Google Translator

Freelance PHP Developer

Puusta jalostettuja tuotteita vietiin viime vuonna 1,422 miljardia euroa Virosta ulos: se on 16 prosenttia yli 2010 määrän.

Viennistä on viime vuosina kasvanut huomattavasti puurakennusten liikevaihto: 33 miljoonalla eurolla. Paljon on kasvanut myös puukalusteet ja -osat sekä rakennustarvikkeet ja paperipuun vienti.

Puuteollisuuden kehityksestä kertoo myös tuonnin rakenne: ostetaan pääasiassa sahatavaraa. Tuotu sahatavara menee Viron tehtaille jalostettavaksi ja sitten tuotanto viedään ulos. Sahatavaran tuonnista suurin osa tulee Venäjältä: sen osuus sahatavaran tuonnista oli 54 prosenttia 2011. Pyöröhirressä taas on leijonan osa Latvialla.

Tilastokeskuksen mukaan osoittaa puutuotteiden tuotannon volyymi-indeksi, että tuotanto oli 2011 keskimäärin 13 prosenttia korkeampi kuin 2010. Suurin kasvu saavutettiin 2011 ensimmäisellä kvartaalilla: uusi nousu oli jälleen puutuotteiden valmistuksessa aivan vuoden lopussa.

Viron tavaroiden kokonaisvienti ja -tuonti jatkoivat nopeaa kasvuaan. Vaikka kauppataseen alijäämä kasvoi koko viime vuodessa 18 prosenttia, on puutuotteiden osalta suuntaus ollut päinvastainen ja ylijäämä on edellisvuoteen verrattuna 33 prosenttia. Puutuotteet ovat myös yksi harvoista tavaraluokista, jonka vienti ylittää tuonnin ja jonka kauppatase paranee edelleen.

Puusta valmistettujen tuotteiden tuonti oli viime vuonna 346 miljoonaa euroa. 2010 verrattuna kasvoi kauppatase 273 miljoonalla eurolla.

© 2015 Baltic News for Finns
( BN4F - 100% Baltian otsikoistasi suomeksi )
Suffusion theme by Sayontan Sinha