Asuntojen viikkokatsaus (12.03.): keväinen ralli toistumassa taas

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä yhä uuteen ennätykseen:
2153 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Haabersti (+15 €/m2 ), Kesklinn (+9 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+8 €/m2 ), Pirita (+8 €/m2 ), Mustamae (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kristiine (-9 €/m2 ), Lasnamae (-3 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2682 €/m2 tasoille. Kaupungin hinta on nyt 1. kertaa rikkonut >2150 €/m2 merkkipaalun uuden rallittelun taas alkaessa v2018 alusta.
Tallinnan valtava uusien kotien myymätön varanto tuki rallia kohti kevättä. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2309 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -25% vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Kesklinn kallistui kun sen Sadama lähiö listasi lisää huippukalliita koteja myyntiin uudesta talosta (vm 2017).

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1994 €/m2 (-64 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Mustamäe ja Nomme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Lasnamäe ja Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 5 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi: 209 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Mustamäe ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1934 €/m2 (-14 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kristiine, Haabersti ja Nomme alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kesklinn ja Pohja-Tallinn kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 4 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (246 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kristiine ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2038 €/m2 (-23 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Pohja-Tallinn alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti & Lasnamäe niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 1 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 7 kpl nosti niitä. Tarjousten määrät laskivat (327 kpl) ja niiden keskittyminen heikentyi selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 70 kpl / 21% ja Lasnamäe 109 kpl / 33%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Pohja-Tallinn alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 14 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara