Asuntojen viikkokatsaus (17.11.): yhä lähemmäs lasikattoa

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan asuntomarkkinoiden tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä neliöhinnan ollessa nyt: 1693 €/m2. Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Kesklinn (+22€/m2), Nomme (+17€/m2) ja Kristiine (+10€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskua kokivat  Pirita(-18€/m2) ja Pohja-Tallinn (-12€/m2). Kesklinn alueen tarjousten hinta viikossa nousi nyt 2292 €/m2 tasoille. Markkina nousi siis jo hipomaan sen teknistä lasikattoa 1711 €/m2, johon se iski 8.9. tänä syksynä aiemmin Tallinnassa.

Koko kaupungin suhteellisesti kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin jälleen nyt Nõmmen alueella: 1680 €/m2 (ts  sen ALE-% oli asuinalueista suurin eli -24%) vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta.
Koe ilmaiseksi!

Kampanjoimme kotiselaimen puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden keskihintanäkymät sekä ostajan käyvät ALE-%:t taulukoituna ostajan hyväksi. Nämä näkemykset perustuvat tuoreimpiin asuntojen kauppatilastoihin maasta & markkinatilanteeseen aina kaupunginosittain tarkasteltuna.

Haaberstin alueen ne ökykalliit kodit osuivat mm Rocca al Mare:n ja Zoo:n läheiseen uustuotantoon

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl  nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski tarjouksiaan.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, hintaansa muuttaneisiin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1572 €/m2 (+13 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Pohja-Tallinn, Kristiine ja Nomme markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi Mustamäe, Pirita ja Lasnamäe alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen  4 aluetta tuki hinnoittelun nostoa tarjouksiinsa ja 4 laskua.

Voluumi ryhmässä laski: 144 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Pohja-Tallinn ja Nomme.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen nostoa sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1556 €/m2 (+15 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Haabersti, Kesklinn, Nomme alueiden nousseet tarjoukset.
  • Hinnoittelun laskua näkyi mm Pohja-Tallinn, Pirita ja Kristiine kaupunginosissa.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin nousua hinnoittelussa myyjillä 5 asuinalueella ja 3 laskua. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi nousi (296 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Kesklinn ja Lasnamäe.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun nostoa viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1930 €/m2 (+9 €/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen koko määrillä eniten koko markkinaan kun seuraavilla alueilla kirjattiin yli 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Kesklinn, Pirita ja Pohja-Tallinn alueet nostaen niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat mm Nomme, Mustamäe ja Kristiine niiden hinnoittelun laskuin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 5 kpl nosti niiden hinnoittelua ja 3 kpl laski niitä. Muutosilmoitusten määrä nousi (562 kpl) ja niiden keskittyminen voimistui jyrkästi lisää keskustaa kohti (ts Kesklinn: 328 kpl / 58% ja Lasnamäe 129 kpl / 23%) koko asuntomarkkinoilla.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli Kesklinn ja Haabersti alueiden nostamilla keskihinnoilla koko markkinaan tässä segmentissä.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostoja keskihinnoissa mitä tukivat kaikki muuttuneet sekä asuinalueina Haabersti ja Nomme kaikissa vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat viime kk:t) kaupantekoon yhä Lasnamäe alueilla sekä uudelleen avattujen tarjousten aliryhmässä Pirita (2 kpl  edullisempaa kodin tarjousta markkinatutkalla).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.

KOTISELAIN

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät maanantaisin, josta viikkokatsauksemme kootaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara