Asuntojen viikkokatsaus (17.2.): nousuvauhti kiihtyi uudelleen


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1654 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi nyt eniten Kesklinn (+42€/m2), Nomme (+108€/m2) ja Pirita (+89€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja taas tapahtui Lasnamäe (-4€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta viikossa nousi 2216 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2117 €/m2 (ts -00€/m2/vko vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin).
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna (vrt ed.kvartaalin toteutumiin). Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain aina katsottuna.

Nomme heijasti koko pääkaupungin myyntitunnelmia hyvin

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski keskihinnoitteluaan.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1569 €/m2 (-44€/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Lasnamäe, Kesklinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista nostetta näkyi mm Mustamäe, Haabersti ja Pohja-Tallinn osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelun lasku kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4 aluetta tuki hinnoittelun laskua ja 4 nostoja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 219 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Lasnamäe ja Kesklinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1537 €/m2 (+80€/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn, Nomme ja Pohja-Tallinn alueiden nousseet tarjoukset.
 • Laskuja ei kirjattu viikolla nyt lainkaan millekään alueelle.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostetta hinnoittelussa myyjillä 8 asuinalueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski vähän (150 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Nomme alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 2193 €/m2 (+227€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Pirita ja Nomme alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn ja Lasnamäe niiden hinnoittelun laskuillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 6 kpl nosti niiden hinnoittelussa tarjouksiaan ja 2 laski. Muutosilmoitusten määrä nousi (287 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (ts Kesklinn: 203 kpl eli 71%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Kesklinn ja Nomme alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat hintapäivitykset sekä uudelleen avatut aliryhminä sekä kaupungin alue Nomme kaikissa sen eri tarjousten vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat) kaupantekoon nyt Pohja-Tallinn alueilla sekä uudelleen avattujen aliryhmässä Pohja-Tallinn (4 edullista eri myyntikohdetta markkinatutkassa) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (10.2.): tasainen kallistuminen entisellään


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1627 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi nyt eniten Lasnamäe (+29€/m2), Kesklinn (+27€/m2) ja Mustamäe (+4€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja taas tapahtui Haabersti (-55€/m2) ja Pirita (-92€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta viikossa nousi 2174 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2028 €/m2 (ts -92€/m2/vko vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin).
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna (vrt ed.kvartaalin toteutumiin). Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain aina katsottuna.

Kristiine peilasi koko pääkaupungin myyntitunnelmia yhtenäisesti

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 2 kpl laski keskihinnoitteluaan.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1613 €/m2 (+51€/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Lasnamäe, Pohja-Tallinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi mm Kesklinn ja Haabersti osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelun noste kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 3 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 240 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Lasnamäe ja Pohja-Tallinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen laskua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1457 €/m2 (-73€/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Haabersti ja Nomme alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Nostetta hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Kristiine ja Mustamäe asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskua hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja nostetta vain 2 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski vähän (155 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Haabersti alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1966 €/m2 (-33€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin lähes 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kesklinn, Lasnamäe ja Haabersti niiden hinnoittelun nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja 4 laski. Muutosilmoitusten määrä laski (284 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 197 kpl eli 69%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Pohja-Tallinn ja Pirita alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat uudet ilmoitukset aliryhmänä sekä kaupungin alue Kristiine kaikissa sen eri tarjousten vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat) kaupantekoon nyt Haabersti sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Pohja-Tallinn (24 edullista eri myyntikohdetta markkinatutkassa) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (3.2.): hinnoittelun nousuvauhti tasoittui


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1622 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten Pohja-Tallinn (+45€/m2), Nomme (+18€/m2) ja Lasnamäe (+9€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja tapahtui Kesklinn (-28€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta viikossa laski 2147 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita (0€/m2/vko, ei muutosta) alueella vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna (vrt ed.kvartaalin toteutumiin). Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain aina katsottuna.

Pohja-Tallinn peilasi koko kaupungin myyntitunnelmia hyvin

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski sen keskihinnoitteluaan.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1562 €/m2 (+57€/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Nomme ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi mm Kristiine ja Mustamäe osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelun lasku kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 4 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 171 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen laskua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1530 €/m2 (-67€/m2).

 • Suurimpana muutoksina olivat: Nomme, Mustamäe ja Kristiine alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Nostetta hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Pohja-Tallinn ja Haabersti asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskua hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja nostetta lievemmin 4 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi vähän (164 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Kristiine alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1999 €/m2 (-45€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe, Kristiine ja Kesklinn alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn ja Mustamäe  niiden hinnoittelun nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja 4 laski. Muutosilmoitusten määrä nousi (299 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 216 kpl eli 72%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat uudet avatut ilmoitukset aliryhmänä sekä kaupungin alue Pohja-Tallinn kaikissa sen eri tarjousten vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat) kaupantekoon nyt Lasnamäen  sekä uusien ilmoitusten ryhmässä Mustamäe (18 eri myyntikohdetta markkinatutkassa) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (27.1.): neliöhintojen nousu jatkui vakaana


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,276x neliöhinnan ollessa nyt: 1616 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten Mustamäe (+29€/m2), Kesklinn (+24€/m2) ja Lasnamäe (+22€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja tapahtui Pohja-Tallinn (-38€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta myös nousi 2175 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita (-7€/m2/vko) alueella vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Lasnamäe kuvasti myyntitunnelmia viime viikolta hyvin

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski hinnoitteluaan.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan.

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Mustamäe (-0,07x), Haabersti (-0,30x) ja Pohja-Tallinn (-0,17x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista nousua näkyi Kristiine (+0,11x) ja Lasnamäe (+0,02x) osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen lasku n 1,21x tasolle (-0,05x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 3  aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 5 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 211 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Haabersti.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen nousua.

 • Suurimpana muutoksina olivat: Mustamäe (+0,07x) ja Kristiine(+0,16x) alueiden tarjoukset.
 • Laskuja hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Kesklinn (-0,07x) ja Pirita (-0,22x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,30x viikon päättyessä (vrt 1,20x viikkoa ennen) hinnoittelun noustessa myyjillä 6 asuinalueella ja laskiessa lievemmin 2 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi vähän (163 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Kristiine alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Pohja-Tallinn (+0,29x) ja Nomme (+0,21x)  alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine (-0,15x) ja Mustamäe (-0,18x)   niiden hinnoittelun laskuilla.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja 3 laski. Muutosilmoitusten määrä laski (279 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 208 kpl eli 75%) koko pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,29x koko viikon ajalta (+0,02x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Pohja-Tallinn alueiden nostamilla keskihinnoilla markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat   hintapäivitykset ja uudelleen avatut ilmoitukset sekä alue Lasnamäe kaikissa sen eri tarjousten vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,22x yleisesti) sekä uusien ilmoitusten ryhmässä Haabersti (kerroin: 1,04x & 20 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (20.1.): hinnoitteluralli jatkui 5 kaunpunginosan turvin


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,271x neliöhinnan ollessa nyt: 1610 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten Mustamäe (+26€/m2), Pohja-Tallinn (+14€/m2) ja Haabersti (+29€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja tapahtui Pirita (-90€/m2) ja Nomme (-3€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta myös nousi 2151 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita (-90€/m2/vko) alueella vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Mustamäe peilasi myyntitunnelmia viime viikolta parhaiten

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 2 kpl laski hinnoitteluaan.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan.

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Mustamäe (+0,14x) ja Pohja-Tallinn (+0,15x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Kesklinn (-0,08x) ja Nomme (-0,31x) osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen nousua n 1,26x tasolle (+0,03x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4  aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 4 laskuja lievemmin tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 226 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Mustamäe.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen laskua.

 • Suurimpana muutoksina olivat: Pohja-Tallinn (-0,19x), Lasnamäe (-0,06x) ja Kesklinn (-0,05x) alueiden tarjoukset.
 • Notoa hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Kristiine (+0,20x) ja Mustamäe (+0,04x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,20x viikon päättyessä (vrt 1,24x viikkoa ennen) hinnoittelun tippuessa myyjillä 4 asuinalueella ja noustessa lievemmin 4 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi vähän (144 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Lasnamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Lasnamäe (+0,08x) ja Kesklinn (+0,07x)  alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pirita (-0,15x) ja Haabersti (-0,18x)   niiden hinnoittelun laskuilla.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja 5 laski. Muutosilmoitusten määrä laski (286 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 207 kpl eli 72%) koko pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,27x koko viikon ajalta (+0,01x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Kesklinn  alueiden nostamilla keskihinnoilla markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat   uudet ja uudelleen avatut ilmoitukset sekä alue Mustamäe lähes kaikissa sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,20x yleisesti) sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Nomme (kerroin: 0,99x & 2 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (13.1.): hinnoittelun noste jatkui edelleen


Baltic News for Finns

 kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,258x neliöhinnan ollessa nyt: 1591 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten Mustamäe (+28€/m2), Lasnamäe (+8€/m2) ja Kristiine (+35€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja tapahtui Kesklinn (-42€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta laski 2117 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita (+96€/m2/vko) alueella vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Kaukainen Nommen alue kuvasti hyvin koko kaupungin tarjouksia viime viikolta

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski hinnoitteluaan.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan.

