Autoveron vähennysoikeutta halutaan rajoittaa yrityksille 2014

Valtiovarainministeriö lähetti tarkistetun luonnoksen laista rajoittaa autoveron vähennyksiä yrityskäytössä. Tavoitteena on vähentää sellaisten ajoneuvojen käyttöä liiketoiminnan yhteydessä, jotka liittyvät yksityisautoiluun.

Tämä voisi toteutua vuonna 2014 ja sisältyä valtion budjettiin.

Valtiovarainministeriössä on analysoitu viimeisten kuukausien nykyistä julkista keskustelua. Eri sidosryhmät ja kumppanit voivat jälleen ilmaista mielipiteensä ja tehdä ehdotuksia aina 9. joulukuuta asti.

"Hallitus ei tue autoveroa laajemmin, mutta on yksimielinen siitä, että autoveron alennuksia voidaan rajoittaa kun se ostetaan yrityksen nimi ja sitä käytetään myös yksityiskäytössä. Talousarvion valmistelussa tämä muutos vähentää julkista rahoitusvajetta ", sanoi valtiovarainministeri.

Koska tavaroista tai palveluista, joista maksaa ALV:n veroina kuluttaja, voi nyt välttää 2x verotusta kun yrityksen on mahdollisuus saada ALV takaisin. Verotuksessa on tarkoitus varmistaa, että yhtiö palautuksiin todellisuudessa liittyvät sen kulut. Lisäksi se tarjoaa etua työntekijän oman auton käyttöön ammatillisiin tarkoituksiin, joissa vapautuksen kynnys noussee 300€.

A Finn

Blogin julkaisun vastaava: Jouni Santara

Leave a Reply