Asuntojen viikkokatsaus (10.2.): tasainen kallistuminen entisellään


HINTABAROMETRI

Kotiselaimen hintabarometrin perusteella Tallinnan markkinoiden viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjien keskuudessa neliöhinnan ollessa nyt: 1627 €/m2. Tarjousten alueellisia nousuja esiintyi nyt eniten Lasnamäe (+29€/m2), Kesklinn (+27€/m2) ja Mustamäe (+4€/m2) alueilla. Tarjoushintojen laskuja taas tapahtui Haabersti (-55€/m2) ja Pirita (-92€/m2) alueilla. Kesklinn alueen tarjouskannan keskihinta viikossa nousi 2174 €/m2 tasolle - käy ilmi BN4F:n asuntojen tuoreimmasta hintabarometrista. Kaikkien muidenkin kaupunginosien keskihinnat ovat automaattisesti nähtävissä myös hintabarometristamme.

Absoluuttisesti koko kaupungin suhteellisesti korkeimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin yhä Pirita alueella: 2028 €/m2 (ts -92€/m2/vko vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin).
Testaa ilmaiseksi!

Kampanjoimme hintabarometrin puolesta nyt aktiivisesti ja tarjoamme käyttöön heti viikkoraportin ilmestyttyä +24h ilmaiseksi Tallinnan myyntikohteiden automaattiset keskihintanäkymät (esim alla 1 tarjoukselle) sekä ostajan ALE-%:t taulukoituna (vrt ed.kvartaalin toteutumiin). Nämä näkemykset perustuvat barometrin tuoreisiin asuntojen kauppatilastoihin kaupunginosittain aina katsottuna.

Kristiine peilasi koko pääkaupungin myyntitunnelmia yhtenäisesti

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 4 kpl  yhä nousi niiden omissa aluetarjouksissaan kun 2 kpl laski keskihinnoitteluaan.

 Viikkokatsauksemme ohessa on tehokas työkalu Tallinnan viimeisen 9 myyntikvartaalin asuntojen oikeisiin ostohintoihin ja kauppamääriin selkeän visualisoinnin kera. Linkin tähän löydät myös viikkokatsauksen lopusta.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet myynti-ilmoitukset sen 3 eri aliryhmään: uusiin ilmoituksiin, päivitettyihin hintatietoihin sekä uudelleen avattuihin ilmoituksiin. Tämä automatisoitu segmentointimme mahdollistaa kertoa tarkemmin mitä pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimia muuttuneet myyntikohteet erilleen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Markkinatutkalta näkyy, että viime viikolla uudet ilmoitukset asunnoille nostivat tarjouksiaan aliryhmän keskihinnan ollessa 1613 €/m2 (+51€/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Lasnamäe, Pohja-Tallinn ja Kristiine markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista laskua näkyi mm Kesklinn ja Haabersti osien uusissa ilmoituksissa.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelun noste kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun aliryhmässä kun sen 5 aluetta tuki hinnoittelun nostoa ja 3 laskuja tarjouksiinsa.

Voluumi ryhmässä nousi: 240 kpl uusia ilmoituksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille . Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Lasnamäe ja Pohja-Tallinn.

Uudet hintapäivitykset vanhoille

Myyjien hintaansa päivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi hintojen laskua sen aliryhmän keskihinnan ollessa 1457 €/m2 (-73€/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Haabersti ja Nomme alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Nostetta hinnoittelussa kokivat viikkojaksolla: Kristiine ja Mustamäe asuinalueet.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskua hinnoittelussa myyjillä 6 asuinalueella ja nostetta vain 2 alueella. Aliryhmän ilmoitusmäärien koko voluumi laski vähän (155 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Pohja-Tallinn ja Haabersti alueet.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoille oli keskihinnoittelun laskua viikon aikana koko ryhmän keskihinnan ollessa 1966 €/m2 (-33€/m2).

Tämä aliryhmä vaikutti sen määrällä eniten konaisuuteen kun seuraavilla alueilla kirjattiin lähes 200 kpl muutoksia: Kesklinn.

  • Eniten myyntitunnelmaansa muuttivat Pohja-Tallinn, Pirita ja Nomme alueet laskien niiden myyntitarjouksiaan.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Kesklinn, Lasnamäe ja Haabersti niiden hinnoittelun nostoillaan.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelun tarjouksiaan ja 4 laski. Muutosilmoitusten määrä laski (284 kpl) ja niiden keskittyminen oli vahvaa vain 1 kaupunginosaan (Kesklinn, 197 kpl eli 69%) koko pääkaupungissa.

Suurin hinnoittelun vaikutus oli mm Pohja-Tallinn ja Pirita alueiden laskemilla keskihinnoilla koko markkinaan.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä nousua keskihinnoissa mitä tukivat uudet ilmoitukset aliryhmänä sekä kaupungin alue Kristiine kaikissa sen eri tarjousten vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät edelleen tehokkaimmin (ts pyyntö vs toteutumat) kaupantekoon nyt Haabersti sekä hintapäivitettyjen aliryhmässä Pohja-Tallinn (24 edullista eri myyntikohdetta markkinatutkassa) kaupunginosa.
Kaupunginosien absoluuttiset keskihinnat ovat laskettu automaattisesti esiin myös hintabarometrimme kartalle koko viime viikolta.

Markkinatutkimus

Vertailutiedot pohjautuvat markkinoiden julkisiin online myynti-ilmoituksiin 1 viikolta Tallinnasta, missä:

 = HINTABAROMETRI esittää koko tarjouskantaa viime viikolta.

 = MARKKINATUTKA poimii esiin vain sen muuttuneet ilmoitukset.

Markkinatiedot päivittyvät joka maanantai josta viikkokatsauksemme julkaistaan aina keskiviikkoisin.

Markkinatutkan avulla voit syventää tarjousten edullisuuden selvitystä ja suojautua tuhansien eurojen mahdolliselta virheiltä ostajana tilaamalla sen lisäarvopalveluna käyttöösi jäsen- ja asiakaspalvelustamme.

Tarjoamme yritystilaajille usean käyttäjän tilatessa myös ryhmäalennuksia.

 

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara