Puunviennissä lisämahdollisuuksia

Latvian metsäyhtiöillä on suuria mahdollisuuksia Ranskan markkinoilla, koska kotimainen kysyntä ylittää Ranskan havu-ja sahatavaran tuotannon toteaa Latvian investointi-ja kehitysjärjestö (Lida) Ranskan edustuston varajohtaja Anna Prutāne.

Puutavaran tuonnin osuus vastaa kolmasosaa Ranskan kotimaan kulutuksesta. Suuri kysyntä on nyt tuotteissa kuten puiset asuintalot, koska luonnollisen  rakentamisen buumi on suuri Ranskassa. ja yhä useammat kotitaloudet valitsevat modernin lämmitystavan, jossa käytetään polttopuuta, sanoi Prutāne. Ranskassa eniten käytetty uusiutuva energialähde on sii puu (46% koko uusiutuvasta kakusta)  ja sen kulutus kasvaa edelleen joka vuosi.

Tämä suuntaus on havaittu ja tiedostettu maassa: Ranskassa järjestetään nyt foorumeita ja keskusteluja uusista toimenpiteistä kestävän kehityksen tiellä. Kansallisen ympäristönsuojelun asettamat tavoitteet ovat:

  • kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään energiankulutusta rakennusalalla
  • kehittää ekologisia rakentaminen
  • edistää ekoinnovaatioita rakentamisessa
  • parantaa eristys- ja viimeistelymateriaaleja

Latvian puutavaran tuottajat ja lopputuotteen valmistajat luovat yhdessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toteaakin Lidan johtaja lopuksi.

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara

Leave a Reply