Google Translator

Freelance PHP Developer
Kesäkuu 2013 loi teollisen tuotannon kasvua +2% edellisvuoteen 2012. Viime kuukausina kasvu on ollut melko epävakaata. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla teollisuustuotanto kasvoi +4%, mikä on nykyisen maailmantalouden tilassa hyvä tulos toteaa Swedbank:n BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . pääekonomisti talouskatsauksessaan.

Kotimarkkinat

Valmistus, myynti sekä kotimaan että ulkomaiden markkinoille hidastui 2%.

Kuten jo aiempinakin kuukausina, nousi kesäkuussa 2013 elektronisten laitteiden myynti kotimarkkinoilla (81% edellisvuodesta) kun taas kuuden ensimmäisen kuukauden aikana myynti on kasvussa keskimäärin 72%.

Kemikaalien myynti kotimarkkinoilla on kasvanut keskimäärin 36% tänä vuonna, mutta hidastui kesäkuussa.

Suurin liike oli elintarvike-, metalli- ja huonekalujen myynnin lasku kesäkuussa.

Vienti

Ulkomaiden myynnissä kasvoi jaksossa eniten elintarvikkeiden ja elektroniikkalaitteet (ts 19% ja 16%).

Kemikaalien myynti ulkomaille, joka muuten oli voimakkaassa kasvussa ensimmäisellä vuosipuoliskolla laski nyt kesäkuussa.

Samoin myös laski kesäkuussa metallituotteet ja huonekalujen myynti ulkomaille.

Teollisuudessa uudet tilaukset laskivat kesäkuussa, mutta tämäkin luku on varsin epävakaa kuukaudesta toiseen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tilaukset kasvoivat keskimäärin taas 8%.

Energia-alan tuotanto viimeisten kolmen kuukauden aikana, huhtikuusta kesäkuuhun on kasvanut tasaisesti 10-11%. Kesäkuussa vuotuinen sähköntuotanto +12% enemmän, kun lämmön tuotanto väheni. Viro oli kesäkuussa nettoviejä: Latvian nettovienti oli suurempaa kuin maan nettotuonti Suomesta.

Suurimmat kauppakumppanit

Venäjän talous on edelleen heikko ja sen BKT: n kasvu on nyt alle 2009 kriisin. Vaikutusta on mm Kiinan talouden hidastumisessa ja alhaisempi raaka-aineiden kysyntä Venäjällä. Kesäkuussa teollisuustuotanto ja yritysten investointeja vuosittaisessa jopa laskuun. Hallitus on hyväksynyt suunnitelman edistää talouskasvua. Se voi lähitulevaisuudessa tehdä keskuspankin peruskoron laskun (peruskorko Venäjän keskuspankki: yksi korkeimmista 8,25% verrattuna taas EKP peruskorko on 0,5%).

Suomen bruttokansantuote pienenee tänä vuonna 2013: toisaalta heikon ulkoisen kysynnän, mutta myös rakenteen muutoksissa. Uuden tuotannon rakenne ei ole vielä pystynyt sopeutumaan maan  kansainväliseen vientikysyntään. Suomen teollisuustuotanto on laskenut tänä vuonna jo yli 7%: elektroniikka- ja sähkölaitteet kuitenkin jopa -16%.

Ruotsin talouskasvu hidastui toisella neljänneksellä, mutta, mutta se olisi hieman vahvistuvaa lähikuukausina. Suurin osuus  tuli mm yksityisen kulutuksen kasvusta ja nettoviennistä.

EU -alue

Euroalueen ostopäälliköiden Composite-indeksi (PMI) osoittaa kasvua viime kuukausilta ja heinäkuussa se nousi korkeimmalle tasolle 18 kk jaksossaan. Teollisuudessa PMI nousi yli 50 pistettä heinäkuussa ja saavutti korkeimman tason kahden viime vuoden aikana, mikä osoittaa parannusta talousnäkymiin euroalueella.

Kasvu jatkunee

Yritykset yrittävät ylläpitää tehokkuutta ja ovat nyt muuttuneet enemmän konservatiiviseksi investointipäätöksissään. Edelleenkin melko vaimea kysyntä ja suhteellisen suuri ylikapasiteetti voi vähentää tarvetta uusiin investointeihin jatkossa.

Hidastumisesta huolimatta valmistuksen kasvussa 2013 Virossa kesäkuussa, odotamme kasvun jatkuvan kohtalaisena tulevina kuukausina.

© 2015 Baltic News for Finns
( BN4F - 100% Baltian otsikoistasi suomeksi )
Suffusion theme by Sayontan Sinha