Asuntojen viikkokatsaus (04.06.): yhtenäinen korjaus hintarallia vastaan

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2190 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pirita (-55 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-34 €/m2 ), Nomme (-13 €/m2 ), Kesklinn (-12 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 ), Mustamae (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Haabersti (+8 €/m2 ), Kristiine (+4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2680 €/m2 tasoille.
Myynti-imoitukset katosivat kolmelta alueelta samaan tapaan: Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme. Tämä laski hivenen Tallinnan koko hinnoittelua (-13 €/m2).
Kalliin Kalamajan rauhattomuus on kasvussa viime viikoilta sen kodin myynneissä
 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haabersti:n alueella: 2101 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -22% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa jo 6 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl vain  nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Kalamaja lähiö sulki monia kalliita koteja kahdesta aivan uudesta (vm 2019) talostaan kerralla pois myynnistä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1996 €/m2 (-189 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Nomme ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi vain Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  7 aluetta tuki hinnoitelun laskuja tarjouksiinsa ja 1 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 178 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Nomme ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1880 €/m2 (-4 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Nomme ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (247 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2113 €/m2 (-41 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti  & Kesklinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (338 kpl) ja niiden keskittyminen vahvistui hieman keskustaa kohti (ts Kesklinn: 83 kpl / 25% ja Pohja-Tallinn 73 kpl / 22%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Pirita alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 35 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntokaupat 5/2018: myynti hipoi taas sataa miljoonaa

Kodit nousivat neliöhinnoiltaan 5/2018 Tallinnan toteutuneissa asuntokaupoissa:

. €/m2 (. €/m2)

Isoimmat m2-hintojen nostot koettiin: Mustamäe (+7,8%), Nomme (+7,1), Lasnamäe (+5,8%) ja Pirita (+4,8)  kaupunginosissa kun vertaillaan ed. kuukautta (m/m) toisiinsa & toteutumien m2-keskihintaa. Laskeneiden puolella hinnoissa taas olivat Kristiine (-7,9%). Kokonaisuutena Tallinnan m2-hinnat nousivat kun Lasnamäe nosti kauppojaan huippuunsa sekä samalla nosti sen m2-hintojaan. Samalla koko kaupungin liikevaihto kasvoi: n _ miljoonaan / kk (ts _ M€/kk). Tähän liikevaihtoon kuukaudelta vaikutti vahvimmin Kesklinn:n,  Lasnamäen ja Mustamäen kasvanut myynti niiden m2-hinnoillaan.
Myynnin kasvu polarisoitui halvimman & kalleimman suuralueen kesken Tallinnassa.

Keskihinnat nousussa halvemmilla alueilla

...
...

5/2018 muutti hintoja nyt niin, että toteutuneet kauppahinnat nousivat Tallinnassa - kuten (€/m2) kuukausitason alemmasta muutoskuvastakin voi havaita Mustamäen ja Lasnamäen perinteisesti halvempien suuralueiden johdolla.

Myynti takaisin huipulle

Kauppojen määrät (ts . kpl) Tallinnassa 5/2018 kodeille nousivat vrt 4/2018 kuukausitasoon (. kpl) nähden (. kpl / .%). Kuukauden koko myynnin liikevaihdon arvo nousi samalla n . milj. eurosta nyt n .  milj. euroon (ts . M€ / .%).

Kauppamäärät visuaalisesti Tallinna vs Kesklinn

Erillisiä kauppoja tuottivat eniten seuraavat Tallinnan asuinalueet:

 1. ., . kpl
 2. ., . kpl
 3. ., . kpl
 4. ., . kpl
 5. ., . kpl
 6. ., . kpl

Kaupungin halvin Lasnamäe kuroi selvästi etumatkaa nyt muihin alueisiin nähden kauppojen määrissä. Samalla neljän alueen kärki sisälsi juuri perinteisesti ne myynnin tärkeimmät alueet pääkaupungista. Pohja-Tallinn ei nyt kyennyt kasvattamaan myyntiään yhtä vauhdikkaasti kuin muut nelikosta nykyisellä tarjonnallaan & vajosi johtopakan pohjalle.

Kauppamäärät visuaalisesti alueittain

Suurimmat kasvattajat rahassa (M€) & myynnin kasvussa:

 1. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 2. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 3. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 4. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 5. . (. M€/kk ts . -> . M€)
 6. . (. M€/kk ts . -> . M€)
Suurimmat kasvun alueet olivat kaupungin halvin Lasnamäe ja kallein Kesklinn, joista molemmat lisäsivät myyntiä >5 M€/kk.
.
Vain kolme tärkeimmistä suuralueista ylsi kasvuun samalla kun Pohja-Tallinn jäi paikoilleen entisen myynnin kera.
.
Tätä kuukautta kasvattivat eniten halvimman & kalleimman kaupunginosan massiivinen kauppojen sekä myynnin kasvu jopa korkeammilla m2-hinnoillaan.
.
Myynti on hyvin harvoin hiponut sadan miljoonan & tuhannen kotikaupan rajaa Tallinnassa aiemmin yleensä koskaan täällä ja on hyvä muistaa, että vastaavan tason myynnin piikkejä koettiin myös vuonna 2007 kun käytiin edellisen kuplan huipulla ennen jyrkkää korjausliikettä alemmas. On tn, että kehittäjät käyvät yhä kiihtyvää blokkikauppaa uusilla taloilla keskenään aina korkeasuhdanteiden huipuilla etsien ratkaisua vielä myymättömän salkun & sen rahoitusvaatimusten parempaan hoitoon mikä heijastuu voimalla aina myyntilukuihin markkinoille.
.
Myyntiodotukset: 6/2018
Ennusteemme perustuvat lähtökohtaisesti viime vuoden vastaavaan aikaan, jota laajennamme kotiselaimen hintabarometrin tuottaman aivan viime aikaisimman markkinakäytöksen mukaan. Kaupunginosin katsottuna ne suurimmat myyntiodotukset (vrt 6/2017 viime vuonna) kauppamäärissä kohdistuvat: Lasnamäe, Kesklinn, Mustamäe & Pohja-Talllinn kaupunginosiin.
.

Asuntojen viikkokatsaus (14.05.): kesähelteestä uutta puhtia kuplaan

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2172 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Mustamae (+25 €/m2 ), Pirita (+13 €/m2 ), Kesklinn (+7 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Lasnamae (-4 €/m2 ), Haabersti (-3 €/m2 ), Kristiine (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2674 €/m2 tasoille.
Keskustaan uusia myymättömiä luksuskoteja yhä lisää tulikuumille markkinoille. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2392 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -25% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Kesklinn kallistui kun sen Kadriorg lähiö listasi lisää kalliita koteja myyntiin monen eri myyjän toimesta sen kasvavalla uudistuotannon laajenevalla superalueella sataman läheltä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2042 €/m2 (-191 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Haabersti, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Nomme ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 194 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Lasnamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1822 €/m2 (-98 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Lasnamäe ja Nomme  kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (270 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2133 €/m2 (-195 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn ja Haabersti alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Mustamäe & Kesklinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (290  kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 78 kpl / 27% ja Lasnamäe 64 kpl / 22%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 17 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntojen viikkokatsaus (16.04.): uudistuotannon kasino kuplii taas

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2171 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+30 €/m2 ), Haabersti (+24 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+5 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kesklinn (-7 €/m2 ), Mustamae (-7 €/m2 ), Nomme (-5 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2670 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Pohja-Tallinn (2182   €/m2) jatkoi yhä sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 sen vellovan massiivisen uustuotannon voimasta.
Kallein & halvin alue vetivät yhtä aikaa nyt hinnoittelua alemmas suuralueina. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haaberstin alueella: 2066 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -17,3 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 3 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Kalamajan  lähiöön lisättiin uusia kalliita tarjouksia sen uuteen tulevaan taloon.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2018 €/m2 (-33 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Nomme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Haabersti ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 5 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 258 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Lasnamäe

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1798 €/m2 (-68 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivavat: Lasnamäe, Kesklinn ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Pohja-Tallinn & Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (264 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2061 €/m2 (-49 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Lasnamäe ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Pohja-Tallinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 3 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (350 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 91 kpl / 26% ja Lasnamäe 69 kpl / 18%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Lasnamäe alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostoa keskihinnoissa mitä tuki alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 23 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

TOP-ALEt: somia pientaloja & Dallas-kartanoa tarjolla asumiseen

Tarjouksissa & tarkastelussamme nyt parhaan lisäarvon kodit tällä kertaa eli "TOP-ALEt".

RSS
Näiden viikossa muuttuneiden kotien joukko antaa tilaisuuden tutustua uusiin tarjouksiin, jotka luovat eniten lisäarvoa niiden ikiomassa ympäristössään. Viikkokatsaus poimii sinulle tarkalle ostajalle (/myyjällekin) näin vain mielenkiintoisimpia koteja esiin, joissa laatu, kilpailukykyisempi hinta + kohonnut arvostus kohtaavat toisensa parhaiten. Voit avata myös koko myynti-ilmoitukset suoraan tarjousarvioiden ohesta nopeasti & helposti. 

Olkaapa hyvä !
Funktionaalisen moderni kaksio
 parvekkeen kera somasta pientalosta (72,0 m2)
Tässä samassa lähiössä kilpailee useita vastaavan tasoisia koteja samoilla m2-hinnoilla (mm Padriku tee 6/3 ja Mähe tee 25a). Ostajan etua markkinoilla on: n 12 900 € / +2%.
---
Markkina-arvostukset tälle kodille ovat yhteensä: -3,36% tänään, missä arvoa alentaa eniten rakennusvuosi 2006 (-10%) alueella nykyään. Lisäarvoa syntyy vain sijainnista (158 143 €). Tämän takia pyyntö on ostajan eduksi tarjolla hieman (+2,3%). Myyntihinta on n 2,9  tuhatta euroa alle aluehintasuosituksen (128 935  €) juuri tässä kohtaa kaupunkia: 125 000 €. Ilmoitus on yli-ikäinen (602 pv auki !) ollen kaukana yli normaalin pitkän Piritan myyntiajan (321 pv - sininen palkki kuvassa) samalla kun se laskenut nyt jo 6. kertaa. Koti ansaitsee nyt neljä barometria jo ostajalle melko sopivasta laatu- / hintasuhteestaan omassa lähiön ympäristössään.
Yleisarvosana: 4/5 kotibarometria
Oma koti luksusalueen rauhallisesta lähiöstä.

NYT
125 000 €
Markkinoilla
602 päivää
Alkuhinta
145 000 €
Siisti kolmio
 kahdessa kerroksessa kartanotalosta (85,3  m2)
Vastaavanlaisia tarjouksia ei lähistöltä tänään löydy lainkaan. Ostajan etua markkinoilla on: n 22 000 € / +16%.
---
Markkina-arvostukset nousevat niukasti plussalle (+1,63%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia nostavia tekijöitä ovat rakennusvuosi 2003 (+5%) tälle alueelle. Lisäarvoa syntyy sijainnista myös (182 182 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta on n. 22,0 tuhatta alle aluehintasuosituksen (164 007 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 142 000 €. Ilmoitus on keski-ikäinen (91 pv auki markkinoilla) ja vielä etäällä sen myyntiajastaan (220 pv). Koti tienaa neljä barometria johtuen aika edulliseksi muuttuneesta hinnastaan.
Yleisarvosana: 4/5 kotibarometria
Isomman perheen koti lapsiystävälliseltä pienkadulta.

NYT
142 000 €
Markkinoilla
91 päivää
Alkuhinta
149 900 €
Hillityn rauhallinen kolmio
 parkenäkymin funktionaalisesta pientalosta (76,1  m2)
T Omassa hinta- / kokoluokassaan tämä on lähiön paras tarjous tänään. Ostajan etua markkinoilla on: n 4 600 € / +3%.
---
Markkina-arvostukset painuvat pakkaselle (-1,25%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia laskevia tekijöitä on koko 76 m2 (-15%) tälle alueelle. Lisäarvoa syntyy siis vain sijainnista (168 326 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta on jo plussalla suositukseensa nähden (137 504 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 118 500 €. Ilmoitus on reilusti yli-ikäinen (343 pv auki markkinoilla) vrt sen myynnin ennakoituun suositusaikaan (153 pv  ts sininen palkki kuvassa) tässä kohtaa kaupunkia. Hinta on laskenut 4. kertaa. Koti tienaa viisi barometria johtuen nyt jo hyvästä reilusta ALE:sta ostajan eduksi.
Yleisarvosana: 5/5 kotibarometria
Valoisa soma koti vehreiden näkymien kera.

NYT
118 500 €
Markkinoilla
343 päivää
Alkuhinta
129 000 €

 

Markkinatiedot tarjoaa

 • Kotiselaimen TOP-ALEt avaat helposti menemällä kaupunginosaan ja aloittamalla sitten painikkeesta, joka avaa sen kartalle esiin.
 • Tarkemmat kodin tarjoustiedot löytyvät aina napauttamalla väritettyä hintakuplaa.

.

TOP-ALEt: luksusaluetta & keskustorin tunnelmaa tarjolla asumiseen

Tarjouksissa & tarkastelussamme nyt parhaan lisäarvon kodit tällä kertaa eli "TOP-ALEt".

RSS
Näiden viikossa muuttuneiden kotien joukko antaa tilaisuuden tutustua uusiin tarjouksiin, jotka luovat eniten lisäarvoa niiden ikiomassa ympäristössään. Viikkokatsaus poimii sinulle tarkalle ostajalle (/myyjällekin) näin vain mielenkiintoisimpia koteja esiin, joissa laatu, kilpailukykyisempi hinta + kohonnut arvostus kohtaavat toisensa parhaiten. Voit avata myös koko myynti-ilmoitukset suoraan tarjousarvioiden ohesta nopeasti & helposti. 

Olkaapa hyvä !
Funktionaalinen peruskaksio
 uudehkosta elementtitalosta (53,0 m2)
Tässä talossa on monia koteja kaupan yhtä aikaa melko kilpailevin hinnoin ja lisäki myyntiä haastaa vähemmän arvostettu 1. kerros talosta. Ostajan etua markkinoilla on: n 20 100 € / +22%.
---
Markkina-arvostukset tälle kodille ovat yhteensä: +2,64%, missä arvoa nostaa eniten koko 53 m2 (+18%) alueella nykyään. Lisäarvoa tulee myös sijainnista (127 875 €). Tämän takia pyyntö on ostajan eduksi tarjolla. Myyntihinta on n 20,1 tuhatta euroa alle aluehintasuosituksen (112 119  €) juuri tässä kohtaa kaupunkia: 92 000 €. Ilmoitus on aivan uusi (7 pv auki) ollen kaukana sen normaalin pitkän myyntiajan (228 pv) markkinoilla. Koti ansaitsee nyt neljä barometria hyvästä laadustaan & aloitushinnastaan johtuen.
Yleisarvosana: 4/5 kotibarometria
Siistin lähiön oma koti mielenkiintoiseen hintaan.

NYT
92 000 €
Markkinoilla
7 päivää
Alkuhinta
92 000 €
Stailattu kaksio
 uudesta pientalosta (49,4  m2)
Samassa lähiössä on myynnissä muutamia kaksiota reilusti halvemmalla (os Endla 17 ja Toom-Kuninga 23). Ostajan etua markkinoilla on: n 6 500 € / +7%.
---
Markkina-arvostukset nousevat plussalle (+2,92%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia nostavia tekijöitä ovat koko 49,4 m2 (+14%) tälle alueelle. Lisäarvoa syntyy sijainnista myös (113 852 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta on n. 6,5 tuhatta alle aluehintasuosituksen (103 530 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 97 000 €. Ilmoitus on melko kypsä (154 pv auki markkinoilla) ja kohtaa nyt ennakoitua sopivaa myyntiaikaansa (158 pv). Koti tienaa neljä barometria johtuen pientalon sijainnista palveluiden naapurista & sen laadusta.
Yleisarvosana: 4/5 kotibarometria
CITY-perheen koti heti keskustan kulmilta.

NYT
97 000 €
Markkinoilla
154  päivää
Alkuhinta
97 000 €
Ylellinen kolmio
 saunan kera kivitalosta (70,0  m2)
Tässä lähiössä käydään ankaraa hintakilpailua jopa niin, että isommat kolmiot ovat vielä tätäkin halvempina myynnissä kokonais- & m2-hinnoiltaan. Ostajan etua markkinoilla on: n 4 600 € / +3%.
---
Markkina-arvostukset painuvat pakkaselle (-13,56%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia laskevia tekijöitä on kivitalo (-23%) ylitarjontana tälle alueelle. Lisäarvoa syntyy siis vain sijainnista (185 424 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta jo plussalla suositukseensa nähden (141 618 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 137 000 €. Ilmoitus on yli-ikäinen (448 pv auki markkinoilla) vrt sen myynnin ennakoituun suositusaikaan (215 pv  ts sininen palkki kuvassa). Hinta on laskenut 5. kertaa. Koti tienaa vain kolme barometria johtuen uuden hyvin laiskasta reagoinnista tiiviiseen hintakilpailuun ympärillään.
Yleisarvosana: 3/5 kotibarometria
CITY-perheen koti heti ydinkeskustan vilinään.

NYT
137 000 €
Markkinoilla
448 päivää
Alkuhinta
150 000 €

 

Markkinatiedot tarjoaa

 • Kotiselaimen TOP-ALEt avaat helposti menemällä kaupunginosaan ja aloittamalla sitten painikkeesta, joka avaa sen kartalle esiin.
 • Tarkemmat kodin tarjoustiedot löytyvät aina napauttamalla väritettyä hintakuplaa.

.

Asuntojen viikkokatsaus (02.04.): uudistuotannolla uuteen ennätykseen

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä uuteen ennätykseen:
2158 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+18 €/m2 ), Haabersti (+12 €/m2 ), Nomme (+7 €/m2 ), Kesklinn (+3 €/m2 ), alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pohja-Tallinn (-16 €/m2 ), Mustamae (-7 €/m2 ), Lasnamae (-6 €/m2 ), Kristiine (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2672 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä kaupunginosassa leivottiin jälleen: Pirita (2394 €/m2) ponkaisi sen kalleimmille tasoilleen.
Luksusuudistuotanto nousi yhä selvemmin esiin myymättömänä varantona. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haaberstin alueella: 2044 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -16% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä.

Kesklinn kallistui kun sen Kadriorg lähiöön virtasi kallIiita luksuskoteja paljon lisää markkinoille.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2030  €/m2 (-266 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Haabersti, Pohja-Tallinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Kesklinn ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 4 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 210 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1845 €/m2 (-76 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Haabersti alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Lasnamäe ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja 2 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (220 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2032 €/m2 (-224 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Haabersti, Pohja-Tallinn ja Kristiine alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kesklinn & Mustamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (305 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 84 kpl / 28% ja Lasnamäe 61 kpl / 20%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Haabersti ja Pohja-Tallinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Lasnamäe kaupunginosassa (ts 41 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntojen viikkokatsaus (26.03.): odotukset kasvavat kevättä kohti taas

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2155 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pirita (+41 €/m2 ), Nomme (+14 €/m2 ), Kristiine (+7 €/m2 ), Haabersti (+3 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+2 €/m2 ), Lasnamae (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kesklinn (-9 €/m2 ), Mustamae (-4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2669 €/m2 tasoille. Keväälle kausittain tyypillinen noste hinnoitteluissa jatkui pääkaupungissa nyt 6. viikkoa peräkkäin.
Merellisillä luksusalueilla kotien pyynnöt nousivat eniten. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2376 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -27% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Haabersti kallistui kun sen Kakumäe lähiö listasi paljon uusia kalliita koteja sen uuden jahtisaman kupeeseen.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2296 €/m2 (+209 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Haabersti, Pirita ja Nõmme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  2 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 6 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 275 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1920 €/m2 (+54 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn ja Kesklinn alueiden nousseet tarjoukset.
 • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe ja Haabersti kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (205 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2255 €/m2 (+205 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta nousi mm Haabersti ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Kesklinn niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (333 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 97 kpl / 29% ja Lasnamäe 54 kpl / 16%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Haabersti ja Nõmme alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Lasnamäe kaupunginosassa (ts 41 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

TOP-ALEt: uudistuotantoa ja satamaa tarjolla asumiseen

Tarjouksissa & tarkastelussamme nyt parhaan lisäarvon kodit tällä kertaa eli "TOP-ALEt".

RSS
Näiden kotien joukko antaa tilaisuuden tutustua uusiin tarjouksiin, jotka luovat eniten lisäarvoa niiden ikiomassa ympäristössään. Viikkokatsaus poimii sinulle tarkalle ostajalle (/myyjällekin) näin vain parhaimmilta näyttäviä koteja esiin, joissa laatu, kilpailukykyisin hinta + kohonnut arvostus kohtaavat toisensa parhaiten alueella. Voit avata myös koko myynti-ilmoitukset suoraan tarjousarvioiden ohesta nopeasti & helposti. 

