Operaattorilta osinkoina yhä yli miljoona ulos 2013

STV BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . liikevaihto laski 4 prosenttia viime vuonna 2013 kun sen myynti oli 14,1 miljoonaa. Voittoa syntyi 36 prosenttia eli 1,8 miljoonaa. STV on erikoistunut venäläiskielisen Viron asiakaskunnan tele- ja nettipalveluihin.

Yhtiö aikoo maksaa osinkoa ulos sen omistajille 1,1 miljoonaa euroa jonka jälkeen jää voittovaroista kassaan n 721 000 euroa.

Yhtiön taseen loppusumma oli 5,8 miljoonaa euroa, samalla kun yhtiö on sitoumukset olivat 1,5 miljoonaa euroa.

Teleyritys on investoinut 406 000 euroa v2013 verrattuna 1,2 miljoonaa vuotta tätä aiemmin. Eniten hankittiin tietoliikennelaitteita vuonna 2013: 272 000 eurolla, jonka osuudesta suurin osa oli digi-tv-laitteiden ostoa.

Operaattorilla STV työskenteli viime vuonna keskimäärin 185 henkilöä, joiden työvoimakustannukset olivat 3,8 miljoonaa euroa.Yhtiön tilikaudessa hallintoneuvostolle maksettiin palkkioita yhteensä 98 500 euroa.

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara