Google Translator

Freelance PHP Developer

Tallinna Kaubamaja BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . -konserniin lisättiin kolme uutta tytäryhtiötä:

  • Tallinnan tavaratalon alle konsernin tavaratalon operoinnista vastaava Kaubamaja BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . ja
  • turvapaleluista vastaava Topsec Turvateenused BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely .  ja
  • Selverin BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . alle Kulinaaria BN4F_kysely BN4F_kysely BN4F_kysely . .

Tallinna Kaubamaja alkaa johtamaan Tallinnan ja Tarton tavaratalon liiketoimintaa. Kaubamajan johtokunnan jäseneksi valittiin Erkki Laugus.

Topsec Turvallisuuspalvelut Oy ottaa tehtäväkseen koko yhtiössä sekä Tarton Kaubamajassa turvapalvelun toiminnan. Topsec:n johtokunnan jäseneksi valittiin sen toimintaa johtava Tannar Tiitsar.

Selveristä erikseen perustetun tytäryhtiön Kulinaaria tarkoitus on siirtää nykyisen kauppaketjun keittiön liiketoiminta erilleen. Kulinarian johtokunnan jäseniksi valittiin Andres Heinver ja Kristi Lomp.

© 2015 Baltic News for Finns
( BN4F - 100% Baltian otsikoistasi suomeksi )
Suffusion theme by Sayontan Sinha