Google Translator

Freelance PHP Developer

HINTABAROMETRI


Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan huoneistotarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä: 1799 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Nomme (+39 €/m2 ), Kristiine (+31 €/m2 ), Kesklinn (+12 €/m2 ), Mustamae (+10 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+5 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Pirita (-30 €/m2 ), Haabersti (-9 €/m2 ), Lasnamae (-2 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2384 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Kesklinn (2384 €/m2), Pohja-Tallinn (1765 €/m2) ja Nomme (1774 €/m2) ponkaisivat kalleimmille tasoilleen ja nostivat koko Tallinnan tarjouskannan jälleen huippuunsa sitten maan kiinteistölaman v2009. Kesklinn jatkoi siis ennätysten luontejaan myyjien taholta, vaikka viime kuukausien keskimääräiset toteutumahinnat ovat jatkaneet sille laskujaan yhä lisää.

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Kesklinn alueella: 2384 €/m2 (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -22 %vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta). Myös Nõmmen myyjät nostivat tarjousten marginaalit 22% ennätyksellisesti.Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 5 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl laski niitä.

Mustamäe kallistui kun massa uusia koteja tuli myyntiin aivan Haaberstin aluerajan viereen.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 1821 €/m2 (+1 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pirita, Pohja-Tallinn ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Nomme ja Kesklinn alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  4 aluetta tuki hinnotelun nostoja tarjouksiinsa ja 4 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 175 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pirita ja Pohja-Tallinn.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1649 €/m2 (-15 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kesklinn alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Lasnamäe ja Nomme kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 1 suurimmalla asuinalueella ja 7 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi laski (235 kpl). Merkittävä hintavaikuttaja oli: Kesklinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua koko ryhmän keskihinnan ollessa: 2070 €/m2 (-28 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin > 250 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Kesklinn, Haabersti ja Pirita alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kristiine & Nomme niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl laski niiden hinnoittelua kun samalla 5 kpl nosti niitä lievemmin. Tarjousten määrät laskivat (535 kpl) ja niiden keskittyminen heikkeni keskustaa kohti (ts Kesklinn: 280 kpl / 52% ja Lasnamäe 84 kpl / 16%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Mustamäe ja Nõmme alueiden halvempien tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Mustamäe eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kristiine kaupunginosassa (ts 4 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen uusien aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina tiistaisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

© 2015 Baltic News for Finns
( BN4F - 100% Baltian otsikoistasi suomeksi )
Suffusion theme by Sayontan Sinha