Olkaapa hyvä !
Uudistuotannon kaksio
 kattoparvekkeella pientalosta (56,0 m2)
Upouuden kodin myyntiä vastaan kilpailee vain astetta vanhemman talon sen naapurin laaja tarjonta (ts Kase 68). Ostajan etua markkinoilla on: n 23 000 € / +23%.
---
Markkina-arvostukset tälle kodille ovat yhteensä: +21,3%, missä arvoa nostaa eniten uusi elementtitalo (+53%) alueella nykyään. Lisäarvoa tulee myös sijainnista (136 222 €). Tämän takia pyyntö laskee ostajan eduksi. Myyntihinta on n 23,0 tuhatta euroa alle aluehintasuosituksen (121 995  €) juuri tässä kohtaa kaupunkia: 99 000 €. Ilmoitus on uusi  (7 pv auki) ollen kaukana sen normaalin Piritan pitkän myyntiajan alle (301 pv) markkinoilla. Koti ansaitsee nyt viisi barometria tultuaan heti markkinoille edulliseen hintaan.
Yleisarvosana: 5/5 kotibarometria
Edullinen koti Piritan rauhalliselta puistomaiselta alueelta.
tohu 1, Maarjamäe, Pirita

NYT
99 000 €
Markkinoilla
7 päivää
Alkuhinta
99 000 €
Uusittu peruskaksio
 elementtitalosta (46,0  m2)
Lähistöllä kilpailee moniakin koteja samassa hinta- & kokoluokassa ja osa niistä jopa halvemmalla (mm Akadeemia tee 62 ja Vilde tee 137). Ostajan etua markkinoilla on: n 4 700 € / +7%.
---
Markkina-arvostukset painuvat miinukselle (-4,26%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia laskevia tekijöitä on rak.vuosi 1964 (-8 %) tälle alueelle. Lisäarvoa syntyy siis sijainnista (80 947 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta on n. 4,7 tuhatta alle aluehintasuosituksen (68 727 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 64 000 €. Ilmoitus on yhä nuori (28 pv auki markkinoilla) & yhä alle myynnin ennakoituun suositusaikaan (81 pv) nähden. Hinta on laskenut 1. kertaa. Koti tienaa neljä barometria johtuen investointiin sopivasta kunnosta & kätevästä sijainnistaan.
Yleisarvosana: 4/5 kotibarometria
Vuokralle sijoitukseen sopiva koti TTÜ:n läheltä.

NYT
64 000 €
Markkinoilla
28 päivää
Alkuhinta
64 000 €
Juhlava kolmio
 persoonallisesta puutalosta (75,0  m2)
Satamasta ja keskustata läheltä ei juurikaan löydy yhtä edullisesti vastaan laadun kolmioita markkinoilta. Ostajan etua markkinoilla on: n 3 000 € / +2%.
---
Markkina-arvostukset painuvat pakkaselle (-9,11%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia laskevia tekijöitä on puutalo (-36%) materiaalina. Lisäarvoa syntyy taas sijainnista (181 113 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta on n. 3,0 tuhatta alle aluehintasuosituksen (141 011 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 138 000 €. Ilmoitus on yli-ikäinen (336 pv auki markkinoilla) vrt sen myynnin ennakoituun suositusaikaan (196 pv  ts sininen palkki kuvassa). Hinta on laskenut jo 4. kertaa ja juuri tippunut ostajan eduksi vertailussa. Koti tienaa kolme barometria johtuen hyvästä sijainnista + hitaasta reagoinnista sataman tiiviiseen hintakilpailuun.
Yleisarvosana: 3/5 kotibarometria
Isompi koti sataman läheisyydestä.

NYT
138 000 €
Markkinoilla
336 päivää
Alkuhinta
150 000 €

 

Markkinatiedot tarjoaa

 • Kotiselaimen TOP-ALEt avaat helposti menemällä kaupunginosaan ja aloittamalla sitten painikkeesta, joka avaa sen kartalle esiin.
 • Tarkemmat kodin tarjoustiedot löytyvät aina napauttamalla väritettyä hintakuplaa.

.

TOP-ALEt: puutaloja & luksuslähiötä tarjolla asumiseen

Tarjouksissa & tarkastelussamme nyt parhaan lisäarvon kodit tällä kertaa eli "TOP-ALEt".

RSS
Näiden kotien joukko antaa tilaisuuden tutustua uusiin tarjouksiin, jotka luovat eniten lisäarvoa niiden ikiomassa ympäristössään. Viikkokatsaus poimii sinulle tarkalle ostajalle (/myyjällekin) näin vain parhaimmilta näyttäviä koteja esiin, joissa laatu, kilpailukykyisin hinta + kohonnut arvostus kohtaavat toisensa parhaiten alueella. Voit avata myös koko myynti-ilmoitukset suoraan tarjousarvioiden ohesta nopeasti & helposti. 

Olkaapa hyvä !
Kompakti kolmio
 saunan kera pientalosta (53,9 m2)
Vastaavassa kokoluokassa ei ole yhtä hyviä tarjouksia lähistöllä lainkaan. Ostajan etua markkinoilla on: n 12 800 € / +14%.
---
Markkina-arvostukset tälle kodille ovat neutraalit eli yhteensä: +0,33%, missä arvoa nostaa eniten kivitalo (+15%) alueella nykyään. Lisäarvoa siis lähinnä tulee sijainnista (135 918 €). Tämän takia pyyntö laskee ostajan eduksi. Myyntihinta on n 12,8 tuhatta euroa alle aluehintasuosituksen (101 828  €) juuri tässä kohtaa kaupunkia: 89 000 €. Ilmoitus on uusi  (7 pv auki) ollen kaukana sen normaalin myyntiajan alle (308 pv) markkinoilla. Koti ansaitsee nyt viisi barometria tultuaan heti markkinoille edulliseen hintaan.
Yleisarvosana: 5/5 kotibarometria
Edullinen koti Piritan luksusalueelta.

NYT
89 000 €
Markkinoilla
7 päivää
Alkuhinta
89 000 €
Uusittu vaalea kolmio
 kahdessa kerroksessa (81,3  m2)
Lähistöllä kilpailee muutamia kolmioita halvemmalla, mutta ne ovat hyvin erilaisissa kerrostaloissa. Ostajan etua markkinoilla on: n 30 000 € / +19%.
---
Markkina-arvostukset painuvat miinukselle (-5,27%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia laskevia tekijöitä on puutalo (-17%) tälle alueelle. Lisäarvoa syntyy siis taas sijainnista (219 610 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta on n. 30,0 tuhatta alle aluehintasuosituksen (177 957 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 150 000 €. Ilmoitus on keski-ikäinen (49 pv auki markkinoilla) & yhä alle myynnin ennakoituun suositusaikaan (199 pv) nähden. Hinta on laskenut 2. kertaa. Koti tienaa viisi barometria johtuen kodin hinta-  /laatusuhteestaan ostajalle.
Yleisarvosana: 5/5 kotibarometria
Kaunis koti idyllisestä puutalosta.

NYT
150 000 €
Markkinoilla
49 päivää
Alkuhinta
159 000 €
Tilava kaunis kolmio
 kahdessa kerroksessa (100,7  m2)
Lähistöllä kilpailee useita tätä pienempiä kolmioita halvemmalla (Hermanni 2 ja Kunderi 38). Ostajan etua markkinoilla on: n 185 000 € / +13%.
---
Markkina-arvostukset painuvat pakkaselle (-5,99%) tälle kodille kokonaisuutena,  missä suurimpia laskevia tekijöitä on hirsitalon rakenne (-31%). Lisäarvoa syntyy taas sijainnista (260 963 €) nykytilanteessa ympäristöönsä nähden. Myyntihinta on n. 25,0 tuhatta alle aluehintasuosituksen (209 872 €) juuri tässä kohtaa kaupunkia nykymarkkinoilla: 185 000 €. Ilmoitus on yli-ikäinen (315 pv auki markkinoilla) vrt sen myynnin ennakoituun suositusaikaan (202 pv). Hinta on laskenut jo 5. kertaa. Hintakehitys kertoo myös, että myyjällä ei ole kiire sulkea kauppaansa alimpaan hintaansa. Koti tienaa neljä barometria johtuen kodin hinta- / laatusuhteesta & sijainnista.
Yleisarvosana: 4/5 kotibarometria
Suuren perheen koti puutarhapihalla upein keskustanäkymin.

NYT
185 000 €
Markkinoilla
315 päivää
Alkuhinta
185 000 €

 

Markkinatiedot tarjoaa

 • Kotiselaimen TOP-ALEt avaat helposti menemällä kaupunginosaan ja aloittamalla sitten painikkeesta, joka avaa sen kartalle esiin.
 • Tarkemmat kodin tarjoustiedot löytyvät aina napauttamalla väritettyä hintakuplaa.

.

 

<a onclick="map.setView(new L.LatLng('59.455073777778', '24.821876777778') , 18); resizeCircle('Pirita', '3650abcb053cd483249cfa4609fc3462', '2018-03-12', 2); " style="cursor:pointer">Künnapuu 9<span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" style="font-size:10px; color:navy"></span></a>