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Mustamäe (-0,37x) ja Pohja-Tallinn (-0,18x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista nousua näkyi Kristiine (+0,18x) ja Nomme (+0,27x) osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen laskua n 1,23x tasolle (-0,07x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5  aluetta tuki hinnoittelun laskua ja 2 nousua lievemmin tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 233 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Kesklinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen nousua.

 • Suurimpana muutoksina olivat: Pohja-Tallinn (+0,16x), Lasnamäe (+0,08x) ja Kesklinn (+0,06x) alueiden tarjoukset.
 • Laskua hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Mustamäe (-0,09x) ja Haabersti (-0,08x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,24x viikon päättyessä (vrt 1,21x viikkoa ennen) hinnoittelun noustessa myyjillä 4 asuinalueella ja laskiessa lievemmin 4 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi tippui vähän (127 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Lasnamäe alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Pohja-Tallinn (-0,28x) ja Kesklinn (-0,04x)  alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Nomme (+0,57x) ja Mustamäe (+0,12x)   niiden hinnoittelun nostoilla.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja neljä laski. Muutosilmoitusten määrä laski (302 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 203 kpl eli 67%) pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,26x koko viikon ajalta (-0,02x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueiden laskemilla keskihinnoilla markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat   hintapäivitetyt ilmoitukset sekä alue Nomme kaikissa sen eri vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,20x yleisesti) sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Kristiine (kerroin: 0,92x & 3 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (6.1.): myyjien hintaralli jatkui jo 7. viikkoa


Baltic News for Finns

 kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,248x neliöhinnan ollessa nyt: 1590 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten Kesklinn (+16€/m2), Pohja-Tallinn (+18€/m2) ja Kristiine (+7€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja tapahtui Nomme (-17€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta nousi 2159 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Pirita (+13€/m2) alueella vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Tallinnan tarjouksiaan kohensi myös Kristiine viime viikon aikana

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski hinnoitteluaan (jo 7. viikkoa peräkkäin) .

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan.

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn (-0,12x) ja Pohja-Tallinn (-0,26x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista nousua näkyi Lasnamäe (+0,04x) ja Mustamäe (+0,35x) osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen laskua n 1,30x tasolle (-0,14x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 3  aluetta tuki hinnoittelun laskua ja 3 nousua lievemmin tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 27 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Kesklinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen nousua.

 • Suurimpana muutoksina olivat: Mustamäe (+0,35x), Haabersti (+0,16x) ja Pirita (+0,26x) alueiden tarjoukset.
 • Laskua hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Nomme (-0,31x), Kesklinn (-0,01x) ja Lasnamäe (-0,01x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,21x viikon päättyessä (vrt 1,17x viikkoa ennen) hinnoittelun noustessa myyjillä 4 asuinalueella ja laskiessa 4 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (146 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Pirita alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Haabersti (+0,24x) ja Lasnamäe (+0,09x)  alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn (-0,08x), Nomme (-0,40x) ja Kesklinn (-0,02x) hinnoittelun laskuillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja kaksi laski. Muutosilmoitusten määrä nousi (374 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 233 kpl eli 62%) pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,28x koko viikon ajalta (+0,02x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Haabersti ja Lasnamäe alueiden nostamilla keskihinnoilla markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat uudelleen avatut ja hintapäivitetyt ilmoitukset sekä alue Kristiine lähes kaikissa sen eri ryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,19x yleisesti) sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Nomme (kerroin: 1,03x & 4 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (30.12.): 4. kvartaalin loppu nosti tarjoukset taas huippuunsa


Baltic News for Finns

 kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,248x neliöhinnan ollessa nyt: 1584 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten Kesklinn (+0,03x) ja Pohja-Tallinn (+0,01x) alueilla. Tarjoushintojen laskuja tapahtui Kristiine (-0,02x) alueilla. Kesklinn alueen keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 19% kun sen tarjouskannan keskihinta nousi 2143 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Pirita (1,45x kertoimella) alueella vrt sen Q3/2013 myynnin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Tallinnan tarjouksiaan nosti Kesklinn yhä edelleen viime viikon aikana

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelussa 3 kpl  nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 1 kpl laski hinnoitteluaan.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat ed. myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan.

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn (+0,25x) ja Pohja-Tallinn (+0,31x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen katsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi Kristiine (-0,19x) ja Mustamäe (-0,16x) osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen nousu n 1,44x tasolle (+0,21x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 6  aluetta tuki hinnoittelun nousua ja 2 laskua lievemmin tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä laski: 67 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Kesklinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen nousua.

 • Suurimpana muutoksina olivat: Kesklinn (+0,13x) ja Nomme (+0,18x) alueiden tarjoukset.
 • Laskua hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Mustamäe (-0,14x) ja Lasnamäe (-0,03x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,17x viikon päättyessä (vrt 1,16x viikkoa ennen) hinnoittelun noustessa myyjillä 4 asuinalueella ja laskiessa 3 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (110 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Kesklinn alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Haabersti (-0,26x) ja Mustamäe (-0,14x)  alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn (+0,47x) ja Kesklinn (+0,03x) hinnoittelun nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja kaksi nosti. Muutosilmoitusten määrä nousi (305 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 239 kpl eli 78%) pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,26x koko viikon ajalta (-0,01x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Haabersti, Mustamäe ja Lasnamäe alueiden laskemilla keskihinnoilla markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat uudet ja hintapäivitetyt ilmoitukset sekä alue Kesklinn kaikissa sen eri ryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,19x yleisesti) sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Haabersti (kerroin: 1,03x & 15 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

Asuntojen viikkokatsaus (23.12.): hinnoittelu nousi kaikkien asuinalueiden voimalla


Baltic News for Finns

 kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien hintakertoimissa tasolle 1,240x neliöhinnan ollessa nyt: 1572 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi eniten Kesklinn (+0,01x), Lasnamäe (+0,01x) ja Pohja-Tallinn (+0,01x) alueilla. Tarjoushintojen laskuja ei kirjattu lainkaan. Kesklinn alueen keskimääräiset ostajan käyvät ALEt olivat nyt n. 17% kun sen tarjouskannan keskihinta nousi 2097 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin korkeimpia tarjouksia hinnoiteltiin nyt Pirita (1,42x kertoimella) alueella vrt sen Q3/2013 myynnin toteutumiin.
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ALE-%:t taulukoituna. Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain katsottuna.

Tallinnan tarjouksiaan nosti Mustamäe yhtenäisesti viime viikon aikana

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan hinnoittelussa kaikki 8 kpl nousi niiden omissa aluetarjouksissaan.

Hintakertoimena on laskettu teille vertailu Q3/2013 kunkin asuinalueen asuntojen m2-keskihintaan (ts kerroin = tarjoushinta / asuinalueen kauppatoteutumat ed. myyntikvartaalissa) Tallinnasta.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA: vain muuttuneet eriteltyinä

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan.

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Haabersti (-0,15x), Lasnamäe (-0,12x) ja Nomme (-0,13x)  hintakertoimissaan markkinatilanteen edelliseen katsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista nousua näkyi Pirita (+0,33x) ja Mustamäe (+0,24x) osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hintakertoimen laski n 1,23x tasolle (-0,01x / vko) kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 4  aluetta tuki hinnoittelun laskuja ja 4 nousuja lievemmin tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 143 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Lasnamäe.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen laskua.

 • Suurimpana muutoksina olivat: Kesklinn (-0,03x) ja Haabersti (-0,03x) alueiden tarjoukset.
 • Nostetta hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Nomme (+0,05x) ja Pohja-Tallinn (+0,03x) asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin hintakertoimeksi lopulta 1,16x viikon päättyessä (vrt 1,17x viikkoa ennen) hinnoittelun laskiessa myyjillä 5 asuinalueella ja noustessa 3 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski (131 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Haabersti ja Kesklinn alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana.

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin jälleen >200 kpl muutoksia: Kesklinn.

 • Eniten myyntitunnelmaa muuttivat Pirita (+0,56x), Kristiine (+0,22x) ja Haabersti (+0,28x)  alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikutti vain Pohja-Tallinn (-0,13x) hinnoittelun laskuillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 7 kpl nostivat niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja yksi laski. Muutosilmoitusten määrä nousi (308 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 224 kpl eli 73%) pääkaupungissa.

Hintakertoimeksi muodostui 1,27x koko viikon ajalta (+0,05x/vko).  Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Pirita ja Kristiine alueiden nostamilla keskihinnoilla markkinaan.

Viikko oli poikkeuksellinen koska jopa 7 eri kaupunginosaa nosti tarjouksiaan yhtä aikaa.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat uudelleen avatut ilmoitukset sekä alue Mustamäe kaikissa sen eri ryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin kaupantekoon nyt Lasnamäen (kerroin: 1,19x yleisesti) sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Haabersti (kerroin: 1,04x & 18 eri myyntikohdetta) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.