Jo puolet Tallinnan alueista tarjoavat alle markkinahintojen vanhoja koteja 12/2014

Tallinnan kotien markkinat ovat muuttuneet radikaalisti 12/2014 kaupungin kauppahintojen nousun myötä: nyt jopa puolet eli neljän kaupunginosan vanhojen asuntojen hinnat ovat kaupan negatiivisin marginaalein. Näitä alueita ovat mm Kesklinn, Pohja-Tallinn, Lasnamäe ja Pirita.

Kun katsotaan hieman tarkemmin mitä tämä tarkoittaa, niin voidaan asia kiteyttää näin: uudistuotannon alati kasvava tarjonnan määrä nostaa Tallinnan keskihintoja ennätystahtiin samalla kun vanhojen kotien myyjät & omistajat pitäytyvät konservatiisemmassa hinnoittelussaan. Lopputuloksena tästä näiden kahden ryhmän välinen ero kasvaa & kuvastaa samalla spekulanttien ja tavallisten myyjien välistä suhdetta markkinoilla.

Paras mittari eri alueiden myyjien halusta tulla vastaan ostajia kaupan tekoa varten on edellisten kuukausien (ts 3kk / 1kk) suhde myyjän tarjoukseen. Jos tämän mittarin mukaan Tallinnan alueet järjestetään houkuttelevuuden mukaiseen järjestykseen saadaan oheisen kuvan mukainen tilannekuva luotua tänään.

Negatiiviset marginaalit yleistyivät Tallinnan vanhoihin koteihin 12/2014

Kuten kuvasta on helppo havaita Piritan vanhojen kotien myyjät eivät juurikaan usko kauppahintojen kuvastavan todellisuutta ostajien suuntaan sen tarjousten alennuksen ollessa nyt: -358 €/m2. Toisen sijan jakaa kaupungissa Pohja-Tallinnan alue, jossa myöskin marginaali on reilusti negatiivinen: -51 €/m2. Kesklinn toimii yleisesti tehokkaimpana alueena hinnoitteluissaan, mutta senkin marginaali on nyt notkahtanut negatiiviseksi Joulukuun alusta.

Toinen merkittävä mittari asuinalueiden lähitulevaisuuden odotuksista myynnille on uudistuotannon ja vanhojen asuntojen hintaero niiden tarjouksissa markkinoilla. Tämä kertoo & kiteyttää parhaiten mm kehittäjien (ja muiden kiinteistöalan spekuloijien) mielikuvaa siitä miten he uskovat myyvänsä uusia koteja jatkossa alueittain.

Uudet - vanhat kodit 

  1. Pirita, 703 €/m2
  2. Pohja-Tallinn, 662 €/m2
  3. Kesklinn, 560 €/m2
  4. Lasnamäe, 477 €/m2

Lista on aivan samanlainen alueiltaan kuin jos katsoo negatiivisia marginaaleja, mutta antaa toki tarkemman & tasapainoisemman kuvan kuinka suurista eroista rakentajien mielikuvan mukaan eri alueilla hinnoitellaan & tuotetaan koteja. Sekä Pirita että Pohja-Tallinn edustavat jyrkästi kalliimpaa tuotantoa kuin Lasnamäen alue nykyään ja sisältävät samalla myös eniten spekulaatiota. Kaikkein aktiivisin Kesklinn on sopivasti näiden välimaastossa.

Kaiken kaikkiaan Tallinnan yhä nousevat hinnat  ovat polarisoimassa markkinaa entistä nopeammin uusien ja vanhojen kotien myyjien kesken.
Markkinatiedot tarjoaa: kotiselain auttaa selvittämään nopeasti ja varmasti viimeisimmän tilanteen Tallinnassa vanhojen ja uusien kotien markkinoiden suhteen automaattisesti & reaaliaikaisesti.

 

 

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara