Tallinnan asukasluku 5/2017: uusien asukkaiden määrä laskussa


Tallinnan asukasmäärä kasvoi 5/2017 toukokuussa: +169 asukkaalla.


Viime vuonna 5/2016 tähän aikaan muuttovoitto pääkaupunkiin oli hieman vahvempaa (ts +248 uutta asukasta/kk kirjattiin tuolloin).

Muutto Tallinnaan hiipui viime vuoteen 2017 nähden.

Eniten nousuja kirjasivat nämä asuinalueet:

 1. Haabersti (+76)
 2. Kesklinn (+67)
 3. Kristiine (+43)
 4. Pirita (+15)
 5. Nõmme (+18)
 6. Lasnamäe (+16)

Yllättäen kärkeen kiilasi nyt Haaberstin alue nettomuutoissaan 1. kertaa koskaan viime vuosilta.

Toisaalta, tiedämme jo hyvin miten vilkkaampaa asuntokauppa on ollut viime kuukausina juurikin Haaberstin kaupunginosassa. Tämä näyttää nyt siis poikivan uusia asujia alueelle.

Muuttotappioita syntyi seuraavasti:

 1. Mustamäe (-42)
 2. Pohja-Tallinn (-24)

Suurin yllätys on tässä Pohja-Tallinnan vaipuminen nettomuuttojen tappioalueeksi: sen Kalamajan hipsterilähiö kun on ollut kestosuosikki jo pitkään Tallinassa nuorille virolaisille. Lähiön yhä huimemmat keskihinnat ovat ilmeisesti karkottamassa jo konkreettisesti muuttohaluja & -mahdollisuuksia tällekin alueelle.

.

Kaunpunginosien muuttohistoriat

Oheisesta interaktiivisesta (= näpäytä kaupunginosia) graafista näet suoraan eri alueiden muuttotapahtumat kk-tasoilla äskettäin.

Hyödyllistä tietää & tuntea

 

Asuntokaupat 5/2017: myynti lähes ennätykseen keskustan ALEn tuella

Kodit pysyivät melko ennallaan kuukaudessa keskihinnoiltaan 5/2017 Tallinnan toteutuneissa asuntokaupoissa tasolla: 1664 €/m2.
Isommat toteutumien m2-hintojen nousut koettiin: Nõmme (+15,2%), Kristiine (+7,6%), Pohja-Tallinn (+4,4%)  ja Haabersti (+2,8%)  kaupunginosissa kun vertaillaan ed. kuukautta (m/m) toisiinsa & toteutumien m2-keskihintaa. Laskijoiden puolella hinnoissaan olivat tällä kertaa: Mustamäe (-7,7%), Lasnamäe (-5,7%), Kesklinn (-4,1%) & Pirita  (-2,3%). Kokonaisuutena Tallinnan m2-hinnat olivat hyvin ennallaan mitä korosti Kesklinn & Pohja-Tallinna alueiden vastakkaiset hintamuutokset . Samalla koko kaupungin liikevaihto kasvoi taas jyrkästi: n 82,0 miljoonaan / kk (ts +23 milj/kk). Tähän vaikutti vahvimmin juuri Kesklinn:n parantunut myyntitulos. Selvästi suurinta myynnin kasvua/kk rahassa kokivat Kesklinn & Pohja-Tallinn kaupunginosat.
Kesklinn:n ALE & Pohja-Tallinnan kallistuminen tukivat tasapainoa eniten.

Asuinalueet nätisti kahtia

...
...

Toukokuu 2017 muutti hintoja nyt niin, että toteutuneet kauppahinnat olivat ennallaan Tallinnassa - kuten (€/m2) kuukausitason alemmasta muutoskuvastakin voi havaita jakautuivat kaupunginosat tasan kahtia muutosten suhteen hinnoissaan.

Kauppamäärät lujassa nousussa

Kauppojen määrät (ts 848 kpl) Tallinnassa 5/2017 kodeille nousivat merkittävästi vrt 4/2017 kuukausitasoon (651 kpl) nähden (+200 kpl). Kuukauden koko liikevaihdon arvo kasvoi reilusti samalla n 59,0 milj. eurosta nyt n 82,0 milj. euroon (ts +39% !!).

 Erillisiä kauppoja tuottivat eniten seuraavat  Tallinnan asuinalueet:

 1.  Lasnamäe, 195 kpl
 2. Kesklinn, 171 kpl
 3. Pohja-Tallin, 156 kpl 
 4. Mustamäe, 111 kpl
 5. Haabersti, 82 kpl
 6. Kristiine, 71 kpl

Kärjessä samat kuin viimeksi eli kaupungin halvin & kallein suuralue: Lasnamäe & Kesklinn. Pohja-Tallinna seurasi kolmantena hieman vahvistuen suosiossaan aiemmasta kuukaudesta. Myös Kristiine koki suhteellisesti omaa vahvaa vilkastumista kaupunginosan kodin myynneissään.

Suurimmat voittajat rahassa & liikevaihdon kasvussa:

 1. Kesklinn (+6,5 M€/kk ts 16,4 -> 22,9 milj.euroon)
 2. Pohja-Tallinn (+5,3 M€/kk ts  8,7 -> 14,0 milj.euroon)
 3. Kristiine (+3,7 M€/kk ts 4,8 -> 8,5 milj.euroon)
 4. Lasnamäe (+3,4 M€/kk ts 10,6 -> 14,0 milj.euroon)
 5. Haabersti (-1,1 M€/kk ts 6,5 -> 5,4 milj.euroon)
 6. Mustamäe (-1,7 M€/kk ts 6,8 -> 5,1 milj.euroon)
Eniten myyntiä kasvattivat siis Kesklinn & Pohja-Tallinn kaupunginosat, joita seurasivat melko tasoissa keskenään Kristiine & Lasnamäe alueet.
.
Liikevaihdollaan kallein Kesklinn oli nyt ylivoimainen johtaja: alueen keskihinnan joustolla vähän alemmas oli siis välittömät vaikutukset sen kauppamääriin ja liikevaihdon paisumiseen.
.
Koko myynnin liikevaihto läheni uudelleen maagista 100 miljoonan euron haamurajaa ollen nyt kuitenkin hieman alempi kuin maaliskuussa jo koettu 94 miljoonan euron ennätys: asuntokauppa kävi kuumana koleasta keväästä huolimatta.
.
Myyntiodotukset: 6/2017
Ennusteemme perustuvat lähtökohtaisesti viime vuoden vastaavaan aikaan, jota laajennamme kotiselaimen hintabarometrin tuottaman aivan viime aikaisimman markkinakäytöksen mukaan. Kaupunginosin katsottuna ne suurimmat myyntiodotukset (vrt 6/2016 viime vuonna) kauppamäärissä kohdistuvat: Lasnamäe, Pohja-Tallinn, Kesklinn & Mustamäe kaupunginosiin.
.
 Markkinatiedot tarjoaa 

Asuntojen viikkokatsaus (09.05.): kesäinen nousurieha jatkui taas

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1993 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Pohja-Tallinn (+33 €/m2 ), Kesklinn (+18 €/m2 ), Nomme (+14 €/m2 ), Mustamae (+5 €/m2 ), Haabersti (+5 €/m2 ), Lasnamae (+4 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-15 €/m2 ), Kristiine (-1 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi jyrkästi 2541 €/m2 tasoille. Merkittävimmät kaikki tarjousnostot syntyivät uusista taloista tälläkin kertaa.
Uudet tulevat luksustalot dominoivat hintarallia yhä ylemmäs jälleen. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2275 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -30 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Kalamaja lähiössä suuri uustuotanto markkinoi lisää luksustaloaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1961 €/m2 (-36 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Pirita ja Mustamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 5 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 176 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Lasnamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1728 €/m2 (-45€/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kristiine ja Haabersti alueiden laskeneet tarjoukset.
 • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Mustamäe ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (229 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kristiine ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2040 €/m2 (+182 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta nousi mm Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pirita  niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 7 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 1 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (303 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 333 kpl / 57% ja Lasnamäe 109 kpl / 19%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Nõmme alueiden kalliimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueina Pohja-Tallinn & Kesklinn eniten eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 51 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Asuntojen viikkokatsaus (01.05.): keskustan laskuputki hellitti

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1977 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+21 €/m2 ), Lasnamae (+17 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pohja-Tallinn (-47 €/m2 ), Kristiine (-20 €/m2 ), Nomme (-11 €/m2 ), Pirita (-8 €/m2 ), Mustamae (-5 €/m2 ), Haabersti (-3 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2523 €/m2 tasoille. Samalla tämä merkitsi nyt jo 6. viikkoa jatkuneen keskustan laskutrendin päätöstä tarjouksissaan.

Kesklinn:n vajoaminen päättyi äkisti sen kotitarjouksissaan 5/2017
Kotitarjoukset kallistuivat kaupungissa kahden jättialueen voimasta. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2290 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -31% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 2 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 6 kpl laski niitä.

Kesklinn kallistui kun sen Juhkentali lähiö avasi markkinoille uuden talonsa vm2019.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostiva hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1997 €/m2 (+233 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Kristiine ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  5 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 3 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 141 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1772 €/m2 (+41 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Kesklinn ja Kristiine alueiden nousseet tarjoukset.
 • Hinnoittelun laskua näkyi mm Mustamäe ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (214 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1858 €/m2 (-120 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Haabersti ja Nomme alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kesklinn & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 2 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 6 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (240 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Pohja-Tallinn: 62 kpl / 26% ja Kesklinn 48 kpl / 20%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Haabersti alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 45 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

Tallinnan asukasluku 4/2017: kasvu kiihtyi kevättä kohti


Tallinnan asukasmäärä jatkoi kasvua 4/2017 huhtikuussa: +294 asukkaalla.


Viime vuonna 4/2016 tähän aikaan muuttovoitto pääkaupunkiin oli noin kolmannesta vaisumpaa (ts +105 uutta asukasta/kk kirjattiin tuolloin).

Pääkaupunki kasvaa reippaasti viime vuotta ripeämmin keväällä 2017.

Eniten nousuja kirjasivat nämä asuinalueet:

 1. Kesklinn (+118)
 2. Lasnamäe (+108)
 3. Pohja-Tallinn (+38)
 4. Kristiine (+33)
 5. Haabersti (+18)
 6. Pirita (+10)

Keskusta & Lasnamäe ottivat yhdessä johdon haltuunsa (ts sekä kallein & halvin asuinalue). Kolmantena & neljäntenä tulivat myös tasarintamassa Pohja-Tallinn & Kristiine.

Koko kasvun rakenne on muuttui niin, että keskustan suosio tippui viime vuodesta kun taas mm Pohja-Tallinn muuttui nettokasvajaksi samalla (ts viime vuonna -53 henkilöä asukastappiota). Myös maaliskuun raju kotien asuntokauppa näyttäisi realisoituneen nettomuuttoihin & uusiin todellisiin asukkaisiin Lasnamäen kaupunginosassa.

Muuttotappioita syntyi vain yhdellä alueella:

 1. Nõmme (-29)

Viime vuonna samaan aikaan myöskin tämä asuinalue koko selkeää muuttotappiota.

Suositusta kotiselaimesta kartalta näet myös hyvin visuaalisesti miten kasvu kehittyi (ts valitsemalla esiin karttataso 'Nettomuuttajat' sen oikeasta ylänurkasta) ja tunnistat myös Tallinnan eri kaupunginosat hyvin nopeasti.

.

Kaunpunginosien muuttohistoriat

Oheisesta interaktiivisesta (= näpäytä kaupunginosia) graafista näet suoraan eri alueiden muuttotapahtumat kk-tasoilla äskettäin.

Hyödyllistä tietää & tuntea

 

Asuntokaupat 4/2017: myynneistä suli kolmannes

Kodit laskivat kuukaudessa keskihinnoiltaan 4/2017 Tallinnan toteutuneissa asuntokaupoissa tasolle: 1663 €/m2.
Isommat toteutumien m2-hintojen laskut koettiin: Pirita (-15,3%), Lasnamäe (-6,3%), Pohja-Tallinn (-3,5%)  ja Kesklinn (-1,7%)  kaupunginosissa kun vertaillaan ed. kuukautta (m/m) toisiinsa & toteutumien m2-keskihintaa. Nousijoiden puolella hinnoissaan olivat tällä kertaa: Haabersti (+5,3%), Mustamäe (+4,5%) & Nõmme (+2,4%). Kokonaisuutena Tallinnan m2-hinnat laskivat nyt Lasnamäen & Pohja-Tallinna alueiden kauppojen alempien m2-hintojen painosta samalla kun koko kaupungin liikevaihto kutistui jyrkästi: n 59,0 miljoonaan / kk (ts -34,7 milj/kk !). Selvästi suurinta myynnin laskua/kk rahassa kokivat Lasnamäe & Kesklinn kaupunginosat.
Hintoja painoi Lasnamäen & Pohja-Tallinnan kotien myynnit alemmilla keskihinnoillaan.

Suurin osa asuinalueista halpeni

...
...

Maaliskuu 2017 muutti hintoja nyt niin, että toteutuneet kauppahinnat laskivat Tallinnassa - kuten (€/m2) kuukausitason alemmasta muutoskuvastakin voi havaita kaikkiaan 4 eri kaupunginosassa merkittävämmin.

Kauppamäärät sakkasivat alas

Kauppojen määrät (ts 651 kpl) Tallinnassa 4/2017 kodeille laskivat vrt 3/2017 hurjaan ennätystasoon (1005 kpl) nähden nyt alemmas. Kuukauden koko liikevaihdon arvo tippui reilusti samalla n 93,7 milj. eurosta nyt n 59,0 milj. euroon (ts -37 %).

 Erillisiä kauppoja tuottivat eniten seuraavat  Tallinnan asuinalueet:

 1.  Lasnamäe, 145 kpl
 2. Kesklinn, 118 kpl
 3. Pohja-Tallin, 111 kpl 
 4. Mustamäe, 103 kpl
 5. Haabersti, 73 kpl
 6. Kristiine, 54 kpl

Kärjen muodostivat kaupungin halvin & kallein suuralue: Lasnamäe & Kesklinn kuten aiemminkin kuukausi sitten. Pohja-Tallinna seurasi kolmantena melko omalla normaalilla kk-kauppatasollaan. Lasnamäe oli kuitenkin askeleen verran vilkkaampi kaupoillaan kaikkiin muihin myynnin tärkeimpiin alueisiin Tallinnassa verrattuna tällä erää.

Suurimmat menettäjät rahassa & liikevaihdon vähenemisessä:

 1. Lasnamäe (-14,2 M€/kk ts 24,8 -> 10,6 milj.euroon)
 2. Kesklinn (-9,5 M€/kk ts 25,9 -> 16,4 milj.euroon)
 3. Haabersti (-4,7 M€/kk ts 11,2  -> 6,5 milj.euroon)
 4. Pohja-Tallinn (-2,8  M€/kk ts  11,5 -> 8,7 milj.euroon)
 5. Kristiine (-0,4 M€/kk ts 5,2 -> 4,8 milj.euroon)
 6. Mustamäe (+3,8 M€/kk ts 3,0 -> 6,8 milj.euroon)
Eniten myyntiä laskivat siis Lasnamäe ylivoimaisesti viime kuun ennätyksestään alas sekä Kesklinn kun katsoo niiden kehityksen viimeisen 2 kk:n kesken. Myös Haaberstille myynnin lasku oli melko vahvaa tällä kertaa.
.
Vain Mustamäen suuralue ylsi kasvattamaan myyntejään viime huhtikuussa.
.
Kaupungin yleisesti Lasnamäen halvin alue johti liikevaihdossaan selvästi nyt jo 2. kuukautta peräkkäin vahvasti.
.
Myyntiodotukset: 5/2017
Ennusteemme perustuvat lähtökohtaisesti viime vuoden vastaavaan aikaan, jota laajennamme kotiselaimen hintabarometrin tuottaman aivan viime aikaisimman markkinakäytöksen mukaan. Kaupunginosin katsottuna ne suurimmat myyntiodotukset (vrt 5/2016 viime vuonna) kauppamäärissä kohdistuvat: Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinn & Pohja-Tallinn kaupunginosiin.
.
 Markkinatiedot tarjoaa 

Tallinnan asukasluku 3/2017: kasvua hyvin entiseen tapaan


Tallinnan asukasmäärä jatkoi kasvua 3/2017 maaliskuussa: +376 asukkaalla.


Viime vuonna 3/2016 tähän aikaan muuttovoitto pääkaupunkiin oli samaa luokkaa kuin nyt (ts +391 uutta asukasta/kk tuolloin).

Pääkaupunki kasvaa siis entiseen malliin jälleen.

Eniten nousuja kirjasivat nämä asuinalueet:

 1. Kesklinn (+120)
 2. Haabersti (+79)
 3. Lasnamäe (+71)
 4. Nõmme (+61)
 5. Põhja-Tallinn (+49)

Keskusta johtaa taas perinteiseen tapaan kasvua. Toiseksi nyt noussut Haabersti ei ole totaalinen yllätys: kaupunginosan virkeämpi asuntokauppa (ts 2/2017 & aiemmin) on nyt sitten poikinut uuden kodin ostajien muuttoja lisää alueelle.

Koko kasvun rakenne muistuttaa pitkälti samaa kuviota kuin vuosi sitten koettiin.

Muuttotappioita syntyi kahdella alueella:

 1. Mustamäe (-36)
 2. Kristiine (-2)

Suositusta kotiselaimesta kartalta näet myös hyvin visuaalisesti miten kasvu kehittyi (ts valitsemalla esiin karttataso 'Nettomuuttajat' sen oikeasta ylänurkasta) ja tunnistat myös Tallinnan eri kaupunginosat hyvin nopeasti.

.

Kaunpunginosien muuttohistoriat

Oheisesta interaktiivisesta (= näpäytä kaupunginosia ylhäältä) graafista näet suoraan eri alueiden muuttotapahtumat kuukausien tasoillaan.

Hyödyllistä tietää & tuntea

 

Asuntokaupat 3/2017: myynti pilviin halvimman suuralueen voimasta

Kodit laskivat yhä kuukaudessa keskihinnoiltaan 3/2017 Tallinnan toteutuneissa asuntokaupoissa tasolle: 1677 €/m2.
Isommat toteutumien m2-hintojen laskut koettiin: Kesklinn (-6,6%), Pohja-Tallinn (-5,2%), Haabersti (-2,2%)  ja Mustamäe (-1,1%)  kaupunginosissa kun vertaillaan ed. kuukautta (m/m) toisiinsa & toteutumien m2-keskihintaa. Nousijoiden puolella hinnoissaan olivat tällä kertaa: Lasnamäe (+15,0%), Pirita (+11,6%) & Nõmme (+8,1%). Kokonaisuutena Tallinnan m2-hinnat laskivat nyt Lasnamäe alueiden kauppojen megamyynnin & alempien m2-hintojen painosta samalla kun koko kaupungin liikevaihto paisui jyrkästi: n 93,7 miljoonaan / kk (ts +24,6 milj/kk). Selvästi suurinta myynnin nostetta/kk rahassa kokivat Lasnamäe & Haabersti  kaupunginosat.
Hintoja alensi ennen kaikkea Lasnamäen alueen massiivinen kaupankäynti omilla kodeillaan.

Suurin osa asuinalueista halpeni

...
...

Maaliskuu 2017 muutti hintoja nyt niin, että toteutuneet kauppahinnat laskivat Tallinnassa - kuten (€/m2) kuukausitason alemmasta muutoskuvastakin voi havaita kaikkiaan 5 eri kaupunginosassa eli enemmistöllä ne siis halpenivat.

Kauppamäärät hurjassa liidossa

Kauppojen määrät (1005 kpl) Tallinnassa 3/2017 kodeille nousivat reilusti vrt 2/2017 tasoon (666 kpl) nähden. Kuukauden koko liikevaihdon arvo paisui samalla n 69,1 milj. eurosta nyt n 93,7 milj. euroon (ts jopa +35 %).

Erillisiä kauppoja tuottivat eniten seuraavat  Tallinnan asuinalueet:

 1.  Lasnamäe, 307 kpl
 2. Kesklinn, 191 kpl
 3. Pohja-Tallin, 135  kpl
 4. Haabersti, 122 kpl
 5. Kristiine, 54 kpl

Kärjen muodostivat kaupungin halvin & kallein suuralue: Lasnamäe & Kesklinn. Pohja-Tallinna seurasi kolmantena n omalla normaalilla kk-kauppatasollaan, kun taas kärkikaksikossa kaupankäynti vilkastui selvästi aiempaan nähden entiseen.

Suurimmat voittaja rahassa  / liikevaihdon voitoissaan olivat:

 1. Lasnamäe (+4,7 M€/kk ts 10,1 -> 24,8 milj.euroon)
 2. Haabersti (+4,7 M€/kk ts 6,5 -> 11,2  milj.euroon)
 3. Kesklinn (+2,9 M€/kk ts 23,0 -> 25,9 milj.euroon)
 4. Kristiine (-0,3 M€/kk ts 5,5 -> 5,2 milj.euroon)
 5. Pohja-Tallinn (-1,2  M€/kk ts  12,7 -> 11,5 milj.euroon)
 6. Mustamäe (-3,0 M€/kk ts 6,0 -> 3,0 milj.euroon)
Eniten myyntiä vetivät ylös siis Lasnamäe & Haabersti markkinoilla kun ottaa huomioon niiden kehityksen viime 2 kk:n kesken. Myös keskusta oli yhä vahvaa & vilkasta aluetta kotikauppoineen & -kasvuineen. Haaberstin rooli näyttää vakiintuneen korkeamman kaupankäynnin tasoille kuukaudesta toiseen.
.
Kaupungin yleisesti halvin alue johti liikevaihdon & kauppojen nousussa taas uudelleen, mikä voi kertoa isomman trendin käänteestä ostajien hakiessa halvempia vaihtoehtoja aktiivisemmin.
.
Myyntiodotukset: 4/2017
Ennusteemme perustuvat lähtökohtaisesti viime vuoden vastaavaan aikaan, jota laajennamme kotiselaimen hintabarometrin tuottaman aivan viime aikaisimman markkinakäytöksen mukaan. Kaupunginosin katsottuna ne suurimmat myyntiodotukset (vrt 4/2016 viime vuonna) kauppamäärissä kohdistuvat: Lasnamäe, Mustamäe, Pohja-Tallinn & Kesklinn kaupunginosiin.
.
 Markkinatiedot tarjoaa 

Tallinnan asukasluku 12/2016: nettomuutto rajusti pakkaselle


Tallinnan asukasmäärä supistui 12/2016 joulukuussa: -462 asukkaalla.


Viime vuonna 12/2015 samaan aikaan muutto ulos pääkaupungista oli paljon vähäisempää (ts -188 asukasta/kk).

Pääkaupungin muuttotappio oli jopa odotettua suurempaa vuoden lopussa.

Eniten nousuja kirjasivat vain alueet:

 1. Haabersti (+33)
 2. Pirita (+31)

Vuoden viimeinen kuukausi toisti vuoden takaista ilmiötä, mutta oli nyt selvästi jyrkempi muuttotappionsa osalta.

Muuttotappioita syntyi voimakkaimmin kaikkien suuralueiden johdolla:

 1. Mustamäe (-160)
 2. Lasnamäe (-156)
 3. Kesklinn (-72)
 4. Pohja-Tallinn (-54)

Kaupungin halvimmat suuralueet (ts Lasnamäe & Mustamäe) johtivat muuttoliikettä ulos Tallinnasta melko selvästi. Vastaavaa muuttotappiota on viimeksi koettu 12/2014 myöskin vuoden lopulla.

Suositusta kotiselaimesta kartalta näet myös hyvin visuaalisesti miten kasvu kehittyi (ts valitsemalla esiin karttataso 'Nettomuuttajat' sen oikeasta ylänurkasta) ja tunnistat myös Tallinnan eri kaupunginosat hyvin nopeasti.

.

Kaunpunginosien muuttohistoriat

Oheisesta interaktiivisesta (= näpäytä kaupunginosia) graafista näet suoraan eri alueiden muuttotapahtumat kk-tasoilla äskettäin.

Hyödyllistä tietää & tuntea

 

Asuntojen viikkokatsaus (12.12.): kotien markkina jähmettyi aloilleen

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikkokin nosti keskihinnoittelua myyjillä:
1979 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+11 €/m2 ), Pirita (+7 €/m2 ), Nomme (+4 €/m2 ), Lasnamae (+1 €/m2 ), alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Haabersti (-8 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-7 €/m2 ), Mustamae (-2 €/m2 )Kesklinn johtavan asuinalueen tarjousten m2-hinta viikossa pysyi aivan samana: 2479 €/m2.
Halvin Lasnamäe & kallein Kesklinn kuvastivat markkinan tasapainoa eniten. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2222 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä. .

Lasnamäe kallistui kun sen Laagna lähiö esitteli yhä uuden kerrostalon (vm2017) myyntiin.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

 • Uusiin ilmoituksiin
 • Hintapäivitettyihin
 • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1742 €/m2 (+30 €/m2).

 • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Lasnamäe ja Nomme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
 • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Pohja-Tallinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 188 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Lasnamäe.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1827 €/m2 (+110 €/m2).

 • Suurimpana muutoksen kokivat: Lasnamäe, Kesklinn ja Haabersti alueiden nousseet tarjoukset.
 • Hinnoittelun laskua näkyi mm Kristiine ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä laskuja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (286 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1790 €/m2 (+20 €/m2).

 • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Lasnamäe ja Nõmme alueiden vaikutuksesta.
 • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 3 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (301 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 333 kpl / 57% ja Lasnamäe 109 kpl / 19%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Lasnamäe alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Lasnamäe eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 39 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.