Asuntojen viikkokatsaus (15.12.): pukki päätti pitää hinnat ylhäällä tiukasti

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko piti keskihinnoittelua huipussa myyjillä Jouluna neliöhinnan ollessa nyt: 1703 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kristiine (+12€/m2), Mustamäe (+9€/m2) ja Pohja-Tallinn (+3€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua kokivat Pirita (-30€/m2), Kesklinn (-13€/m2) ja Nõmme (-12€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa laski 2292 €/m2 tasoille.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin tällä kertaa Piritan alueella: 2080 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -22%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin & markkinatilanteeseen kaupunginosien tarkkuudella.

Lasnamäen alueella muuttui hinnoittelu niukimmin Joulun alla

 

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  laski niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 3 kpl nosti tarjouksiaan. Lasnamäe pysyi melko tarkalleen entisissä hinnoitteluissaan viikolla.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille laskivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1662 €/m2 (-5 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, Pirita ja Lasnamäe markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun nostoa esiintyi Pohja-Tallinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu laski kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  3 aluetta tuki hinnoittelun laskua tarjouksiinsa ja 3 nostoja.

Voluumi ryhmässä nousi: 159 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Pirita.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nousua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1601 €/m2 (+8 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Kristiine, Lasnamäe ja Nõmme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Mustamäe, Kesklinn ja Pirita kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 laskua. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (240 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kristiine ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nousua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1953 €/m2 (+9 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Pohja-Tallinn ja Kristiine alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Lasnamäe, Pirita ja Haabersti niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 3 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 5 kpl laski niitä. Tarjousten määrä laski (465 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui keskustaan (ts Kesklinn: 268 kpl / 58% ja Lasnamäe 86 kpl / 18%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Pohja-Tallinn alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien pysähtymistä keskihinnoissa mitä tukivat uudet ilmoitukset ryhminä sekä asuinalueena Lasnamäe sen vertailuryhmissään eniten. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Pohja-Tallinn alueilla sekä uusien tarjousten aliryhmässä Nõmme (5 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara