Asuntojen viikkokatsaus (29.05.): kallein uudistuotanto velloi takaisin myyntiin

HINTABAROMETRI

Kotiselaimen mukaan Tallinnan tarjousten viime viikko nosti keskihinnoittelua myyjillä:
2071 €/m2.
Tarjousten alueellisia nostoja esiintyi eniten  Haabersti (+333 €/m2 ), Kesklinn (+28 €/m2 ), Mustamae (+19 €/m2 ), Lasnamae (+11 €/m2 ), Pohja-Tallinn (+10 €/m2 ), Pirita (+10 €/m2 ) alueilla. Tarjoushintojen laskuja kokivat  Kristiine (-28 €/m2 ) & Nomme (-24 €/m2 )Kesklinn asuinalueen tarjousten hinta viikossa nousi 2563 €/m2 tasoille. Uusia ennätyksiä leivottiin jälleen: Haabersti (2095€/m2) ponkaisi jyrkästi sen kalleimmille tasoilleen sitten maan kiinteistölaman v2009 yhden sen uustuotannon luksustalon voimasta. Myös keskustan alue koki uuden tarjousennätyksen kahden tulevan luksustalonsa avulla aivan sen sataman nurkille.
Myyntilistoille julki yhä lisää vain kalleimpia uusia taloja näkyvästi. 
Kalleimpien talojen listaus loi huikeat tarjouspiikit keskihinnoissa Haaberstissa

Koko kaupungin suhteellisesti kaikkein kalleimpia neliötarjouksia hinnoiteltiin Piritan alueella: 2279 €/m2  (ts  sen ALE-% viikolta oli asuinalueista suurin m2-hinnasta eli -30 % vrt sen myynnin aiempiin toteutumiin viime kuukausilta).

Pääkaupungin sen kahdeksan kaupunginosan myyjien hinnoittelussa 6 kpl nosti niiden m2-hintoja omissa aluetarjouksissaan samalla kun 2 kpl laski niitä.

Kesklinn kallistui kun sen Sadama lähiö palautti uusia luksuskotejaan myyntiin & esiin runsaasti parissa talossa.

MARKKINATUTKA

Kotiselaimen markkinatutka jakaa pelkästään muuttuneet tarjoukset 3 eri aliryhmään:

  • Uusiin ilmoituksiin
  • Hintapäivitettyihin
  • Uudelleen avattuihin

Tämä automatisoitu jaottelumme kertoo vieläkin tarkemmin miten pääkaupungin eri osissa markkinatilanne kehittyi aivan tuoreimpina signaaleina ja poimii muuttuneet myyntikohteet erilleen sen kaikista tarjouksista.

Uudet myynti-ilmoitukset

Uudet tarjoukset kodeille nostivat hintojaan aliryhmän keskihinnan ollessa: 2150 €/m2 (+99 €/m2).

  • Eniten muuttuivat ja vaikuttivat aliryhmässä alueet: Kesklinn, ja Haabersti markkinatilanteen edelliseen viikkokatsaukseen nähden.
  • Merkittävää trendin vastaista hinnoittelun laskua esiintyi mm Lasnamäe, Pohja-Tallinn ja Kristiine alueilla.

Lopputuloksena koko pääkaupungin 8 asuinalueen hinnoittelu nousi kokonaan uusien ilmoittajien hinnoittelun joukossa kun sen  2 aluetta tuki hinnotelun nostoja voimakkaasti tarjouksiinsa ja 6 laskuja.

Voluumi ryhmässä nousi selvästi: 421 kpl uusia tarjouksia leivottiin viikossa Tallinnan asuntomarkkinoille. Merkittävimmät hintavaikuttajat markkinaan viikolla olivat Kesklinn ja Haabersti.

Hintapäivitetyt

Myyjien hintapäivittäneissä asuntoilmoituksissa näkyi keskihintojen laskuja sen aliryhmän keskihinnan ollessa: 1756 €/m2 (-36 €/m2).

  • Suurimpana muutoksen kokivat: Pohja-Tallinn, Nomme ja Mustamäe alueiden laskeneet tarjoukset.
  • Hinnoittelun nostoa näkyi mm Kesklinn ja Kristiine kaupunginosissa selvimmin.

Kokonaisuutena kirjattiin koko kaupungin laskuja hinnoittelussa myyjillä 4 asuinalueella ja 3 lieviä nostoja. Aliryhmän tarjousten koko voluumi nousi (261 kpl). Merkittävät hintavaikuttajat olivat: Mustamäe ja Pohja-Tallinn.

Uudelleen avatut

Uudelleen avatuissa ilmoituksissa asunnoilla oli keskihinnoittelun nostoa koko ryhmälle: 2176 €/m2 (+64 €/m2).

  • Koko markkinan keskihinta laski mm Haabersti, Kesklinn ja Mustamäe alueiden vaikutuksesta.
  • Tätä kehitystä vastaan vaikuttivat Pohja-Tallinn & Nomme niiden hinnoittelun nostoin.

Kaikista kaupungin alueista ryhmässä nyt 4 kpl nosti niiden hinnoittelua kun samalla 4 kpl laski niitä. Tarjousten määrät nousivat (1024 kpl !!) ja niiden keskittyminen heikkeni selvästi keskustaa kohti (ts Kesklinn: 321 kpl / 31% ja Pohja-Tallinn 176 kpl / 17%). Suurin hinnoittelun nettovaikutus markkinaan syntyi Haabersti ja Kesklinn alueiden nousseiden tarjousten kautta.

Koko Tallinnan yhteenvetona viime markkinaviikolta voimme nähdä myyjien nostetta keskihinnoissa mitä tukivat alueena Kesklinn eniten sen eri hinnoittelun vertailuryhmissään. Pääkaupungin alimmilla aluetarjouksillaan pyrkivät myyjät tehokkaimmin myyntiin Kesklinn kaupunginosassa (ts 52 kpl  merkittävästi edullisempaa kodin tarjousta sen hintapäivitettyjen aliryhmässä).
Kaupunginosien kaikki keskihinnat ja keskeiset tunnuslukujen graafit (hinnoittelu ryhmittäin, m2-vuosihinnat, asuntokoot, materiaalit, jne) ovat esillä aina automaattisesti myös hintabarometrimme kartalla.