Google Translator

Freelance PHP Developer

Teollisuudessa nopeiten työpaikkoja lisäsivät huonekalutuottajat Virossa.

Vuosi aiempaa nähden kasvoi viime vuonna 2011 huonekaluteollisuudessa työssäkäyvien määrä lähes 7% – mikä on yli kaksi kertaa nopeammin kuin teollisuudessa keskimäärin.

Huonekaluteollisuudessa kasvoivat viime vuonna myös palkat. Toisaalta palkkojen nousu jäi Viron keskimääräistä nähden prosenttiyksikön alle.

Samalla alan bruttokate laski 12%.

Huonekaluteollisuus on läheisesti liittynyt myös kiinteistömarkkinoihin.

Huonekalujen tuotossa on tärkeällä sijalla onnistunut kilpailu markkinoilla. Yli kolme neljäsosaa tuotannosta viedään ja vienti on vuosi vuodelta vain kasvanut. Koska virolainen suosii pääosin kotimaista huonekalua niin huonekalujen vienti ylittää tuonnin huomattavasti.

Pääasiassa vienti on Pohjoismaissa, jonne 2011 meni yli 80% viennistä.

Volyymit kasvoivat vuodessa kaikilla tärkeimmillä kohdemarkkinoilla.

Merkittävän kasvun teki myös huonekaluteollisuudessa viime vuonna 2o11 sen investointien määrä: se kasvoi vuodessa yli kaksinkertaiseksi. Yli kaksi kolmasosaa investoinneista oli koneisiin ja laitteisiin, joissa se nousi 2,2 x.

Viro kuluttajainstituutin omat tutkimuksen tulokset osoittivat, että 2012  puolivälissä oli huonekaluteollisuuden yritykset tuotantomäärien ja vienti-tilausten kasvun osalta neutraaleja. Samassa gallupissa neljäsosa yrityksistä aikoi työntekijöitä palkata lisää. Tuotantokapasiteettiin oli toteutettu 65%, mikä oli hieman vähemmän vuosi sitten 2011.

© 2015 Baltic News for Finns
( BN4F - 100% Baltian otsikoistasi suomeksi )
Suffusion theme by Sayontan Sinha