Kamppailu veden hinnasta kiihtyy

Tapahtuipa eilen: Tallinna vesi BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . on jättänyt oman valituksen EU:lle hylätyksi tulleesta veden kansallisista hinnankorotuksistaan sijoittajien isännöimässä veden monopoliyhtiössä. Ohessa paikallisen median yhä kiihkeämpiä eri vastineita teemasta.

Kansallinen kilpailuvirasto

Maan oma kilpailuvirasto huomauttaa, että asia Tallinna Vesi pörssi-ilmoitukset sisältävät virheellisyyksiä vesipalvelujen  hinnanmuutosten  valvomatta jättämisestä.

AS Tallinna Vesi ilmoitti tänään seuraavasti. Kansallisen kilpailuviraston mielestä he eivät voi hinnannousua koordinoida monopoleihin hintarajojen käyttöön lakisääteisten rajoitusten vuoksi, joka antaa vaikutelman ikään kuin vesiyhtiön hinnoittelua koskevat rajoitukset 01.11.2010 uudesta voimaan tulleesta laista antaisivat jonkin mahdollisuuden tuleviin muutoksiin. Tämä väite on harhaanjohtava, toteaa virasto.

Käyvän hinnan, kustannuslähtöisyyden ja perusteltujen todellisten kustannusten vaatimukset olivat kilpailuviraston mielestä olemassa jo AS Tallinna Veden yksityistämisen aikaan. Monopoleihin hintarajojen vahvistamisesta laki ei muuttanut vesipalvelujen hintasääntelyn perusteita, vaan ainoastaan ​​sen käyttöönottoon liittyvää valvontaa. Tarpeettoman voiton periaate vesiyhtiön varsinaisessa liiketoiminnassa ei ole ollut laillinen yksityistämisen aikana tai sen jälkeen koskaan ja tästä tulkinnasta ei olisi saanut firman eikä sen sijoittajien mielissä olla epäselvyyttä.

Kilpailuvirasto hylkäsi nyt 02.05.2011  AS Tallinna Veden uudet hinnat, koska se ei hyväksy yrityksen tuottamien vesipalvelujen laskemisen perustana esitettyjä kustannuksia.

Lisäksi muodostaa hakemuksen esteen yrityksen kaavailema liikevoitto: 50% koko vesipalvelujen hinnasta, joka ei ole yhteneväinen markkinoiden kustannusperiaatteisiin tällä toimialalla.

Kodinomistajien keskusliitto

Omistajien Keskusliitto vaatii, että Tallinnan Veden hinnankorotuksien hakemuksen hylkääminen & alentaminen aloitetaan välittömästi. Kilpailuviraston viime vuoden analyysin mukaan on vesi- ja jätevesien kustannuksia  leikattava n 25-30%.

Omistajien keskusjärjestön valtuuston jäsenen Priit Värgi arvion mukaan kilpailuvirastolle vesimonopolin hintojen hylkäämiselle on perusteet, koska Tallinnan kaupungin kanssa tehty firman sopimus ei voi mennä kansallisen lain edelle. Pääkaupunkiseudulla toimivan vesimonopolin sijoitusten tuotto on ollut  jo vuosia moninkertaisesti  suurempia kuin laissa sallittu maksimi,  hän näkee.

Keskusliiton arvion mukaan tariffit pitäisi hylätä erityisesti siksi, että nykyiset hinnat ovat kohtuuttoman korkeat ja  vastoin virallista lakia.  Joka päivä, joka kuluu kilpailuviraston päätöksen viivästymisen vuoksi, tekee Tallinnan Vees karkeasti 38 000-45 000 euroa (600 000-700 000 kruunua) laitonta tuottoa, jotka otetaan suoraan kuluttajien taskusta, sanotaan keskusliiton vetoomuksessa.

Omistajien Keskusliitto vaatii, että kilpailuviraston aloittamaan viipymättä hintojen alennusten tarkistukset.

IRL & pm Andrus Ansip

Jopa pääministeri Andrus Ansip totesi tämän päiväisessä omassa lehdistötilaisuudessa, että ei kyllä ymmärrä,  miksi pitää maksaa  Tallinnassa  vedestä  kolmanneksen enemmän kuinTartossa, jossa taasen veden laatu on jopa parempi.

Pääministeri oli myös vaikea ymmärtää sitäkin, miksi pyydetään pääkaupungissa Tallinnan yrityksiltä kolme kertaa korkeampia hintoja kuin Tartossa. Lopuksi, tätä ei maksa vain pääkaupunkilaiset vaan kuluttajat ympäri Viroa vaan ne, jotka ostavat Tallinnassa tuotettua firmojen tavaraa, sanoi pääministeri.

Sama oli sävy myös valtiovarainministeri Jürgen Ligin että sisäministeri Ken-Mart Vaherin kommenteissa nyt puhjenneesta laajasta keskustelusta monopolien torjunnasta kansallisen lain avulla.

Sisäministeri Ken-Mart Vaher, joka jo tunnetusti kuuluu ko kyseisen uuden monopolilain  luojiin IRL:stä, puolusti lain  hyväksymistä todeten  että keskimääräinen vesialan kannattavuus on 2,5 kertaa pienempi  kuin Tallinnan Veden nykyinen kannattavuus ja sitä on näin ollen säänneltävä kansallisilla markkinoilla jotenkin.

Avainministeriö: talous- ja viestintä

Euroopan komission valituksen yhteydessä AS Tallinna Vees:n kanteluun vastannut talous-ja viestintäministeriö (MKM) katsoo, että Tallinnan yksityinen vesifirma yrittää nyt väitellä EU-tasolla siitä, miten ymmärtää Viron lainsäädännössä käsitettä perusteltu kannattavuus.

Ministeriön mukaan hylkää firma ko käsitetteen tulkinnan niin uudessa laissa monopolien torjunnasta että jo Tallinnan Veden yksityistämisen aikaisessa laissa.

Nykyisiä ja silloisissa säätelyssä on ollut vaatimus, että vesipalvelujen hinta on perusteltua erityisten kustannusten ja kohtuullisen voiton kautta. Tarpeettoman voittoa ei ollut ennen yksityistämistä, mutta nyt on. Näin on tilanne tänään Viron lainsäädännön mukaan voimassa tosiasiallisesti koko ajan vastoin lakia, sanoo ministeriön tiedottaja Gea Otsa.

Ministeriö vastasi hänen mukaansa komission komission kyselyyn  nyt huhtikuussa, mutta tämä dokumentti on tarkoitettu sisäiseen käyttöön prosessin loppuun asti. Aiemmin Tallinnan Veden toimittamien tietojen perusteella komissio esitti Virolle vastauspyynnön 22. helmikuuta, jonka maan oli täytettävä 3. toukokuuta mennessä.

Lisäksi Otsa sanoo, että v 2010 Marraskuussa tuli maassa voimaan laki, jonka mukaan monopoli vedenjakelujärjestelmissä ja viemärilaitoksen harjoittavat yritykset on asetettava hintansa riippumattoman elimen eli kilpailuviraston kautta. Tämä laki ei kuitenkaan muuttanut vesipalvelujen nykyhinnoittelusta mitään.

Kun ennen oli vesiyrityksen saatava hintasiunaus kunnalta, niin nyt on monopolien on saatava lupa kansalliselta kilpailuviranomaiselta hintamuutoksiinsa. Kyseisen lain muutoksen aloitti eduskunta. Kyse on eurooppalaisen käytännön mukaisesta monopolien torjumisesta jos markkinoilla ei ole kilpailua kuluttajien muuten suojelemiseksi, sanoi Otsa.

Hän lisäsi, että Viron valtio ei ole Tallinnan Veden sijoittajiin sopimussuhteessa mitenkään ja ei ole mitenkään voinut rikkoa mitään sopimusta. Ministeriön mukaan yksityistetty vesiyhtiö teki oman sopimuksen Tallinnan kaupungille eikä valtio. Viron lakien mukaisesti kukin kunta toki toimii lain mukaan keskushallinnosta riippumatta.

Ministeriö vahvisti komissiolle, että se on Tallinnan Veden edustajia toistuvasti tavannut ja keskustellut tilanteesta.

Tallinnan pörssissä noteerattu Tallinnan Vesi esitti viime vuonna 10. joulukuuta Euroopan komissiolle kantelun monopoleihin kohdistetuista hintarajoista lailla ja sen täytäntöönpanosäädöksistä paikallisesti. Tallinnan Veden käsityksen mukaan muutettava laki ja sen täytäntöönpanosäädökset yksipuolisesti estävät yritysten yksityistämisen edellytyksiä ilman asiallisesti keskustelua tai valmiutta ryhtyä vuoropuheluun. Yrityksen mukaan lait nyt rikkovat sääntelystä vapaan pääomien liikkuvuutta ja sijoittamisvapautta EU:ssa asetettuja sääntöjä vastaan.

Tänään kävi ilmi, että kilpailuvirasto jätti maanantaina koordinoimatonta Tallinna Vesi 2011. Vuoden hinnataotluse, jolla veefirma kysyi 3,5 prosentin tariifitõusu. Tallinnan Vesi ilmoitti torstaina, että kiistää Viron viranomaisten päätöstä ja 2010. vuoden 1.tammikuuta vahvistetut hinnat jatkuu.

Toim. Monella tapaa mielenkiintoinen case kansallisesti. Tässä sopassahan on jo mukana nyt sekä korkein maan poliittinen koneisto, EU komissio, joukko julkisia pörssisijoittajia sekä firman englantilaisvetoiset johtajat. Firmalla on pitkään kansallisesti suuri imago-ongelma käsissään aivan varmasti. Lisäksi, sisäpoliittisesti kiistassa kiteytyy myös perinteinen juopa Tallinna ja valtion johdon välillä: vasemmistovetoista Tallinnan johtajaa haetaan nyt herkästi yksityistämisvirheistä vastuuseen kun valtion ylin johto luo uutta lakiansa suojaamaan ylilyönneiltä kuluttajaa. Silmiin pistävää on kuinka aktiivisesti kilpailuvirasto omat kantansa esittää ja kuinka voimakkaasti poliittinen oikeistoeliitti on valinnut puolensa kiistassa yksityistä bisnestä vastaan. Loppukevennyksenä voi hauskasti raportoida mm Tallinnan julistekampanjoista keskustan kaduilla, joissa ko vesifirma hehkutti äskettäin kraanaveden juomisen terveysvaikutusten puolesta kansalle. PR-pomolle riittääkin vielä paljon kysyntää tällä kurssilla.

Pörssikurssi nyt

Get Directions

A Finn2

Päätoimittaja: Jouni Santara

Leave a Reply