Viroon nousee EU:n uljas IT-päämaja n. 8 miljoonalla eurolla 2017

Viron hallitus hyväksyi omalta osaltaan sopimuksen Viron ja EU: n viraston laaja-alaisten tietojärjestelmien uudesta toimitilasta, jonka mukaisesti valtio rakentaa & osoittaa tälle EU-virastolle uuden päämajan 8,4 miljoonalla eurolla Tallinnasta.

"Tällä on symbolinen merkitys Virollle: tietotekniikkaviraston päämaja sijaitsee Tallinnassa & Virossa. Se vahvistaa kuvaa Viron IT-teknologiaan pystyvästä valtiosta", sanoi sisäministeri Hanno Pevkur.

"On hyvin tärkeää, että se koko strategisen suunnittelun tiimi  tulee sijaitsemaan täällä. Siis ne ihmiset, jotka käsittelevät tietojärjestelmien kehitystyötä koko EU:n oikeus- ja sisäpoliittisissa asioissa."

Viro lupaa rakentaa virastolle toimistotilaa n 100 ihmiselle ja antaa sen vapaaseen käyttöön EU:lle. Tilan on määrä valmistua joulukuussa 2017 ja valtion talousarvion strategiassa vuosille 2014-2017 sille osoitetaan budjetista kaikkiaan 8,4 miljoonaa euroa.

Sopimus määrittelee myös työntekijöiden aseman maassa tietotekniikkavirastossa. Esimerkiksi, kaikki työntekijät saavat yhdenvertaisen kohtelun ja koskemattomuuden diplomaattisten edustustojen tapaan. Viron valtion maahanmuuttoa koskevat rajoitukset eivät myöskään koske EU viraston työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään

  • http://www.baltic-course.com/eng/real_estate/?doc=100028

A Finn

Päätoimittaja: Jouni Santara