Asuntojen viikkokatsaus (11.07.): tarjoukset jatkavat nousuaan uustuotannon tuella

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen perusteella Tallinnan asuntotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1925 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+9 €/m2 ), Haabersti (+8 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kristiine (-6 €/m2 ), Mustamae (-6 €/m2 ), Lasnamae (-5 €/m2 ), Pirita (-5 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2464 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Nõmmen alueella: 1812 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -21 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 2 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 4 kpl laski niitä. Pohja-Tallinnassa & Nõmmella keskihinnat pysyivät ennallaan.

Haabersti kallistui kun kalliimpaa uustuotanto tuli myyntiin sen Pikaliivan lähiössä.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1911 €/m2 (+31 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe ja Pirita alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä laski: 301 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1730 €/m2 (-32 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kristiine, Kesklinn ja Lasnamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Haabersti ja Mustamäe kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (305 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Kristiine.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmän keskihinnan ollessa: 1903 €/m2 (+37 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta nousi mm Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Mustamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pirita & Nõmme niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl laski niitä. Tarjousten määrät laskivat (310 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 96 kpl / 31% ja Lasnamäe 52 kpl / 17%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueiden korkeimpien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Haabersti eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Piritan kaupunginosassa (ts 4 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen uudelleen avattujen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara