.
Korkeakoulualueen Mustamäe:n vakaa nousu jatkui 4. viikkoa peräkkäin markkinoilla 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haaberstin alueella: 2068 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -29 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Mustamäe kallistui kun sen Mustamäe lähiöstä poistui monia yksiöitä markkinoilta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2088 €/m2 (+80€/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn ja Mustamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Pohja-Tallinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 194 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Mustamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja  sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1851 €/m2 (+37 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pirita ja Haabersti alueiden noussseet tarjoukset.
 • Hinnoittelun laskua näkyi mm Kesklinn ja Lasnamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 3 asuinalueella ja 5 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (235 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Pirita.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoilla oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2067 €/m2 (-54 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Mustamäe & Nomme niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 2 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (285 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui keskustaa kohti (ts Kesklinn: 108 kpl / 38% ja Pohja-Tallinn 43 kpl / 15%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Mustamäe eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 30  kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntojen viikkokatsaus (26.06.): halvemmat uudet ilmoitukset selvemmin esiin

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2072 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Nomme (-29 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-17 €/m2 ), Pirita (-14 €/m2 ), Lasnamae (-4 €/m2 ), Mustamae (-4 €/m2 ), Kesklinn (-3 €/m2 ), Haabersti (-1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja koki vain  Kristiine (+15 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2554 €/m2 tasoille.
Valtaosa Tallinnan alueista alensi nyt m2-keskihintojaan. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2252 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -31 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 7 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 1 kpl nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Pelguranna uimarannan lähiössä listattiin eniten halvempia koteja esiin & myyntiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2048 €/m2 (+26 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Haabersti ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  2 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 6 lieviä laskuja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 206 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1750 €/m2 (-5 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe ja Kristiine alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kesklinn ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 2 asuinalueella ja 6 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (216 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Lasnamäe ja Kristiine.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2026 €/m2 (+17 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kesklinn ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Nomme niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (303 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 111 kpl / 37% ja Lasnamäe 45 kpl / 15%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Kristiine alueiden kalliimpien ilmoitusten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 13 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.