Google Translator

Freelance PHP Developer
Valtion omistaman sähköntoimittaja Elering BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenten tulot nousivat sen vuosikertomuksesta 2012: 205 000 eurosta 233 000 euroon eli +13,7%.

Kuitenkin tiedetään, että 2011 ansaitsi hallituksen puheenjohtaja Taavi Veskimägi 79 315 euroa ja muut jäsenet Peep Uran ja Kalle Kilk vastaavasti 50 429 ja 50 440 euroa.

Eleringin työntekijöiden keskipalkka nousi 2012 vain 2,5%, mutta oli 1749 euroa / kuukaudessa (20 988 euroa vuodessa).

Raportissa todetaan, että Eleringin keskimääräinen henkilöstön määrä oli 2012: 145 kpl, työvoiman vaihtuvuus pysyi yrityksessä pienenä (5% viime vuonna) ja henkilöstön keskimääräinen palvelusaika on korkea (+15 vuotta).

Yhtiö mukaan menestyksen turvaamiseksi on tärkeää mm henkilöstön kehittäminen. “Teemme yhteistyötä Viron yliopistoihin ja tarjoamme opiskelijoille perusteellista harjoitteluohjelmaa. Valtaosa meidän työntekijöistä on korkeakoulututkintonsa saaneita ja monet yhdistävät työn myös opiskeluun”.

Elering palveli viime vuonna 109 miljoonan euron liikevaihdosta 35 miljoonaa euroa voittoa.

2013 on tarkoitus sijoittaa jopa 209 miljoonaa euroa, josta suurin osa menee Estlink2 & Estlink 1 ja -hankkeen rahoittamiseen.

Hankkeiden rahoituksessa oli yrityksellä itsellään vapaita varoja 2012 lopussa 24,0 miljoonaa euroa.

Lisäksi Eleringiltä käyttämättä 110 miljoonaa euroa lainalimiittiä sekä Viron ja Suomen välisen yhteisön rakentamiseen ja on saamatta vielä Euroopan unionin 35 miljoonan euron palautus rahoitusapua.

  • http://www.ap3.ee/?PublicationId=ae35098c-b055-42f0-9b50-6b86de41fe8d&ref=rss

© 2015 Baltic News for Finns
( BN4F - 100% Baltian otsikoistasi suomeksi )
Suffusion theme by Sayontan Sinha