Asuntojen viikkokatsaus (26.02.): kalliin uudistuotannon vyörytys jatkuu

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2145 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+25 €/m2 ), Nomme (+7 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+4 €/m2 ), Lasnamae (+1 €/m2 ), Mustamae (+1 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kristiine (-27 €/m2 ), Pirita (-6 €/m2 ), Haabersti (-3 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2681 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Kesklinn nousi jyrkimmin sen kalleimmalle tasoilleen.
Neljä suurinta myyntialuetta jatkoivat keskihintojensa nostoja vetäen Tallinnan uuteen ennätykseen samalla. 

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Haabersti alueella: 2049 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -20,5 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Pohja-Tallinn kallistui kun sen Sitsi lähiö toi lisää uusia kalliimpia koteja myyntiin uuteen taloonsa.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille laskivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1978 €/m2 (-244 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kristiine, Nomme ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi mm Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  3 aluetta tuki hinnotelun laskuja tarjouksiinsa ja 5 nostoja.

Voluumi ryhmässä laski selvästi: 195 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Haabersti ja Kristiine.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1908 €/m2 (+99 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Kesklinn ja Haabersti alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Lasnamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nostoja hinnoittelussa myyjillä 7 asuinalueella ja 1 lievää laskua. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (234 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Haabersti.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2122 €/m2 (+20 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Haabersti niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 7 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 1 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (262 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 74 kpl / 28% ja Lasnamäe 65 kpl / 25%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Lasnamäe kaupunginosassa (ts 59 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara