Asuntojen viikkokatsaus (04.06.): yhtenäinen korjaus hintarallia vastaan

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko laski keskihinnoittelua myyjillä:
2190 €/m2.
Tarjousten alueellisia laskuja esiintyi eniten  Pirita (-55 €/m2 ), Pohja-Tallinn (-34 €/m2 ), Nomme (-13 €/m2 ), Kesklinn (-12 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 ), Mustamae (-2 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen nostoja kokivat  Haabersti (+8 €/m2 ), Kristiine (+4 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa laski 2680 €/m2 tasoille.
Myynti-imoitukset katosivat kolmelta alueelta samaan tapaan: Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme. Tämä laski hivenen Tallinnan koko hinnoittelua (-13 €/m2).
Kalliin Kalamajan rauhattomuus on kasvussa viime viikoilta sen kodin myynneissä
 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haabersti:n alueella: 2101 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -22% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa jo 6 kpl laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl vain  nosti niitä.

Pohja-Tallinn halpeni kun sen Kalamaja lähiö sulki monia kalliita koteja kahdesta aivan uudesta (vm 2019) talostaan kerralla pois myynnistä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1996 €/m2 (-189 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Nomme ja Pirita markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi vain Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  7 aluetta tuki hinnoitelun laskuja tarjouksiinsa ja 1 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski: 178 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Nomme ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1880 €/m2 (-4 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Nomme ja Pirita alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (247 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Nomme ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2113 €/m2 (-41 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti  & Kesklinn niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (338 kpl) ja niiden keskittyminen vahvistui hieman keskustaa kohti (ts Kesklinn: 83 kpl / 25% ja Pohja-Tallinn 73 kpl / 22%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn ja Pirita alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien laskua keskihinnoissa mitä tukivat alueena Pohja-Tallinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Pohja-Tallinn kaupunginosassa (ts 35 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara